Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Tegen de natuur in

February 5, 2023
Tegen de natuur in

 

De mens lijkt steeds tegen de natuur in te gaan, waarmee hij allerlei problemen veroorzaakt. De oplossingen gaan ook weer tegen de natuur in, veroorzaken nog meer problemen.

CO2 stijgt en daalt door de eeuwen heen, al miljoenen jaren, dat is een natuurlijk ritme. Hoge CO2 betekent hoge vruchtbaarheid, veel te eten. Historisch gezien waren dit de goede tijden. Wij gaan daar nu dwars tegenin, willen CO2 verminderen en landbouw verminderen, dus minder eten produceren, al lijden miljoenen mensen honger.

In de natuur heb je kringlopen, in de herfst sterft het groen af en wordt de vruchtbare grond voor de jaren daarna. Wij halen het blad en 'afval' (want we zien het als afval) weg, verarmen de grond en vernietigen het bodemleven. Vervolgens strooien we kunstmest, waar niet alle voedingsstoffen inzitten die planten nodig hebben, mineralen ontbreken bijvoorbeeld. Onze voeding wordt  minder voedzaam, waardoor onze gezondheid achteruit gaat. De ontbrekende mineralen halen we vervolgens uit potjes.

De koeien en andere dieren gaven mest, waar de grond vruchtbaar van werd. Maar die dieren worden op stal gezet en worden ongezond, wat we met hormonen en medicijnen oplossen. Wij  drinken die melk en eten hun boter, kaas en vlees, waarmee wij ook weer minder gezond worden. We nemen dan medicijnen om de gevolgen tegen te gaan.

Ons lichaam is in staat zich te wapenen tegen allerlei virussen en bacteriën, doet dit ook voortdurend, mits we gezond leven. De natuurlijke manier zou zijn, gezonder leven, gezonder eten, om zo onze weerstand en immuniteit te versterken. Vroeger kenden we ook de werking van kruiden als we ziek werden. Maar we leven liever op een ongezonde manier door en vertrouwen op chemische rommel als we ziek worden. Die ziekte bestrijden we met medicijnen die allerlei bijwerkingen hebben.

Tegen de natuur ingaan, is de oorzaak van de meeste van onze problemen. Alles komt uit de geest voort. Dus de vraag is, wat in onze geest zorgt dat wij dit doen? Daar zitten veel aangeleerde angsten en oordelen achter.

We hebben vooral geleerd dat we kwetsbaar zijn, omdat we kwetsbaar zijn gemaakt. We zijn blad en groen en mest als afval gaan zien, in plaats van als voeding voor de grond. We denken dat planten en kruiden onbetrouwbaarder dan chemische producten te zien, omdat we geen kennis meer hebben van de natuur. We denken dat kunstmest de grond volledig voedt, terwijl essentiële bestanddelen ontbreken. Dat is ons allemaal verteld en we zijn het gaan geloven. We denken dat we het goed doen met zijn allen.

De mens wilt de natuur liever beheersen dan zich aan te passen, wilt liever heer en meester zijn.  Willen controleren duidt altijd op angst.  Is het ook geen arrogantie te denken dat wij de natuur kunnen beheersen, oordeel? Is het niet duidelijk dat we juist ellende voor onszelf creëren als we tegen de natuur ingaan?

 

 

 


 

HSP en ascensie

February 3, 2023
HSP en ascensie

De aarde en daarmee wijzelf zijn in een ascensieproces. De energetische frequentie wordt versneld en verhoogd. Voor iedereen en zeker voor HSPs is dit hele energetische gebeuren goed voelbaar. Een hogere frequentie betekent dat we meer en meer vanuit liefde en eenheid gaan leven, dat manifestatie wordt versneld.

Het ascensieproces is als een waterstroom in de rivier. Je kunt je mee laten voeren, dan wordt het leven steeds makkelijker omdat je niet zo hard hoeft te zwemmen. Als je er tegenin gaat, wordt het leven lastiger voor je, moet je steeds harder zwemmen om boven water te blijven. 

Met de stroom mee betekent  meer en meer vanuit liefde en eenheid gaan leven, dus meer van jezelf, van anderen en van de aarde houden. Je kunt onderweg dingen ontdekken die niet zo liefdevol zijn, dat is de oude ballast die je overboord mag gooien om beter mee te drijven. Je komt onderweg soms  ballast van anderen tegen die je moet ontwijken op je zwemtocht.

Mensen die tegen de stroom in proberen te gaan, op een minder liefdevolle, meer egocentrische manier van leven door willen gaan, moeten steeds harder spartelen om te blijven drijven, krijgen steeds meer golven in het gezicht. Sommigen proberen zelfs mensen die met de stroom mee willen gaan tegen te houden en onder te duwen. Als je met de stroom mee wilt, kan je deze mensen ook beter ontwijken.

Dus de les is, maak jezelf lichter en lichter om in deze stroom mee te gaan en leer manoeuvreren om ballast en tegenwerkende mensen te ontwijken. Besef dat de stroom niet te stoppen is, je gaat  aan dit punt voorbij en laat de ballast en tegenwerking achter.

 

 


 

Hersentraining via media

February 1, 2023
Hersentraining via media

Wat de meeste mensen niet beseffen, is dat ze bij alles wat ze doen hun hersenen trainen. We programmeren ons denken voortdurend. Niet alleen als je actief bezig bent, maar ook als je passief tv kijkt of op social media rondkijkt.

Vraag je daarom voortdurend af, waar train ik mijn geest in, wat ben ik aan het inprogrammeren? Plus nog belangrijker, wil ik dit wel? Want alles wat je in je geest inbrengt, komt uiteindelijk in je leven naar buiten, manifesteert zich. De leuke en de nare dingen, precies dat wat je hebt gevoed.

Televisie kijken en social media volgen is populair. Veel mensen kijken dagelijks naar drama en geweld op het nieuws, in praatprogramma’s en in series over ellende en bekijken hetzelfde via social media. Daarmee train je jezelf in het denken in drama en geweld en verhoog je jouw stressniveau. Je gaat die ellende en stress accepteren, omdat je daar letterlijk bij blijft zitten. Door hiernaar te blijven kijken, zeg je tegen je brein, dit is normaal en hier wil ik meer van in mijn leven.

