Wie is Renée Merkestijn?

Ik werd op 7 maart 1960 in Rotterdam geboren. Ik werkte ruim 20 jaar in het bedrijfsleven en 10 jaar als creatief freelancer. Daarna ben ik mijn praktijk begonnen met als specialisaties hooggevoeligheid, stresshantering, zingeving en intuïtieve/persoonlijke ontwikkeling. Ik wil je wat vertellen over mijn motivatie en levenspad.

Motivatie

Ik zie de mens als een prachtig, levend, alomvattend en toch steeds veranderend bewustzijn en wil je ondersteunen dat zo te ervaren, blij te zijn met wie je bent. Ik werk vanuit een holistische visie, kijk naar het geheel van geest, lichaam en omstandigheden. Mensen zijn onderling verbonden en samen onderweg, allen gelijkwaardig, maar ieder uniek. Je kunt je steeds meer bewust worden van kwesties waarmee je geluk voor jezelf of anderen tegenhoudt en hoe je een andere levenshouding aan kan nemen. Ik wil mensen in dit bewustwordingsproces ondersteunen door onder meer te kijken naar energetische blokkades en belemmerende overtuigingen en patronen (healing, reading), maar ook inzicht te geven in de werking van geest en lichaam. 

In deze maatschappij wordt de mens voor wat betreft gezondheid helaas als machinemens gezien, zo van pil erin, mes erin, onderdeeltje vervangen en het machientje loopt weer. We leren amper hoe we goed voor onszelf moeten zorgen en stress en ziekte moeten vermijden. We hebben niet geleerd om naar de signalen van ons lichaam en onze emoties en onze intuïtie te luisteren en daarnaar te leven. We gaan door op ongezonde paden omdat we de symptomen, ofwel signalen, onderdrukken en negeren. Uit angst voor veranderingen, stellen we gepaste actie  uit, waardoor het op langere termijn lastiger wordt omdat we dan bijvoorbeeld ziek worden. In deze maatschappij overheerst ook vaak een soort ouder-kind relatiepatroon, niet alleen in de politiek en gezondheidszorg, maar ook in werk en relaties, omdat vanuit liefde en gelijkwaardigheid leven nog niet gemeengoed is. Dit maakt dat we soms moeite hebben eigen en andermans behoeften en keuzes te  respecteren, op basis van gelijkwaardigheid met elkaar om te gaan en een eigen oordeel te vormen. 

Hooggevoelige mensen voelen zich soms geroepen zich aan te passen aan de omgeving in plaats van hun eigen kracht te volgen. Deze kracht ligt in volwassen oordeel, liefdevolle omgang met jezelf en anderen en respect voor emoties en behoeften. HSPs negeren soms de signalen van hun lichaam en emoties, deze oproep tot verandering te negeren, vanuit aanpassing aan de grote groep. Hooggevoeligheid is nog niet geaccepteerd in deze maatschappij, waardoor het juist voor gevoelige mensen  lastig kan zijn hun weg te vinden in het dagelijkse leven. Het vergt bewustwording van de eigen en maatschappelijke patronen en overtuigingen en het vraagt om zoeken naar nieuwe wegen.  Ik wil hooggevoelige mensen helpen vanuit kracht en liefde te leven. Om zichzelf te zijn, evenwicht te vinden tussen lichaam, geest en omstandigheden, blokkades te overwinnen, inspiratie te vinden en hun levensdoelen praktisch vorm te geven.

Wat voor mij werkt bij het kiezen van mijn levenspad is het volgen van mijn intuïtie, hart en mijn plezier, mijn 'ja, dit is het'-gevoel, al kan ik het soms niet verklaren. Dus leven vanuit mijn spirituele bewustzijn, waarbij ik me verbonden weet met alle bewustzijn en uitga van eenheid. Dit vaak tegen alle angsten, mentale bezwaren en tegenwerking in, want bij elke keuze kom je deze weerstanden tegen in jezelf en in anderen. Ik vind altijd weer de motivatie om door te gaan, verder te gaan, oplossingen te vinden, dieper te kijken, nieuwe wegen in te slaan, door mijn innerlijke stem te volgen. Geluk heeft te maken met de bereidheid naar jezelf te kijken, jezelf te accepteren en een manier van leven te vinden die bij je past door je unieke zijn te herontdekken en daarnaar te leven. Dat is iets wat ik anderen wil meegeven.

