Lenormand duiden als inzichtskaarten


Hieronder vind je informatie over hoe je de Lenormandkaarten gebruikt. Meer details vind je in mijn boek Lenormandkaarten en in mijn cursussen
 

Kaartlezen stelt je in staat te reflecteren op je leven, waarmee dieper inzicht ontstaat in je karakter en je situatie. De kaarten laten de mogelijkheden en de te overwinnen obstakels zien die op dat moment spelen en voorzien je van advies.  

De meeste mensen kennen de Tarot, een oud spel. Maar ook de Lenormand is een oud spel dat zijn diensten heeft bewezen. De oorspronkelijke Lenormandkaarten kennen een eenvoudige afbeelding. Dit beeld of symbool staat voor specifieke energieën en kenmerken en het zijn vaak archetypen. De Lenormandkaarten duid je middels associatie met dit beeld.

In de Tarot zijn de afbeeldingen verhalend en bevatten vele oude symbolen die je meer vertellen over de betekenis. Dit zie je ook in de moderne versies van de Lenormand. De extra symbolen zijn via associatie aan de kaart toegevoegd door de ontwerpers.

Hoe duid je een Lenormandkaart via associatie?
 
Duiden kan je het makkelijkste doen aan de hand van associatie met de naam of de afbeelding. De kaart 31 Zonne. Een aantal mogelijke associaties zijn: de zon als hemellichaam,  warmte, licht, het leven, levenskracht, energie, blijheid, roem, helder zicht. Het staat voor het archetype van de held of de vader. Via de astrologie verwijst het naar de persoonlijkheid, mannelijkheid, zelfexpressie, leiderschap en het zonneteken Leeuw.

De juiste vraag stellen.

Als je een vraag stelt aan de kaarten en daar één kaart voor uitlegt, dien je de betekenissen te relateren aan je vraag om de juiste duiding te krijgen.

Stel je vraag was:  Wat zijn mijn sterkste karaktertrekken? Je trekt 31 Zonne. Dan duidt het op een krachtige persoonlijkheid die actief in het leven staat, van het leven geniet, expressief is, een warm en hartelijk karakter.

Stel dat je vraag was: Wat zijn mijn slechtste karaktertrekken? Dan duidt die 31 Zonne op overdrijving van de zonnekracht, dus bijvoorbeeld op narcisme, teveel aandacht vragen, overmoed, de baas willen spelen.

Stel je vraag was: Wat is mijn zwakst ontwikkelde karaktertrek? Dan ontbreekt dus zonnekracht. Dat kan duiden op weinig vitaliteit, weinig daadkracht, een wat sombere instelling.

2 kaarten als combinatie.

Je kunt ook een vraag stellen en daar twee of meer kaarten voor trekken. Die vormen dan samen je antwoord. Dit betekent dat je de betekenissen moet combineren.  Dit vereist nogal wat oefening.  De kaarten beïnvloeden elkaar, ze kunnen elkaars betekenissen versterken of verzwakken. Ze kunnen ook samen een geheel nieuwe betekenis geven. Een voorbeeld met  31 Zonne en 5 Boom. 

Je kunt het beste met de betekenissen van de losse kaarten beginnen. De betekenissen van de kaart 31 Zonne waren al genoemd.  5 Boom kan duiden op een boom, op levensenergie en gezondheid, langzame groei, wijsheid, stamboom, afkomst, erfelijkheid, je wortels, de natuur.

Je ziet al dat beide kaarten met levensenergie en gezondheid te maken hebben. Ook heeft de zon met vader te maken en de boom met stamboom, beiden verwijzen wellicht naar iemands achtergrond.

De vraag helpt je de combinatie te duiden. Als iemand vragen stelt over zijn gezondheid, kan je met de combinatie Zon en Boom een positief antwoord op geven. De zon staat voor levenskracht, de boom voor gezondheid of  geleidelijke groei. Iemand is gezond, of herstelt gemakkelijk van eerdere kwalen.

Als iemand vragen stelt over zijn karakter, combineer je de betekenissen die met karakter te maken hebben:  een warm karakter (zon) gericht op familie (boom) kan wijzen op een echt familiemens.  Of hoger inzicht (zon) en wijsheid (boom), iemand die  op persoonlijke ontwikkeling is gericht en dit wellicht ook doorgeeft aan anderen (zon uitstralend aspect).

Een andere manier van duiden, is de kaarten van links naar rechts lezen als een verhaal. Je duidt dan de eerste kaart als hoe iets begint, de tweede kaart laat het vervolg zien, etc. 

Lenormand kaartlezen en legpatronen

Bij het kaartleggen kan je een bestaand legpatroon kiezen om de kaarten te leggen, of zelf een legpatroon ontwerpen aan de hand van je vraag.