Je kunt televisie en social media ook selectief gebruiken, op manieren die jouw geest versterken en ondersteunen en je hersenen trainen om stressloos te leven en prettiger zaken te manifesteren. Als je  graag schildert, selecteer je zaken die met kunst en met schildertechnieken te maken hebben. Als je houdt van de natuur en van tuinieren, kijk je specifiek naar dit soort programma’s. Ook dan zeg je tegen je brein, dit is normaal en hier wil ik graag meer van in mijn leven.

Ga dus specifiek je aandacht en focus leggen op alles waar je graag méér van wilt.

 

 

 

 


 

Modderlaag rond je kern

January 28, 2023
Modderlaag rond je kern

 

In de kern zijn mensen liefdevolle, lichte, eeuwige geestelijke wezens. Ze verzamelen echter een donkere modderlaag  van angsten en oordelen rondom die kern. Je kunt door die modderlaag de kern van jezelf en van anderen niet goed zien. Sterker nog, je kan gaan reageren vanuit die modderlaag, vanuit je angsten en oordelen. Maar dat is dus niet een reactie vanuit wie je werkelijk bent.

Wat er te doen is, is voor jezelf die modderlaag van angsten en oordelen te verwijderen op een liefdevolle manier. Hoe meer je de modder afwast en afpelt, des te meer ga je leven vanuit wie je werkelijk bent. Je lichte kern schijnt dan door de modder heen.

Belangrijk is steeds de kern te blijven zien, dus langs de modderlaag heen te kijken. Blijf die kern in jezelf zien, ook al heb je  vanuit de modder gereageerd, vanuit je angsten en oordelen. Dat is zelfvergeving, liefde voor je ware zelf. Doe dit ook voor anderen, blijf de kern zien, hun ware zelf, ook al reageren ze vanuit de modderlaag, vanuit angst en oordeel. Dit is niet wie ze werkelijk zijn.

Vergeving is niet anders dan de kern te blijven zien, het ware zelf, zelfs als mensen hun eigen kern niet kunnen zien en reageren vanuit angst en oordeel. Zo open je in jezelf en anderen het vermogen de kern te zien en van daaruit te leven.

 


 

Vecht je tegen of leef je voor iets?

January 25, 2023

 

Als je vrediger en plezieriger wilt leven, is het handig dit onderscheid te maken.

Het klinkt mooi om bijvoorbeeld tégen onrecht of tégen oorlog te vechten. Dat kan je heel fanatiek maken.  Het staken van de strijd tegen onrecht en oorlog kan voelen als opgeven, als lafheid. Het fanatieke vechtstandje is echter een lagere energie, zelfs als dit voor een goed doel is. Het haalt energetisch meer ervan in je leven, dus je vindt dan steeds nieuwe gevechten op je pad.

Je kunt je beter bedenken waar je vóór leeft, je leeft vóór rechtvaardigheid en vrede. Dat lijkt hetzelfde, maar is een heel andere energie. Dit is een hogere energie waarmee je innerlijk rustiger leeft en je uiterlijke leven ook rustiger wordt. Je integreert recht en vrede in je leven en dat komt in je levenshouding naar voren. Je bewandelt de rustige weg naar positieve veranderingen.  

Die omschakeling van vechten tegen naar leven voor, kan je eerst het gevoel geven van saaiheid of lafheid, omdat je niet meer continu in gevecht bent met alles en iedereen. Het kan je soms ook het idee geven dat het niet effectief is. Maar je ontdekt nieuwe wegen naar rechtvaardigheid en vrede waar je eerder niet aan dacht.

Bedenk eens wat Gandhi had bereikt als hij in plaats van vredige protesten de wapens had opgepakt. Zelfs al zou het eindresultaat hetzelfde zijn geweest, het had vele extra gevechten en veel extra lijden gebracht. Dat vele lijden wordt meestal als noodzaak gezien, door mensen die in gevecht zijn tegen iets, in plaats van leven voor iets.

Dit laatste is een 'groot voorbeeld', maar zo werkt het in je eigen dagelijkse leven ook. Dus vraag je af als er veel strijd is in je leven, ben ik ergens tegen aan het vechten en trek ik onnodig strijd aan? Kan ik niet beter bedenken waar ik voor wil leven?


 

Idolen en vijanden

January 24, 2023
Idolen en vijanden

Het ego in ons denken creëert idolen. Dat ene speciale zal ons geluk brengen, dat is ons ideaal, daar streven we uit alle macht naar. Dit kan zijn de ideale partner of baan zijn, het hebben van geld, bezit, macht of status, het overwinnen van een bepaalde politieke of partij of religieuze visie, of wat ook. Tegelijkertijd sluit het ego alles uit dat niet daaraan voldoet of niet daaraan meewerkt, dat zijn dan zijn concurrenten en daarmee zijn vijanden. Dit is wat tot strijd en polarisatie leidt.

Als je vanuit je hart leeft, heb je ook verlangens. Je wilt iets graag in je leven brengen in de zin van dingen waarderen, er plezier in hebben en het willen delen. Maar je beseft en accepteert dat dit verlangen voor iedereen iets anders kan zijn.  Het is meer leven en laten leven, je ervaart daardoor geen concurrentie of vijandschap. Je kan juist iemand waarderen die geniet van heel andere dingen dan jij.

Vanuit je hart leven is vooral je gevoel en intuïtie volgen en je niet door andere visies en meningen laten afleiden. Je wilt niet anderen jouw visie of mening opdringen Jij doet dingen vanuit je hart en laat anderen net zo goed dingen vanuit hun hart doen. Dit geeft een liefdevolle en tolerante levenshouding.

