Visie op hoogsensitiviteit en bewustzijn

Mijn visie is dat hooggevoelige mensen (hoogsensitief, HSPs) zich bewust kunnen worden van hun unieke potentieel en vanuit plezier, kracht en vertrouwen een waardevolle en unieke bijdrage aan de wereld kunnen leveren. HSPs zijn zich sterk bewust van hun aardse ervaringen (fysiek en energetisch) en de spirituele dimensies, het besef dat we allen één zijn.  Je hooggevoeligheid brengt  je een intense en diepgaande levenservaring, daarmee een mooie kans om je persoonlijk en het collectieve bewustzijn te verdiepen.  

Ieder mens is een spiritueel wezen dat dit vergeten is en denkt dat zijn bewustzijn lichamelijk verbonden is. Als je je volledig identificeert met het aardse bewustzijn, je lichaam, je persoonlijkheid en de materie, ben je  op de buitenwereld gericht als iets los van je zelf. Je ervaart de dualiteit sterk, zich uitend in polen als ik-ander, gezondheid-ziekte, rust-onrust, eenheid-afscheiding, gevoelig-ongevoelig, gelukkig-ongelukkig, overvloed-schaarste. Een HSP ervaart als hij zich als afgescheiden ziet van de wereld, deze polen sterker en kan zijn innerlijk evenwicht kwijtraken. Ons spiritueel bewustzijn  ziet dat het innerlijke het uiterlijke voortbrengt, dus ervaringen zelf creëert. Vanuit dit innerlijk bewustzijn kan je de polariteiten overstijgen en raak je het idee kwijt dat je 'overgeleverd' bent aan je dagelijkse ervaringen. Dan leef je vanuit je ware centrum, je spirituele zelf.

Juist in deze tijd is het belangrijk  je met je innerlijke kern te verbinden en van daaruit te leven. Er vindt een grote bewustzijnsverandering plaats en juist hooggevoelige mensen ervaren dit extra sterk. Je hoeft je niet slachtoffer te voelen, integendeel. De energiefrequenties worden hoger en liefdevoller, wat veel HSPs wensten. Ik help je omgaan met deze energetische veranderingen en leer je gebruik te maken van jouw manifesterende vermogens om de wereld in de positieve zin te veranderen, door naar binnen te keren, te leven vanuit je spirituele zelf.