Ik ontdekte dat mijn kracht is grote hoeveelheden informatie te ordenen, de essentie ervan te vinden en dit praktisch toepasbaar te maken voor mezelf en anderen.  Op welk terrein ook, spiritueel, mentaal, emotioneel, fysiek, praktisch. In zowel therapie als in cursussen maakte ik van deze kracht gebruik, zodat er ook voor anderen overzicht ontstaat. Ik help je de essentie vinden, waarmee je verder kunt in je leven. Ik ontdekte dat als je meer vanuit je innerlijk leeft, je spirituele bewustzijn,  het besef van eenheid, het leven stabieler wordt, je minder aan de ups en downs van de dagelijkse ervaringen bent overgeleverd. Je creëert je leven dan vanuit het besef van eenheid met alles wat bestaat, waarbij je tegelijk je unieke kwaliteiten gebruikt om daaraan bij te dragen.  Ik ga uit vanhet besef dat we tijdloze spirituele wezens zijn die een tijdelijk aards bestaan hebben gekozen. 

Levenspad

Ik heb heerlijke tijden gekend, fijne partners en vrienden getroffen, inspirerende en uitdagende banen gehad, genoten van de natuur en heb mijn creativiteit en spiritualiteit mogen ontwikkelen. Mijn moeilijke periodes hadden te maken met te weinig zelfliefde, lastige relaties, de dood van een partner, eenzaamheid, chronische ziekte, werk- en financiële stress, faalangst, traumatische ervaringen en het zoeken naar een manier om gevoel, verstand, creativiteit en spiritualiteit in mijn leven te combineren.  Ik heb geleerd problemen steeds weer te overwinnen door in mezelf te kijken welke overtuigingen me hinderden en deze te veranderen. Ik weet dat het leven zowel ups als downs kent en ben ze allebei gaan waarderen. Een groot deel van mijn ervaringen hing samen met hooggevoeligheid.  Daar heb ik mee leren omgaan en daarin kan ik jou ook ondersteunen.

Ik ben opgegroeid in een gezin waarin het verstandelijke, rationele en praktische hoofdzaak was. Je moest studeren, een goede baan vinden, het maken in het leven. Het creatieve en spirituele mocht er gelukkig ook zijn, maar dan eigenlijk alleen als hobby of interesse, dus werd als ondergeschikt gezien. Terwijl in mijn ogen het spirituele eenheidsbewustzijn dat tevens creatief is, de essentie is waaruit alles ontstaat. De problemen ontstaan vaak vanuit de illusie van afscheiding.

In eerste instantie heb ik geleefd 'zoals het hoorde'. Een baan van negen tot vijf in het bedrijfsleven, hard werken en studeren. Ik vond elke baan eerst prachtig, maar na een tijdje miste ik iets en koos een ander vak of andere baan. Ik was van 1979-2000 inkoopster, secretaresse, verkoopster van vorkheftrucks, systeembeheerder en programmeur. Mijn creatieve en spirituele interesses vervulde ik vooral in mijn vrije tijd, onzeker of ik daar wel van zou kunnen leven. In mijn vrije tijd hield ik me bezig met schilderen, schrijven, muziek, psychologie en zaken als astrologie, kaartlezen en spiritualiteit in brede zin.

Naast kwesties als werkstress en faalangst op werkgebied, kreeg ik op het persoonlijke vlak te maken met het overlijden van mijn partner,  al vond ik later een nieuwe langdurige relatie. In die jonge jaren neigde ik ernaar pijn weg te stoppen door steeds harder te knokken en afleiding te zoeken, wat zich later wreekte.