Leef je leven vanuit je hart en toon hoe gelukkig je daarmee bent. Daarmee laat je gelijk zien dat het ego met zijn gecreëerde idolen en vijanden mensen altijd ongelukkig maakt. Het ego is altijd in gevecht gewikkeld en weet niet hoe hij gelukkig moet leven. Je kan dit laten zien door het voor te leven. 


 

Hier heb je geen invloed op

January 22, 2023
Hier heb je geen invloed op
Als een reminder.... waar je geen invloed op hebt .... en waar je wel invloed op hebt.
 

Uniformiteit

January 20, 2023
Uniformiteit

Het ‘doen wat anderen doen’ wordt vaak als deugd gezien, uniformiteit als een teken van eenheid, iets dat ons allemaal zou beschermen. Dat zou waar zijn als we allemaal exact hetzelfde zouden zijn, maar we zijn allemaal uniek.

Ik vergelijk het met hartcellen die tegen longcellen zeggen, dat ze zich als hartcellen moeten gedragen, omdat het goed zou zijn voor het geheel. Dat maakt in werkelijkheid de longcellen kapot. Ook de hartcellen krijgen geen zuurstof meer en gaan dan ook kapot. Uiteindelijk sterft het hele lichaam, omdat het niet meer functioneert.

Het gaat erom dat je jouw unieke zelf bent en daarin bijdraagt aan het geheel. Een hartcel hoeft alleen maar volledig een hartcel te zijn, een longcel hoeft alleen maar volledig een longcel te zijn. Met respect voor elkaars uniekheid, vanuit het besef dat alle cellen elkaar in leven houden.

Misschien snapt de longcel de hartcel niet en andersom. Misschien snappen we elkaar niet altijd  Maar besef dat alles wat bestaat als één organisme is, waarin iedereen, elke cel, zijn functie heeft en daardoor een bijdrage is aan het geheel.   

Hoewel we geleerd hebben dat ‘doen wat anderen doen’ goed is, kan het juist ondermijnend werken. Dan krijgt de longcel geen bloed meer van de hartcel en de hartcel geen zuurstof meer van de longcel.

 


 

Wat je uitspreekt wordt realiteit

January 18, 2023

Iets wat we ons zelden realiseren is dat alle uitspraken over jezelf of over de wereld in wezen wensen of intenties zijn. Je bent een creatief wezen, dus met je uitspraken creëer je jezelf en de wereld volgens jouw uitspraken.

Nu is dat prima als je elke dag tegen jezelf zegt dat je een gezond, mooi, gelukkig mens bent dat geniet van het leven en liefde uitstraalt naar anderen. Dan creëer je zo’n leven. Maar vaak zijn we negatief over onszelf en de wereld. We zeggen dat we te dik of te dun zijn, ziek zijn, armoede lijden, dat de wereld een tranendal of een gevecht is. Dan creëer je dat dus voor jezelf.

Train jezelf om alleen positief te spreken over jezelf en over de wereld. Dat voelt voor veel mensen als het ontkennen van de realiteit. Maar in werkelijkheid ontken je jouw creatieve vermogens, je vermogen om een fijn leven voor jezelf en een fijne wereld voor iedereen te scheppen.

Zeg dus niet wat je nu met je zintuigen waarneemt, maar spreek uit wat je wilt zien. Je zult merken dat je jezelf en de wereld anders ervaart. Dat je bijna als vanzelf andere keuzes maakt, anders leeft, waardoor dat nieuwe beeld ook werkelijkheid wordt.

 

 


 

Wat je aandacht geeft groeit.

January 12, 2023
Wat je aandacht geeft groeit.

Wat je aandacht geeft, groeit. Dit is letterlijk waar.

* We hebben sinds corona extra aandacht besteed aan ziekte. Gevolg is dat er meer mensen ziek worden.

* We besteden in het nieuws veel aandacht aan polarisatie, dus polarisatie groeit.

* We kijken graag naar geweldfilms en doen gewelddadige games, dus geweld groeit.

De wereld is een projectie van je innerlijke aandacht, een projectie. Maar door op de nare dingen van die projectie te letten, bevestig je ze innerlijk opnieuw. Je geeft ze opnieuw aandacht. En wat je aandacht geeft groeit.

Als je een betere wereld wilt, dien je aandacht te geven aan positieve zaken. Neem je voor alleen nog aandacht te gaan geven aan positieve zaken, zodat je een positieve wereld creëert. Vraag je elke dag af, waar geef ik aandacht aan? Is dit wel wat ik wil laten groeien?

* Wil je vrede? Besteed aandacht aan vredige zaken in de wereld. Kijk zo min mogelijk naar al het negatieve nieuws, laat je oordelen los. Leef zo vredig mogelijk met alle mensen in je omgeving en doe dingen waar je je vredig bij voelt, bijvoorbeeld wandelen of creativiteit.

* Wil je  gezondheid? Besteed aandacht aan boeken en video’s over gezond leven, bijvoorbeeld over moestuinen en beweging. Eet elke gezond, beweeg meer, ga naar buiten, ga de natuur in.

* Wil je meer plezier? Besteed aandacht aan dingen die jou plezier geven, lees boeken en kijk video’s over je hobby’s. Als mooie natuur je plezier geeft, kijk je natuurfilms. Zorg dat je elke dag dingen doet die je plezier geven.

De lijst kan je zelf uitbreiden. Onthoud bij alles wat je doet: wat je aandacht geeft groeit. Besteed elke dag consequent aan wat je wél wilt en de wereld zal er steeds beter uitzien.

 


 

Frequentie

January 10, 2023
Frequentie
Onze wereld is 'energetisch'. Onze frequentie bepaalt wat wij ervaren. Dat is de reden dat het belangrijk is om je frequentie zo hoog mogelijk te houden.

Hoe meer je vanuit liefde, plezier, warmte, ofwel vanuit positieve gedachten, gevoelens en emoties leeft, hoe meer de wereld die liefde, dat plezier en die warmte, alle positieve ervaringen reflecteert.

Als je merkt dat je somber of angstig of boos of veroordelend wordt, zit je in lage energie. Dan is de wereld onprettig voor je. Wat er te doen is, je energie zo snel mogelijk omhoog zien te brengen. Dat is je eerste prioriteit. De rest volgt.
 

