Energetische principes

Een aantal bekende vormen van bewust met energie leven, worden hieronder kort beschreven. Dit is gebaseerd op het feit dat alles en iedereen in bewustzijn en in  energie met elkaar verbonden is en met elkaar resoneert, bewust of onbewust. Je kunt kiezen voor resonantie met hogere of met lagere frequenties, waarbij de hoogste frequenties voor liefde, eenheid en harmonie staan en de laagste frequenties angst, oordeel en disharmonie. 

Je kunt altijd zelf kiezen. Het principe erachter is 'energie volgt aandacht', ofwel, waar je met jouw bewustzijn aandacht aan geeft groeit in je ervaringen, spiritueel, mentaal, emotioneel, fysiek en in de materiële omstandigheden. Dit betekent ook dat je dus zelf kan bepalen wat jij in jouw leven manifesteert en waarmee je wilt resoneren.

Een mens heeft  een geheel eigen energieveld, een aura,, dat de mens omringt en doordringt. Daarbinnen liggen de chakra's, als draaiende wielen die energie zenden en ontvangen en zohet energieveld in stand houden en voor de wisselwerking met de omgeving zorgen.

Healing 

Healing zorgt dat je je openstelt voor energie van hoge frequenties, je  beter gaat herinneren wie je werkelijk bent. Het verhogen van de energetische frequenties, zorgt dat de lagere frequenties minder negatieve invloed hebben, je harmoniseert de verschillende energievelden in je aura en chakra's en daarmee in je leven.  Het ondersteunt je spirituele je bewustwordingsproces en veranderingsproces en zorgt dat je egopatronen makkelijker loslaat, een positievere levenshouding aanneemt. Dit heeft een positieve invloed op je welzijn en op je leven. De algemene effecten van healings zijn:

  • Lichamelijk : meer energie, snellere genezing, minder pijn, beter geaard, kalme hersengolven.
  • Emotioneel : lekkerder in je vel, meer ontspannen, gelukkiger, evenwichtiger, rustiger.
  • Geestelijk : beter geconcentreerd, alerter, doelgerichter, creatiever, meer overzicht.
  • Spiritueel : je de verbinding met spirit herinneren, bewuster leven vanuit je kern en levensdoel, meer vervulling ervaren in je leven.
  • Omstandigheden: meer harmonie en flow. 

Je kunt jezelf healen (selfhealing), een ander healen, een situatie healen, maar ook healing vragen van een spiritueel wezen, of jezelf met hoge energie in aanraking te brengen, waarmee je jouw energie positief beïnvloed. Healing werkt het beste als je je op een zo hoog mogelijke frequentie focust en je ego opzij zet.

Meditatie, visualisatie en gebed kun je zien als vormen van healing, je brengt de energetische frequentie naar een hoger niveau. 

Reading, kaartlezen en chanellen

Reading betekent dat je vragen stelt en de energie daaromtrent 'leest'. Je krijgt zo meer informatie over jezelf, of over of situaties waarin jij je verkeert. Je bewustzijn focust  op de energie van de vraag en vertaalt dit voor zichzelf. Je krijgt  informatie door via de energetische verbinding. Vaak wordt dit aangeduid met heldervoelendheid of helderziendheid. Zorg dat je jezelf blijft en niet de energie 'overneemt'. Het vermogen tot reading heeft ieder mens en je kunt je daarin  oefenen. 

Je kunt een reading direct doen door de informatie uit te spreken of voor jezelf te noteren. Je kunt ook werken met symbolen die je vervolgens leest, zoals bij kaartlezen gebeurt. Je voelt de energie van een situatie en trekt een kaart met gelijksoortige energie, via de kaart kan je via associatie met het symbool bepalen wat de energie is van de situatie.

Je kunt je daarnaast  openstellen voor informatie die ander bewustzijn aan jou wilt doorgeven. Als dit mondeling plaatsvindt, wordt dit vaak chanellen genoemd, schriftelijk gebeurt dit bijvoorbeeld via automatisch schrift (of tekeningen).  Ook dit is voor iedereen te leren. Belangrijk is wel, dat je focust op de allerhoogste frequenties, om zuivere informatie te verkrijgen.

Manifestatie, wet van aantrekking

Alles wat we meemaken komt uit ons eigen bewustzijn voort. Je overtuigingen hebben energetische frequenties, die  gelijksoortige frequenties aantrekken in je dagelijkse leven. De wereld is slechts een spiegel van jouw bewustzijn, van je eigen frequenties, van je eigen harmonie en disharmonie, wat zorgt dat je steeds opnieuw voor meer harmonie kunt kiezen.

We hebben geleerd onze manifestaties als iets buiten onszelf te zien, iets wat ons overkomt. We willen als iets niet bevalt, ons lichaam, onze omstandigheden of andere mensen,  fysiek veranderen, vaak vanuit frustratie. Dit lukt echter niet, als je niet eerst je eigen overtuigingen en eigen energetische frequentie verandert. Ofwel, als jouw realiteit onprettig is,  een lage frequentie heeft, dien je eerst je denken op een hogere frequentie te brengen en vanuit die hogere frequentie te handelen. 


Healing nodig?

Ik geef healings op afstand. Ik focus via jouw naam op jouw energieveld en breng dit in evenwicht. Deze healing duurt een uur. Een paar dagen later hebben we een nagesprekje van circa tien minuten, waarin ik vertel wat ik tegenkwam en je zonodig adviezen geef. Neem contact met me op voor een afspraak.

Je kunt ook een Lenormand kaartlezing aanvragen.

Healing HSP Praktijk Renée Merkestijn