De natuur ging een steeds grotere  plaats in mijn leven innemen, ik wandelde veel in binnen- en buitenland en had een siertuin en moestuin waar ik graag in vertoefde. .

In 2000 kwam ik in een flinke dip terecht omdat mijn werk zoveel energie opslokte. Ik besloot mijn baan in het bedrijfsleven op te geven en voor mezelf te beginnen. Ik wilde mijn creativiteit meer ruimte geven. Ik vond freelance werk als puzzelmaakster voor Denksport en als schrijfster van verhalen. Dit heb ik tien jaar met veel plezier gedaan. In 2003 kwam mijn relatie ten einde en kreeg ik een totaal ander leven als alleenstaande en zelfstandig werkende vrouw. Dat vond ik in het begin niet makkelijk, maar was wel vrij om te gaan en te staan waar ik wilde.

In 2005 verhuisde ik naar Drenthe  en begon voor mij een geheel nieuw leven. Ik werkte de eerste jaren nog als schrijfster en puzzelmaakster. De prachtige Drentse natuur en mijn boerderij met cottagetuin waren bronnen van kracht en rust voor me. Ik had het druk met het verbouwen van het huis en het opbouwen van een nieuwe vriendenkring, ontmoette veel nieuwe lieve mensen. Tegelijkertijd werd ik  geconfronteerd met de gevolgen van traumatische ervaringen die in alle heftigheid boven kwamen door de omschakeling naar een nieuwe omgeving en een korte, moeizame relatie. Slecht met emoties om kunnen gaan (vooral met verdriet en boosheid), ondermijnende relatiepatronen; alles moest ik onder ogen zien. Deze crisis leidde tot een diepgaand zelfonderzoek, een zwaar proces met pieken en dalen. Het bracht me meer inzicht, harmonie en innerlijke rust.

Ik wilde het spirituele een grotere rol in mijn leven geven en begon aan een beroepsopleiding healing, werd energetisch therapeute. Eén van mijn mooiste ontdekkingen werd dat ik me af kan stemmen op helende energie vanuit de bron en die kan doorgeven aan andere mensen. Ik ontdekte dat ik heldervoelend en mediamiek ben, wat eerst best spannend was, maar waar ik later rust in vond. 

Geleidelijk werd ik me ervan bewust dat ik mijn kennis en inzichten door wil geven aan anderen. Ik volgde naast mijn healing-opleiding cursussen op het gebied coaching en counseling. Dit resulteerde in het starten van een eigen praktijk in 2010. Het maken van puzzels stopte als eerste, later stopte ik met het schrijven van verhalen. In het begin lag in mijn praktijk nadruk op het geven van healings, later kwam er coaching bij, omdat ik dat beter vond passen bij het bewustzijnsproces dat mensen doormaken. Het geven van cursussen vond ik ook enig om te doen en ik ontving tevens mensen voor retraites op de boerderij. 

Schrijven kon ik niet laten, al kostte de opbouw van mijn praktijk veel tijd.  Ik gaf schrijfcursussen in buurtcentra. En ik ging me richten op het schrijven van boeken over mijn werk en interesses. In 2010 verscheen een boek over Lenormandkaarten; kaartlezen is een 'uit de hand gelopen hobby' van me. Dit bleek onverwachts een mooie aanvulling  op mijn praktijk in healing en coaching, omdat kaarten mensen inzicht geven in hun leven. Het boek leidde er ook toe dat ik een tijd lang als intuïtief consulente op een telefoonlijn ging werken en online kaartleggingen begon te ontwikkelen. 

In mijn praktijk begon ik me te specialiseren, hoogsensitiviteit werd de kern. Ik merkte dat juist hoogsensitieve mensen een lange weg moeten doorlopen om geluk te vinden in deze prikkelrijke en gehaaste maatschappij. Dat zij zich soms eerst teveel aanpassen aan anderen en daardoor hun eigen levenstaak soms missen.  Ik ontdekte dat juist HSPs veel stress ervaren of in een crisis of burn-out terechtkomen als ze niet volgens hun aard leven. Hoe lastig al die stress ook is, het toont je wel een nieuwe weg, waardoor je gelukkiger gaat leren leven.