Rust via repetitie

January 9, 2023

Je hoofd leegmaken kan heel goed door bepaalde bewegingen te herhalen, liefst iets waar je ook plezier aan beleeft. Het stopt het vele nadenken of piekeren. Het brengt je in wezen in een meditatieve staat. Dit omdat je hiermee ook je geest in focus brengt, net zoals zogezegd het staren in een kaars. Van daaruit kan je weer beter functioneren.

Wat je doet hoeft niet productief te zijn, niet uniek creatief te zijn, want dat zijn conditioneringen die je in je denken vasthouden. Dat haalt je juist uit je rust. Je kunt een mandala of kleurplaat inkleuren, een voorgedrukt borduurwerk maken, schilderen op nummer of diamond painting. Het kan joggen zijn of simpelweg het schillen van een emmer appels om ze te drogen.

Je zult merken, dat je je zowel rustiger als prettiger gaat voelen. Vaak kan je opeens oplossingen voor bestaande problemen bedenken. Je brengt je frequentie namelijk omhoog en problemen kunnen alleen worden opgelost vanuit een hogere frequentie.


 

Paradigma botsingen

January 4, 2023
Paradigma botsingen

We leven in een tijd waarin de oude paradigma’s plaatsmaken voor nieuwe paradigma’s. Dit betekent dat ieder mens zich in een overgangsfase bevindt. Oude visies worden afgebroken en gaan plaatsmaken voor nieuwe, zowel individueel en collectief. Dan kunnen er botsingen ontstaan tussen oud en nieuw.

We hebben in een tijd geleefd waarin het fysieke en materiële het belangrijkste was en eigenbelang voorop stond. Nu komen we in een tijd waarin het geestelijke belangrijker wordt en het besef van gezamenlijkheid, van eenheid groeit.

De veranderingen zal je vooral in jezelf merken. Je gaat andere zaken waardevol vinden, je wordt  kritischer worden op een wereld van eigenbelang. Maar je merkt ook dat je sommige van deze patronen nog leeft, dat je er waarde aan hecht  uit gewoonte. Dus je ontdekt tegenstrijdigheden op in jezelf, innerlijk botst het. Je moet alles wat je gelooft gaan heroverwegen, een nieuw waardesysteem voor jezelf bouwen.

Het individu verandert altijd sneller dan het collectief. Je krijgt als veranderend individu te maken met een wereld die langer bij het oude blijft dan jij. Ook dit geeft botsingen. Het is daarom voor de gehele mensheid best een lastige tijd met veel innerlijke en uiterlijke botsingen.

Besef dat je het in deze overgangsfase eigenlijk niet meer weet waar je naar toe wilt, het oude valt weg, maar het nieuwe is er nog niet. Dit niet weten geldt voor de meeste mensen. Soms zal je het oude willen, soms het nieuwe en soms misschien allebei. Een nieuwe visie heeft tijd nodig om uit te kristalliseren. Heb daarom geduld met jezelf en anderen.

Accepteer je eigen tegenstrijdigheden en onderzoek ze nader, zonder jezelf te forceren nu al een besluit te nemen over de toekomst. Je hebt de tijd, heb geduld. Juist het willen forceren brengt de lastige botsingen in jezelf en in de wereld.

  


 

Je natuurlijke staat is liefde en plezier

January 3, 2023
Je natuurlijke staat is liefde en plezier

Alles wat bestaat is één groot creatief bewustzijn. We zijn zowel een creatie van dat bewustzijn, als een deel daarvan. We hebben dezelfde eigenschappen, zijn zelf ook creatief, want alles is één. Het bewustzijn breidt zich eeuwig uit en doet dit met liefde en plezier. Creativiteit en de hele schepping ontstaat vanuit liefde en plezier, dat zijn dan ook de kenmerken van onze natuurlijke staat.

Op enig moment bedachten we dat we los konden staan van alles, de gedachte aan afscheiding. Omdat we creatieve krachten hebben, creëerden we deze ervaring voor onszelf. Alleen is het een illusie, een fantasie, want in werkelijkheid zijn we allemaal één.

De afscheidingsfantasie kenmerkt zich door het idee dat we in een lichaam zitten, afgescheiden van alle bewustzijn, dus alleen. Om anderen te bereiken moeten we tijd en ruimte zien te overbruggen. Om het als lichaam goed te hebben, moeten we leuke dingen uit de wereld zien te verkrijgen en nare dingen af te weren. Zo ontstaan angst en oordeel en lijden. Je creëert dus een fantasiewereld, gekenmerkt door afscheiding, waarin je minder liefde en plezier ervaart.

Het is eenvoudig onderscheid maken tussen je natuurlijke staat en je afscheidingsfantasie. Op het moment dat je liefde en plezier ervaart, ben je in je natuurlijke staat. Zo niet, zit je in de fantasie. Die fantasie projecteer je op de wereld, die dan al je angsten en oordelen toont, wat we dan zien als werkelijkheid, al is het fantasie. Om de wereld te veranderen, dien je niet de wereld, de spiegel te veranderen, maar je innerlijk, want daar komt de wereld uit voort.

Dus hoe doe je dat praktisch? Alles wat vanuit plezier en liefde ontstaat, is je ware aard, je natuurlijke staat. Alles wat afscheiding geeft, al je angsten en oordelen, alle ellende die je in de wereld ziet, is deel van de fantasie en jouw projectie van de afscheidingsfantasie.

Ga daarom niet continu op de ellende in de wereld letten, want dan bevestig je vaak ongemerkt je afscheidingsfantasie.  De snelste weg is continu te leven vanuit liefde en plezier. Ga bewust letten op het goede, doe dingen waar jij en andere mensen blij van worden, ofwel ga leven vanuit je natuurlijke staat van plezier en liefde. Dat is geen egoïsme, maar de enige manier om de nare zaken in de wereld te veranderen, omdat die slechts een projectie van je eigen geest zijn.

