HSP Healing 

Healing kan plaatsvinden in de praktijk in Assen en op afstand. 

Waarom is healing zo geschikt voor HSPs (hooggevoelige mensen)?

Ik werk speciaal met hoogsensitieve mensen (HSPs),  ben bekend met de klachten die daarmee gepaard kunnen gaan zoals slecht geaard zijn, stressklachten (overprikkeling en stress), nekpijn, rugpijn, emotioneel uit evenwicht, veel piekeren, je anders dan anderen voelen, teveel openstaan voor invloeden van buitenaf, ook eventueel last hebben van entiteiten.

HSPs hebben als voordeel dat ze gevoelig zijn voor de inwerking van subtiele energie, zodat healing hen weer snel in evenwicht brengt en hen ook bewust maakt van de onderliggende patronen die hen uit evenwicht brachten, bijvoorbeeld overlevingsmechanismen, onbewuste overtuigingen.  Het betekent spiritueel gezien dat je je weer openstelt voor 'het hogere', je weer de verbinding in herinnering brengt. Ik geef bij Aura en Chakra Healing door wat ik energetisch opmerk, één van de vormen van reading die ik toepas.

De algemene effecten van healings zijn:

  • Lichamelijk : meer energie, snellere genezing, minder pijn, beter geaard, kalme hersengolven.
  • Emotioneel : lekkerder in je vel, meer ontspannen, gelukkiger, evenwichtiger, rustiger.
  • Geestelijk : beter geconcentreerd, alerter, doelgerichter, creatiever, meer overzicht.
  • Spiritueel : je de verbinding met spirit herinneren, bewuster leven vanuit je kern en levensdoel, meer vervulling ervaren in je leven.

Houd er rekening mee dat er, zeker bij chronische klachten, meerdere healings nodig zijn. Soms merk je direct effect, soms duurt het wat langer. Het is een bewustwordingsproces, waarbij soms eerst oude pijn boven kan komen en je in de weerstand kan komen. Er kan energetisch net zoveel gebeuren als jij kan toelaten. Healing is geen 'aspirientje' of tovermiddel dat je in een uurtje van al je problemen afhelpt. Het is een diepgaand proces, dat uiteindelijk veel meer ruimte gaat geven.

Omdat jij je door de healing en reading bewuster wordt van patronen die je eerder belemmerden, kun je veranderingen in jezelf en je leven bewerkstelligen. Healing ondersteunt je bewustwordingsproces en veranderingsproces. Het zorgt dat je het oude makkelijker loslaat, soepeler een andere levenshouding aanneemt.

Healing HSP Praktijk Renée Merkestijn

De behandeling

Elke healing in de praktijk wordt voorafgegaan door een kort gesprek, om te inventariseren wat er speelt, zodat de behandeling daarop kan worden aangepast. Bij healing wordt gewerkt met lichte aanrakingen van je lichaam en je energieveld, je aura en chakra's, om het evenwicht te herstellen. Je ligt gekleed op de behandeltafel. Tijdens de behandeling kan de verandering in energie voelbaar zijn als stroming, tintelingen, warmte, kleuren, als totale ontspanning en als verandering in bewustzijn.

Bij een healing op afstand, geef je van te voren je klachten door en heal ik op afstand. Jij zit/ligt op dat moment op een rustige plek thuis en laat het over je heenkomen. Na 2 of 3 dagen hebben we een kort nagesprek, waarbij ik je vertel wat ik tegenkwam en waarin jij eventuele vragen kan stellen of ervaringen kan delen. 

Healing vraagt openheid voor verandering, de intentie veranderingen in jouw leven te integreren, dus een eigen verantwoordelijkheid.  Je krijgt oefeningen en tips mee op basis van wat ik opmerk tijdens de healing. Denk aan aardings- en ademhalingsoefeningen. Je leert meer over jezelf (bewustzijn) en over selfhealing om jouw veranderingsproces te ondersteunen. De eerste twee à drie dagen zal het effect vooral sterk kunnen zijn, omdat je energiesysteem verandert, daarna komt het op een wat hoger niveau weer tot rust.

Visie op healing Renée Merkestijn

Ik geloof  dat mensen prachtige en complexe energiewezens met meer mogelijkheden dan ze zelf beseffen en in staat zijn hun werkelijkheid te creëren, samen met anderen.  Op energieniveau verandert alles voortdurend, zowel fysiek, energetisch, emotioneel, mentaal als spiritueel. Al die niveaus werken op elkaar in.  Als je energie goed stroomt, ervaar je balans en gezondheid. Healing brengt je energie in balans en helpt je bewuster te leven. 

Bij blokkades ervaar je disbalans en ziekte, die je de weg wijzen naar een nieuwe balans op een dieper niveau van bewustzijn. Een healer herstelt disbalans op alle niveaus, niet alleen lichamelijk, maar ook bijv. emotioneel, mentaal en spiritueel, vaak nog voordat de klachten zich fysiek openbaren. In wezen herstel je de vergeten verbinding met het spirituele bewustzijn, je weet weer wie je werkelijk bent. Daarom is healing ook een goede manier om problemen te voorkomen, het werkt preventief.