Veelgebruikte bestaande legpatronen zijn:

  •    Verleden, heden toekomst
  •    Het Keltische Kruis
  •    De Grote legging


Je bepaalt voordat je de kaarten schudt en uitlegt, de betekenis van een bepaalde positie. Dus al bij het schudden, houd je de vraagsteller, de vraag en het legpatroon in gedachten. De eerste kaart die je plaatst in het  legpatroon Verleden-Heden-Toekomst zegt wat over het Verleden, de tweede kaart over het Heden en de derde kaart over de Toekomst.

Houd bij het duiden van de kaarten altijd de vraag goed in de gaten. Stel dat iemand een vraag stelt over een relatie, dan zegt de kaart op positie Verleden iets over hoe de relatie was in het verleden. Door dit patroon te kiezen, kan je de ontwikkeling in de relatie zien vanuit het verleden, naar het heden en vervolgens naar de toekomst toe.

De kaartlezing betreft altijd de vraagsteller. De kaart op positie verleden geeft aan hoe de relatie in de beleving van de vraagsteller was. Wil je weten hoe de partner het heeft ervaren, kan je dezelfde legging voor de partner doen. Je kunt ook op elke positie een kaart voor zowel de vraagsteller als voor de partner leggen. Dan kan je zien hoe de wisselwerking tussen die twee was, is en wordt. Daarnaast kan je één kaart nemen voor ‘het stel’ als vraagsteller, maar per persoon geeft wat meer duidelijkheid over ieders bijdrage.

Als je meer wilt weten over hoe iemand vanuit het verleden naar het heden is toe gegaan, kan je de techniek van het doortellen gebruiken, waar ik in een later blog op terug zal komen. In het kort, je telt de nummers van de kaarten bij elkaar op (bijv. 10 Zeisen plus 25 Ring, samen 35) en vertaalt deze laatste in een kaart. 35 is het Anker. Het Anker vertelt dan wat meer over de veranderingen die plaatsvonden, dus wat meer over 10 Zeisen en 25 Ring als proces van verleden naar toekomst toe. Als je boven de 36 uitkomt, haal je er 36 af, om de onderliggende kaart te vinden. Verwar dit niet met de manier van tellen die ze in de numerologie toepassen, daar tellen ze de losse cijfers op, bij de kaarten tel je de kaartnummers op. Als je per positie twee kaarten legt, één voor de vraagsteller en één voor de partner, kan je ook die twee doortellen om wat meer over de relatie te zien op dat tijdstip.

Naast bestaande kaartleggingen, kan je zelf legpatronen ontwerpen. Stel je wilt iets weten over een relatie, op verschillende deelterreinen. Dan kan je bijvoorbeeld kaart 1 voor de fysieke kant, kaart 2 voor de emotionele kant, kaart 3 voor de mentale kant en kaart 4 voor de spirituele kant kiezen. Het is ook handig een samenvattende kaart te leggen als kaart 5. 

Wie was Mme Lenormand?

De Lenormand waarzegkaarten danken hun naam aan Madame Lenormand. Madame (Marie Anne Adelaide) Lenormand werd op 27 mei 1772 in Alençon in Frankrijk geboren. De eerste jaren van haar leven verdiende ze de kost als naaister. Ze leerde kaartlezen van de beroemde kaartlezeres Madame Gilbert. Samen begonnen zij een ‘salon’. Het kaartleggen was in deze tijd namelijk zeer populair.

Madame Lenormand was een begenadigd kaartlezeres en werd bekend onder de naam Sybille van Parijs. Ze schreef ook boeken over haar werk en over de mensen die zij leerde kennen. Ze deed voorspellingen voor bekende personen als Robespierre, Murat, Lodewijk XVIII, Napoleon zijn latere echtgenote Josephine de Beauharnais en voor tsaar Alexander. Veel van haar voorspellingen zijn bewaard gebleven en inderdaad uitgekomen.

Na de val van Napoleon werkte Madame Lenormand een tijd in België, omdat kaartleggen en waarzeggen in Frankrijk was verboden. Zodra het opnieuw werd toegestaan, zette zij haar praktijk voort in Parijs. Zij overleed op 72-jarige leeftijd (25 juni 1843). Madame Lenormand gebruikte meerdere kaartsoorten, waaronder tarotkaarten. Ze was bekend met astrologie en kabbala. Ze gebruikte niet echt één vaste methode.

De kans dat Madame Lenormand de Lenormandkaarten zoals wij die kennen gebruikte is klein. Deze kaarten werden namelijk pas enkele jaren na haar dood uitgebracht.