Verander je geest in een positieve geest, dan verander je de wereld in een positieve wereld.

 

 

 


 

Graaien en meppen

December 28, 2022

We zijn onderweg om onze ego-gestuurde wereld te veranderen in een eenheid-gestuurde wereld. In deze tijd wordt het egoïsche denken steeds zichtbaarder. Dat is onprettig, maar je kan dingen pas veranderen als je je bewust bent van wat er gebeurt.

Het ego denkt in zijn lijf te zitten en omringd te zijn door de wereld, daar los van te staan en wilt fysiek overleven. Hij probeert de leuke dingen uit de wereld te graaien en de nare dingen weg te meppen. Dus hij focust op graaien en meppen.

Het ego heeft niet in de gaten dat alles één groot bewustzijn is, één groot organisme. Hij heeft niet door dat als hij iets van een ander afneemt, hij het geheel ondermijnt en dus ook zichzelf. Hij snapt niet dat als hij een ander aanvalt, in wezen zichzelf aanvalt. Dit omdat hij zich afgescheiden voelt en nooit één met de omringende wereld. Niet alleen als je fysiek graait en mept, ondermijn je jezelf en anderen, maar ook energetisch. Als je anderen bijvoorbeeld voortdurend oordeelt en aanvalt, verzwak je jezelf en kan je ziek worden of oordeel en aanvallen aantrekken.

Je ziet de levenshouding van het ego in het klein en in het groot, redeneren vanuit eigenbelang en van daaruit meppen en graaien. Het ego gaat romantische relaties aan met iemand waar hij wat aan heeft, standje graaien. Maar o wee als iemand niet aan zijn eisen voldoet, dan gaat hij in standje meppen, dan is de ander de belichaming van al het slechte. Ook in het groot worden landen maatjes als dit hun eigenbelang dient, maar dat kan makkelijk omslaan in vijandschap als de ander niet meer zo nuttig is, dan voeren ze oorlog.

Het belangrijkste is om het anders te leren doen. Vanuit liefde en eenheid te leven. Dit is niet altijd makkelijk in een ego-gestuurde wereld, maar de enige weg.  

Het vereist ten eerste veel zelfonderzoek. Waar handel je ongemerkt vanuit eigenbelang, waar houd je je bezig met graaien en meppen? Als je meer gaat denken vanuit liefde en eenheid, verander je de wereld ook. Veroordeel het graaien en meppen van jezelf en anderen niet. Besef dat we in wezen onze verbinding met onszelf en de wereld kwijt zijn en dit intriest is. Het ego verbergt altijd een vraag om liefde en eenheid. Dus vraag je altijd af, hoe kan ik de problemen met meer liefde beantwoorden, vanuit meer vrede, rust, plezier, etc.

Het vraagt ten tweede niet op het graaien en meppen van anderen zelf ook weer te reageren met graaien en meppen. De ander willen corrigeren kan uit het ego voortkomen en correctie wordt door die ander vaak ook weer als aanval ervaren. Dan kan de meest liefdevolle weg zijn tijdelijk wat afstand te nemen. Er komt altijd een moment dat mensen gaan inzien dat leven vanuit het ego hen ongelukkig maakt. Pas dan verandert het. Daar zijn we nu met zijn allen naar onderweg.

 

 

Relatie angst en oordeel

December 9, 2022

Als je bang bent, zoek je vaak een reden om bang te zijn. Je vormt dan een oordeel op bijvoorbeeld een persoon.

Dat oordeel verbergt je eigen angsten voor jezelf. Je hoeft je angsten niet meer te onderzoeken, want het is opeens waar. Die ander is in je ogen werkelijk gevaarlijk en je angst is dan zogenaamd terecht. Daarmee heb je ook de rechtvaardiging gevonden die ander aan te vallen, waarmee je de illusie hebt dat daarmee je angst weg zal zijn, maar die blijft.

Oordelen verbergen je angsten voor jezelf. Als je je oordelen opgeeft, kom je terecht bij je angsten. Dat is ook weer eng voor de meeste mensen. Dus ze houden liever vast aan hun oordeel.

De enige manier om uit dit patroon te komen is je oordelen los te laten, door aktief te vergeven. En vervolgens je onderliggende angsten te overwinnen.

Lach eens om het geestelijke spel dat je met jezelf speelt, angst omzetten in oordeel en hiermee jezelf gevangen houden.

Kijk naar bijvoorbeeld verlatingsangst of angst voor uitsluiting, hoe die je hebben aangezet mensen te beschuldigen jou te hebben verlaten of jou te hebben uitgesloten. Kijkt naar je angst voor ziekte en tekort, die je aanzetten andere mensen als besmettingshaard te zien, of als dieven van jouw rijkdom.

De wereld is een reflectie van je geest, ook van je angsten en oordelen. Je kan dit alleen innerlijk veranderen, waarna de wereld anders verschijnt. Spreek bijvoorbeeld eens uit: “ik laat alle oordelen en angsten los, daarmee ben ik vrij.”


 

Oordeel of oordeel op?

December 3, 2022

Oordeel is hoe mensen helaas met andere mensen omgaan. Ik heb zelf net als iedereen mijn hele leven met oordelen te maken gehad. Als puber was ik de brillenjood en puistenkop. Omdat ik van lezen en leren hield, was ik een nerd. Als jonge vrouw in een mannenberoep wilden klanten liever een man spreken. Ik verdiende als vrouw minder dan mannen in dezelfde functie. Toen ik ging werken als healer was ik een zweefkip en kwakzalver. Toen ik in een bepaalde periode weinig geld had, was ik een armoedzaaier en werd buitengesloten. Toen ik door ziekte dik werd, was ik opeens een vreetzak en papzak en kreeg allerlei commentaar. Ik was volgens anderen zowel een linkse rakker als een rechtse knakker. Ik word nu ik ouder ben door sommigen als oude taart gezien.