Op mijn eigen weg kwam ik een uitdagingen op gezondheidsgebied tegen. Ik bleek de ziekte van Lyme te hebben, maar dit werd jarenlang niet onderkend. Gevolgen waren hevige pijn- en vermoeidheidsklachten. Het viel niet mee om werk en rust te doseren, of om te gaan met de klachten en beperkingen en toch plezier te blijven vinden. Het ziekte- en genezingsproces heeft me inzichten gegeven die ik in mijn praktijk kon gebruiken. Het zorgde dat ik beter prioriteiten ging stellen, mijn energie beter beheerde. Ik leerde positief te blijven, met vertrouwen in het leven te staan, al verloor bij momenten natuurlijk best wel eens de moed. Uiteindelijk werkte de beperking als bevrijding. Later kreeg ik ook nog slaapapneu. Apneu zorgt dat je in je slaap regelmatig bijna stikt. Het  gevolg is dat je niet meer in diepe slaap komt en veel stresshormonen produceert, omdat je lichaam je continu voor gevaar waarschuwt. Je raakt zogezegd oververmoeid en gestrest van nachtrust in plaats van dat nachtrust je herstelt van stress. Ook daar heb ik veel van geleerd.

Naast mijn praktijkwerk schreef ik van 2011 tot 2020 vier studieboeken voor NHBO Nederland en voor het Centrum voor Afstandsonderwijs in België.  Ik begeleidde studenten die zich wilden bekwamen op het gebied van hooggevoeligheid, stress,  kaartlezen en in het schrijven van verhalen. Wegens mijn specialisme op het gebied van hoogsensitiviteit  en stress werkte ik in 2015 en 2016 op een Sociocratische school als docent-begeleider.  Ik heb daarnaast een aantal boeken uitgegeven over hoogsensitiviteit en over kaartlezen.

Ik werkte van 2010-2019 aan huis vanuit de boerderij in Eext. In oktober 2019 heb ik deze fantastisch mooie, maar ook bewerkelijke woonplek verlaten voor een kleiner huis in Rolde. Mijn doel was om niet meer fulltime te werken, maar veel meer tijd vrij te maken voor andere zaken, zoals tuinieren en schilderen.  Ik ontving in eerste instantie mijn cliënten in Assen (praktijkadres) en gaf cursussen in Rolde en Assen. Door het hele coronagebeuren werd dit eerst veranderd in afstandshealings en coaching op afstand.  Geleidelijk begon ik de 'pech' te zien als een kans om me helemaal te gaan focussen op schrijven.  

Schrijven heb ik altijd met plezier gedaan. Door over mijn werk te schrijven, kan ik ook veel meer mensen bereiken. Vanuit huis begeleid ik de studenten van schriftelijke cursussen,  ik schrijf boeken en blogs. Ik merk ook dat in de coronatijd mijn spirituele inzichten zich verder heb verdiept, wat in mijn ogen de bedoeling is van deze wereldwijde crisis. Ik heb in die periode diverse boeken uitgegeven. Naast het schrijven, doe ik in weer wat praktijkwerk erbij, healings, coachingsgesprekken en cursussen. 

We staan in mijn ogen aan het begin van een nieuw tijdperk en een periode van ascensie. Dat brengt voor iedereen en dus voor mij ook heel wat mee. Alle oude angsten en patronen komen wereldwijd aan het licht komen om persoonlijk en collectief onder ogen te zien en te transformeren. Hiermee kunnen we een mooiere en lichtere wereld creëren. 

Ons spirituele bewustzijn is eeuwig, de reis naar groei en vervulling en eenheid gaat altijd door. Mijn levensreis tot nu toe heeft me veel inzicht gegeven en dat inzicht deel ik graag met jou. Want door te delen, helpen we elkaar om een gelukkiger levenspad te bewandelen vanuit kracht en inspiratie.