Spiritualiteit, hooggevoeligheid en Lenormand

Ik ben energetisch therapeute, coach en auteur met  specialistaties hooggevoeligheid, spiritualiteit. Je kunt bij mij terecht voor een coachingsgesprek, een afstandshealing en een Lenormand kaartlezing. Daarnaast geef ik incidenteel cursussen. Mijn praktijk voer ik vanaf  2010. Sinds 2021/2022  heeft het praktijkwerk een lagere prioriteit gekregen en focus ik me vooral op het schrijven van boeken

Op deze website vertel ik je in het kort wat meer over spiritualiteit, hooggevoeligheid, Lenormand en de spirituele, psychologische en energetische principes die daarmee samenhangen, die in mijn boeken, blogs en consulten aan bod komen. Mocht je algemene vragen hebben die je graag in mijn blogs besproken zou willen zien, dan kan je me daarover mailen. Als je interesse hebt in de blogs, kan je je abonneren op mijn gratis maandelijkse nieuwsbrief, waarin ik ook altijd de Lenormandkaarten voor de komende maand trek.

Hooggevoeligheid en spiritualiteit

Het  zenuwstelsel van hooggevoelige mensen  is gevoeliger dan gemiddeld, waardoor ze prikkels en emoties sterker ervaren. Als de verwerking daarvan niet goed verloopt, raakt het zenuwstelsel overprikkeld (= overbelast). Overprikkeling gaat vaak gepaard met stress. Hooggevoeligheid is spiritueel gezien een keuze van jouw bewustzijn geweest. Deze levenservaring stelt je enerzijds voor uitdagingen door je sterke fysieke en psychische ervaringen, maar kan anderzijds spirituele bewustwording geven en grote creatieve mogelijkheden ontsluiten.

De term spiritualiteit is afgeleid van het woord spirit ofwel geest, het staat voor het eeuwig levende bewustzijn. Je bent in bewustzijn verbonden met het eeuwige bronbewustzijn en met alles wat bestaat. Je kunt jouw dagelijkse leven spiritueel leven, als je de eenheid met de bron en met alles wat bestaat herinnert en vanuit dit besef leeft. Je kunt ook egoïsch leven, vanuit de illusie van afscheiding, wat je doet focussen op lichaam en materie, wat vaak gepaard gaat met angst en oordeel en eigenbelang.

Mensen leven vaak vanuit egobewustzijn, zo worden we maatschappelijk ook getraind. De bedoeling is dat je door deze illusie van afscheiding heen gaat zien en gaat kiezen voor eenheidsbewustzijn. We leven nu in een periode van ascensie, waarin het spirituele bewustzijn gaat overheersen. Zeker hooggevoelige mensen zullen intuïtief weten en aanvoelen dat we op een tweesprong staan. Op dit moment leven veel mensen nog vanuit het lichamelijke en materiële paradigma, meer en meer zullen mensen gaan leven vanuit het spirituele paradigma. In deze tijd komen de nadelen van de oude denkwijzen steeds duidelijker naar voren, wat praktisch bijvoorbeeld blijkt uit tegenstelling rijk en arm en conflicten tussen mensen. Aan de praktische invulling van dit nieuwe paradigma en aan het loslaten van het oude paradigma besteed ik eveneens aandacht, bijvoorbeeld aan de hand van maatschappelijke ontwikkelingen.

Intuïtie en gevoelens

Spiritueel leven betekent dat je goed luistert naar je intuïtie en je hart of gevoelens volgt, je zo afstemt op je spirituele bewustzijn, op de hoogst mogelijke energiefrequenties. Intuïtie fluistert je in wat voor jou de beste weg is voor spirituele groei. Je gevoelens fungeren daarbij  als  kompas. Gevoelens die bij het spirituele bewustzijn horen zijn liefde, dankbaarheid, eenheid,  plezier, vertrouwen, warmte, compassie, ruimte, inspiratie en overvloed. Zij vertegenwoordigen de hoge energetische frequenties.  In het egoïsche bewustzijn ervaar je angst, boosheid, onvrede, frustatie, tekort, pijn, ziekte en lijden en deze staan voor lagere energetische frequenties. Het is van belang dat jij dagelijks gaat kiezen voor de hogere frequenties in alles wat je denkt en doet.

Het luisteren naar je intuïtie is soms lastig omdat de egostem meer is getraind. Je natuurlijke gevoelens worden besmet door aangeleerde egoïsche gedachten en gevoelens.  Je dient  je drukke denken tot rust te brengen om naar je Zelf te luisteren, de verbinding met de spirituele eenheid te herstellen, bijvoorbeeld via meditatie. Plus je dient de aangeleerde egoïsche gedachten en patronen die deze eenheid in de weg staan los te laten, dus vooral angst en oordeel los te laten. De boeken en cursussen helpen je op al deze terreinen.

Energie uitwisseling

Alles is bewustzijn, alles is energie, alles staat met elkaar in verbinding. Je kunt met alles wat bestaat informatie en energie uitwisselen, van alles de energie voelen. Van mensen, planeten, bomen, engelen, gedachten, situaties, wat dan ook. Je spreekt van reading als je energie leest,  van telepathie als je energetisch informatie uitwisselt, van healing als je de energie van de ander probeert te harmoniseren en te verhogen.  Je hoeft niet eens bij elkaar in de buurt te zijn.

Meestal gebeurt dit allemaal onbewust,  maar je kunt al deze vermogens bewust gaan ontwikkelen.  Voor HSPs is het  belangrijk om te leren bewust met energie om te leren gaan en zich op hogere frequenties leren afstemmen om zich spiritueel verder te ontwikkelen. Omdat alles en iedereen verbonden is, zal dit ook het collectief spiritueel helpen ontwikkelen.  Alle energetische principes komen in mijn boeken, consultenen cursussen aan de orde.

Lenormand kaartlezen

Energie uitwisseling kan direct plaatsvinden via resonantie maar ook via een tussenstap zoals bijvoorbeeld kaartlezen. Met kaartlezen voel je in op de energie van bijvoorbeeld een situatie. Uit de set kaarten trek je vervolgens de kaart met de energie die daarop lijkt. De kaart bevat een symbool, dat je vervolgens kunt vertalen.  Ik werk zelf met Lenormand kaarten, die archetypische symbolen laten zien, die allemaal verwijzen naar interpretaties op verschillende niveaus van bewustzijn. Het gebruik van kaarten heeft als voordeel dat je je aandacht kort richt op het invoelen van energie en daarna op je gemak  de symbolen kan interpreteren. Kaartlezen is daarmee eveneens een manier om energie te lezen en spirituele informatie te verkrijgen over je levenspad. 

Achtergrond

Ik ben een erkend en gediplomeerd energetisch therapeute/healer, coach,  stresscounselor, masseur en docente, ingeschreven bij CAT (Complementair Aanvullende Therapeuten)  en CRBKO en een Quantum Touch geregistreerd beoefenaar, tevens paragnoste en medium. Ik ben de auteur van diverse boeken op het gebied van HSP en Lenormand,  plus heb jarenlang als docente gewerkt voor een schriftelijke onderwijsinstelling. Omdat ik jarenlang beroepsmatig verhalen heb geschreven, geef ik ook cursussen op het gebied van creatief schrijven.