Ieder mens krijg voortdurend met oordeel te maken, je bent daarin nooit alleen. Oordeel kan zich op van alles richten. Uiterlijk, geslacht, beroep, leefstijl, sociale en financiële status,  politieke en religieuze meningen, de variatie in ‘oordeel op’ is eindeloos. Alles wat anders is wordt fout verklaard en als minder gezien of aangevallen.

De focus op ‘oordeel op’ verbergt het werkelijke probleem, het oordelen zelf. Als mensen niet het ene oordelen, dan is het wel het andere. Collectief is nu veel aandacht voor oordelen op huidskleur, gender en politieke visie. Maar hoe hard je het ene ‘oordeel op’ ook probeert aan te pakken, voor je het weet verschijnt er weer een nieuw ‘oordeel op'. Oordelen veranderen voortdurend, maar het oordelen blijft. Want mensen oordelen, dat is de kern van het probleem.

Met al dat geruzie over ‘oordelen op van alles’, pakken we de kern van het probleem niet aan, het oordelen zelf. Het is ín wezen een mentaal probleem, waarmee we onszelf en elkaar doodongelukkig maken.

De enige weg naar een betere wereld is het loslaten van elke vorm van oordeel. Daarmee stopt de voortdurende inspanning om telkens weer nieuwe vormen van oordeel aan te pakken. We hebben de neiging een specifiek oordeel als probleem aan te duiden. Het probleem is niet het oordeel op huidskleur, of het oordeel op gender, of het oordeel op wat dan ook. Het probleem is simpelweg onze neiging een oordeel te hebben op alles wat anders is dan wij.

Dus hoe kunnen we dit veranderen? Verandering begint bij jezelf. Stop met oordelen, welk oordeel je hebt op wie of wat dan ook. Stop ook met het oordelen van oordelende mensen. Help liever jezelf én anderen inzien dat je jezelf en anderen hiermee ongelukkig maakt en je het probleem niet oplost, omdat je het probleem verkeerd hebt geformuleerd.

 

Egowereld

December 1, 2022
Egowereld

De wereld wordt vooral beheerst door het egoïsche bewustzijn, gekenmerkt door angst en oordeel. Het ego identificeert zich met zijn kwetsbare lichaam, ziet dat lichaam als afgescheiden van de rest van de wereld. Om te overleven moet hij leuke dingen uit de wereld halen en de nare dingen wegwerken. Voor het ego is het leven een voortdurende strijd.

Het ego is bang voor alles om zich heen, zoekt schuldigen voor zijn angsten. Die schuldigen worden veroordeeld en vervolgens aangevallen, liefst verslagen of gedood. Maar de aanval neemt de angsten niet weg. Je kan in deze egowereld zelf ook weer worden veroordeeld en verslagen. De strijd blijft. Uiteindelijk is de enige oplossing voor het ego, als enige overblijven. Of eventueel met een klein groepje mensen die je niet aanvallen. Het ik/wij tegen de wereld idee.

In werkelijkheid is ons bewustzijn vele malen groter dan het egoïsche bewustzijn, bewustzijn heeft oneindige mogelijkheden. Wij hebben vanuit een angstige gedachte een 3D doos (dimensie) voor onszelf  gecreëerd, ons afgescheiden van het grote geheel. In dat doosje is het zelf een lichaam en moet je je  door tijd en ruimte bewegen om met elkaar te communiceren via dat lichaam. Dat lichaam geeft je het idee dat je veilig bent, dat niemand bij je kan komen of je gedachten kan kennen, behalve als je het toelaat.

In werkelijkheid heeft je bewustzijn deze beperkingen niet. Je kan direct communiceren met alles wat bestaat, zonder gebruik te maken van je lichaam. We noemen dit meestal paranormale vermogens, . Je breekt hiermee de wanden van die 3D doos open. Dat kan voor het ego angstig zijn, want het betekent dat je lichaam je geest helemaal niet beschermt, dat alles open is. Dit roept vaak opnieuw angst op en oordeel. Niet voor niets wordt het paranormale verketterd door het ego.

Wakker worden is beseffen dat je jouw bewustzijn via angsten en oordelen beperkt hebt tot een doosje, een zeer beperkte 3D ervaring. Weetdat je die fictieve wanden kan doorbreken, die zelf-gecreëerde grenzen en beperkingen kan overstijgen.

Wen aan het idee dat angst en oordeel jou slechts de illusie geeft dat je lichaam jouw geest beschermt en je jouw geest kan verbergen voor anderen. Wen aan het idee dat alles open is, dat je bewustzijn vele malen ruimer is dan je ooit hebt geleerd. En ga daar naar leven, door elke keer een stukje van de illusie van deze doos voor jezelf weg te nemen om zo ruimte te scheppen.


 

Terugval

November 20, 2022

Mensen op het spirituele pad kunnen soms ‘terugvallen’. Dit betekent dat je frequentie tijdelijk omlaag gaat. In plaats van hierop een oordeel te hebben (oordeel is een lage frequentie), kan je beter vergevingsgezind zijn naar jezelf toe. Terugval  kan twee redenen hebben, het tonen van een negatieve overtuiging die je mag vervangen door een positieve, of het stimuleren van een nieuwe positieve overtuiging.  Het brengt altijd nieuwe inzichten, waardoor je verder kan. Het helpt je jouw energie te verhogen. 

In wezen dien je jezelf af te vragen bij negatieve overtuigingen: welke overtuiging zorgt dat ik ‘terugval’. Vragen als: wat maakt die ‘lagere energie’ aantrekkelijk voor me, waar is dit een oude gewoonte, waar verbergt dit een onderliggende onvrede, waar pas ik me aan anderen aan, wat verberg ik hiermee voor mezelf?

Als het een uitnodiging tot vernieuwing en uitbreiding is, vraag je dan of wat er gevraagd wordt. Wat kan juist deze ervaring me leren, welke eigenschappen boor ik aan die ik anders nooit had ontdekt, welke nieuwe wegen toont me dit? 

