Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Manifestatie en bewustwording

Posted by Renée Merkestijn on Tuesday, March 6, 2018 Under: Creëer je eigen werkelijkheid.In ons energielichaam bevinden zich een aantal energiekanalen, de nadi’s. In het midden loopt de sushumna. Daar omheen, als een soort helix van ons hoofd naar basischakra, de ida en de pingala.

  • ·         Ida is de maanenergie, verbonden met de rechterhersenhelft en het bewustwordingsproces.
  • ·         Pingala is de zonenergie, verbonden met de linkerhersenhelft en is de manifestatiestroom, vorm en creatie.
  • ·         Die samen voeden de sushumna met nieuwe levensenergie, wat ons lichaam onderhoudt.  Als de energie goed stroomt, blijven we gezond.

Wat betekent manifestatie nu eigenlijk praktisch in ons leven, in termen van intentie, denken, emoties en handelen? Je hebt een bepaalde intentie, die zet je om in een gedachte, die krijgt kracht door je emoties en dit leidt tot handelen en je geeft het vorm. Je idee wordt werkelijkheid.

Die manifestatie vindt plaats of deze aspecten (intentie, denken, emoties, handelen) nu positief of negatief, bewust of onbewust zijn.  Het betekent, dat je niet anders kan dan manifesteren, altijd de werkelijkheid mede creëert, of je dit nu beseft of niet. Dit is je enorme kracht als schepper van je werkelijkheid.

Door wat je waarneemt in het proces en als eindresultaat aanschouwt, dus de consequenties van de manifestatie, krijg je in wezen feedback, waardoor jij je bewuster wordt van wat je in gang zet en wat je wilt of niet wilt. Dat is weer het bewustwordingsproces. Dan kan je de intentie, je gedachten erover, je emoties en je daden wijzigen. Dus manifestatie en bewustwording staan in wisselwerking.

Waarom ongelukkig?

Waarom, als we onze werkelijkheid kunnen scheppen en als we door het leven bewuster kunnen worden, gaat er zoveel dingen ‘mis’. We zouden toch allemaal op geluk kunnen focussen?  

Wat we vaak vergeten is angstige gedachten en emoties zeer krachtig zijn en een manifestatie geven, die jouw angst laat zien. Als jij denkt ‘dat lukt me niet’ manifesteer je al snel tegenslag of uitstel. Als je bang bent, focus je ongemerkt op gevaar en manifesteer je minder snel of misschien zelfs precies die dingen waar je  bang voor bent. Het kan ook dat we uit angst steeds denken aan wat we niet willen in plaats van aan wat we wel willen.

Misschien heb je niet helemaal duidelijk wat je wilt of zit er tegenstrijdigheid. Die kom je tegen bij zaken als, het wel willen (ja) maar bang zijn voor wat ze zeggen (nee). Elke 'maar' roept een drempel op en dan komen dingen niet van de grond. De belemmeringen laten je echter precies zien, waar jij jezelf belemmert.

Zorg er voor dat je een positieve intentie neerzet, benoem wat je wel wilt (in plaats van wat je niet wilt), voed het met positieve gedachten, emoties en daden en leer je negatieve overtuigingen en angsten onder ogen te zien om belemmeringen weg te nemen.

Er is veel meer hierover te vertellen. Heb je belangstelling, dan kan je de HSP verdiepingscursus volgen in Eext, of een persoonlijke afspraak maken, meer informatie vind je op www.reneemerkestijn.com.

 

In : Creëer je eigen werkelijkheid. 


Tags: energie  aura  chakra  nadi  manifestatie  bewustwording  denken  emoties  intentie  handelen 
 
 

Make a free website with Yola