Probeer geen 'verbetering' te forceren zonder zelfonderzoek, want dan blijft  een onbewuste overtuiging doorspelen en terugkomen. Je valt dan steeds opnieuw terug, of wellicht uit het zich op een ander vlak. Als het een vernieuwing betreft, kan je positieve dingen die je onderneemt om de situatie te tackelen als negatief bestempelen, in plaats van te omarmen en je te verdiepen. Dan stop je zogezegd voor de poort.

Vraag je ook af wat een positieve manier van denken is voor je, formuleer het voor jezelf. Zet dus de oude overtuiging om in een nieuwe. En bij nieuwe situaties, formuleer positieve overtuigingen.

Weet dat overtuigingen niet alleen persoonlijk zijn, maar ook  collectieve overtuigingen kunnen in je leven doorspelen, bewust of onbewust. Voorbeelden: Als je oud wordt, krijg je kwalen. Gezondheid is een voorwaarde tot geluk. Spirituele mensen zijn altijd aardig. Vrouwen zijn minder waard dan mannen.  Nare ervaringen zijn bedoeld als straf. Je moet altijd op de hoogte zijn wat er speelt in de wereld om goed te functioneren. 

 

 

 


 

Armoe overvloed

November 20, 2022
Armoe overvloed


Pas als je in een donkere kamer het licht aansteekt, weet je  wat zich daar bevindt. In een financiële crisis gaat het licht aan en dat is schrikken voor veel mensen. We komen onze angsten en oordelen tegen in relatie tot financiën.

Bewustzijn betekent dat je niet handelt uit angst, maar je angsten onder ogen ziet, ombuigt en gaat handelen vanuit vertrouwen. Kijk welke negatieve overtuigingen over geld nu in je opkomen. Veel mensen menen afhankelijk te zijn van geld, niet zonder geld te kunnen, ze denken pas waardevol te zijn als ze geld hebben, zijn bang voor geldgebrek.  

Kijk uit dat je niet meteen als 100% waar ziet en puur vanuit deze angsten en oordelen gaat handelen. Gebruik voorzichtigheid in plaats van angst. Gebruik onderscheidingsvermogen in plaats van oordeel. Het is in een crisistijd van belang nuchter te plannen. Dit is beter dan als een gek te bezuinigen en hamsteren, waarbij je door je angsten en oordelen niet goed nadenkt.

Nog belangrijker is je angsten en oordelen om te buigen naar vertrouwen, door je schaarstedenken om te zetten in overvloedsdenken. Dan zal overvloed zich ook meer en meer gaan manifesteren.

We hebben in crisistijd de neiging activiteiten te stoppen vanuit een negatieve motivatie, vanuit het idee ‘ik moet me dingen ontzeggen’. Je kunt ook tegen jezelf zeggen, ik ga activiteiten ontwikkelen die me geen geld kosten en ga creatief om met wat ik heb.

Gebruik alles wat gratis is en gebruik alles wat je al hebt. Even als voorbeelden:

Zo kun je gratis wandelen, gratis van je omgeving genieten, gratis met mensen praten, gratis kranten en tijdschriften lezen in de bibliotheek. Als je een tuin hebt of huisdieren, kan je hiervan dagelijks genieten. Als je een fiets hebt, kan je gaan fietsen.

Als je toch al een telefoon of internet hebt, kan je films en video’s kijken, met mensen bellen of chatten, allerlei gratis cursussen volgen.

Als je toch al materialen in huis hebt voor je creatieve hobby, kan je hier extra tijd aan besteden. Je kunt vaak spullen gratis krijgen, of materialen uit de natuur halen. Vaak hebben we ook meer bruikbare materialen in huis dan we dachten.

In plaats van spullen meteen te kopen of te vervangen, doe eens een tijdje zonder, verzin een alternatief, repareer, of vraag aan vrienden of ze het over hebben. En als je zelf iets over hebt, deel het dan met een ander.

Doe dit allemaal vooral vanuit een besef van overvloed. Zeg niet tegen jezelf dat het beperkend is. Let dus op wat wel kan, niet op wat niet kan. Erken je rijkdom en overvloed. Daarmee breng je energetisch ook geleidelijk meer rijkdom en overvloed in je leven. Vaak gaat het 'toeval' helpen, dingen vallen je opeens toe.

Wat je in wezen doet, is je energetische frequentie verhogen en daarmee wordt het leven ook lichter, omdat de wereld een reflectie is van je innerlijke overtuigingen.

 

 

 

 

 

 


 

Uniformiteit

November 17, 2022
Uniformiteit


Het woord uniformiteit bevat het woord uniform. Een uniform draag je als je je identificeert met een bepaalde groep met een bepaalde visie en die wilt uitdragen. Dit kom je bij pubers (mode) tegen, bij sektes (bepaalde kleding), bij openbare functies als politie of leger (uniformen). Het betekent dat jouw individuele handelen sterk wordt bepaald door de afspraken die binnen die groep gelden.

Uniformiteit heeft pluspunten, je hebt afspraken en je weet waar je aan toe bent met elkaar.  Maar als alles te uniform wordt, leidt dit tot verlies van individualiteit, verlies van persoonlijke inbreng, tot gebrek aan kritische inbreng.

Wie bepaalt wat het juiste is voor de groep? Bij pubers wordt vaak gespiegeld, wat de anderen dragen, draag jij ook, wat anderen doen, doe jij ook. De bron is tegenwoordig vaak het internet met influencers. Bij sektes en openbare functies is er sprake van een bepaalde leiding, die leiding bepaalt wat er moet gebeuren en de rest volgt. Plus de rest spiegelt zich daar weer aan. 

Wat mij zorgen baart is dat wereldleiders zich nu in afgesproken kleding als een groep presenteren. Deze wereldleiders lijken samen een bepaalde groepsidentiteit te hebben aangenomen. De ene dag droegen ze allemaal mao-shirts, de volgende dag allemaal witte shirts, dan weer (zie foto) allemaal felgekleurde shirts.

Vragen zijn daarbij. Wie bepaalt en coördineert dit? Welke afspraken hebben die mensen, die landen, wie heeft daarvoor gekozen? Hoe individueel en onafhankelijk gedragen deze wereldleiders zich nog?

 

 


 

Sint en Piet

November 13, 2022
Sint en Piet

Spiritueel gezien staat dit koppel voor het licht en het donker. In de 'heidense' symboliek was de winter de nacht, dus zwart. De lente brengt het licht en is wit.

Zwarte Piet staat voor de winter, waarbij alle groei tijdelijk gestopt lijkt. Maar onder de aarde, in het donker, gaat de groei door. Daarom is Zwarte Piet een vruchtbaarheidssymbool. Niet voor niets strooit hij pepernoten, het zaad van het leven,  dat onder de aarde verder kan groeien tot het ontwaakt in de lente.

Sinterklaas heeft een witte baard en brengt cadeaus, symbolen voor het brengen van licht. Door het licht ontwaken de zaden in de aarde en komen tot bloei.

Sint en Piet samen staan voor de cyclus van het leven op aarde. Het is jammer dat deze symboliek niet meer gekend wordt en we dit koppel zijn gaan zien als symbolen voor racisme.


 

Ruzie en oorlog zijn keuzes

November 1, 2022
Ruzie en oorlog zijn keuzes


Als je op het nieuws kijkt en op social media, zie je veel geruzie en oorlogstaal. Net als kleine kinderen vroeger, roepen de kinderen: ‘Het is zijn schuld. Hij is begonnen.’ Als het goed is, zei je moeder dan: ‘Allebei stoppen met jullie geruzie!’

Als mensen volwassen zijn, is er geen moeder meer die zegt dat we ermee moeten stoppen. We zullen zelf moeten zeggen: ‘Stop met dat geruzie. Stop met oorlog voeren. Nu is het klaar!’ Dat valt voor veel mensen niet mee.

In een kinderlijke staat van denken, willen we doorgaan met ons geruzie. We vinden dat die ander schuldig is en sorry moet zeggen. We vinden dat moeder de één moet belonen en de ander moet straffen. Wat in wezen een voortzetting van de ruzie is.

De schuldvraag is een excuus om door te ruziën, om door te vechten. Het is ruzie en oorlog in een wat andere vorm, maar het is een continuering van de strijd.

Er is maar één oplossing. Besluiten het geruzie en de oorlog allebei helemaal te stoppen, ook dat schuldvraag spelletje loslaten. Besluiten allebei te stoppen en helemaal opnieuw te beginnen. Dit vraagt dus zowel jezelf als de ander te  vergeven. Zonder dat blijft de ruzie en de oorlog bestaan.

 

 

 


 

Adrenalineverslaving digitaal

October 25, 2022
Adrenalineverslaving digitaal

Adrenaline is het hormoon dat je aanzet tot vechten en vluchten. Je wordt tijdelijk fysiek en geestelijk opgepept, je voelt dat je leeft. In werkelijkheid functioneer je slechter en ondermijn je je hele systeem ermee. Maar mensen willen de kick. Ze raken gewend en uiteindelijk verslaafd aan een grote hoeveelheid adrenaline in hun systeem. Ook al worden ze boos of krijgen ze er hartkloppingen van en is hun leven gevuld met conflict, zonder deze adrenaline vervelen mensen zich.  

Bijna alle media en alle entertainment richten zich op adrenalinekicks. Op tv en op je andere schermpjes zie je opwindende geweldfilms, dramaseries en realityseries. In discussieprogramma’s en op social media gaan mensen fel van leer tegen andere mensen. Dit brengt allemaal adrenaline in je systeem en maakt je daarvan afhankelijk. Je raakt erdoor opgefokt en gaat je afreageren op anderen, vanuit die hoge adrenalineniveaus.

Het is lastig van deze verslaving af te komen. De beste manier is nog altijd ‘cold turkey’, dus jezelf niet meer toestaan daaraan mee te doen. Gevolg is afkickverschijnselen. Je merkt dan pas hoe je snakt naar je dagelijkse portie adrenaline. Je ontdekt ook waarom je het wilde, waarom je die kick zocht.

Zonder je dagelijkse portie adrenaline ontdek je jouw onvrede met het dagelijkse leven, het gebrek aan werkelijke vervulling. Je moet op zoek naar een andere invulling van je leven. Je hebt hier opeens zeeën van tijd voor. Dat kan lastig zijn, want je bent gewend je tijd in te vullen met activiteiten die adrenaline geven en het stopzetten voelt als leegte en verveling of als onrust en stress. Want veel mensen kijken vele uren per dag naar schermpjes om zichzelf op te peppen.

De goede kant is dat je nieuwe mogelijkheden ontdekt die je werkelijk plezier geven. Geen adrenalinekick, maar werkelijke vervulling. Dat zal in het begin een kwestie van experimenteren zijn. Zorg zeker de eerste maand voor veel rust om je lichaam te laten herstellen, want adrenaline heeft je vaak uitgeput.

Zorg vooral voor plezierige dingen waar je je mee bezig kunt houden. Zomaar wat ideetjes. Besteed tijd aan je hobby en aan je vrienden. Lees boeken over je hobby. Leer een taal. Doe mee aan het verenigingsleven. Doe een kaartspel met echte kaarten of leg een puzzel. Ga wandelen, fietsen, sporten of tuinieren. Bezoek plaatsen in je omgeving en fotografeer ze. Schrijf een dagboek over wat er innerlijk gebeurt en wat je graag nog zou willen beleven.

Het is niet ‘fout’ van de digitale mogelijkheden gebruik te maken, maar gebruik het vooral te ondersteuning van jouw leven. Kijk naar filmpjes over je hobby, zoek mooie plekken in je omgeving op om naar toe te gaan. Maar laat je niet verleiden tot aanbod dat gericht is op adrenalineniveau vergroten, want daarmee ondermijn je uiteindelijk je gezondheid en je levensgeluk.

 

 

 

 

 


 

Wereld als spiegel

October 22, 2022

De wereld is een spiegel van je eigen geest. Je roept dingen in je leven op, die je nodig hebt. Plezierige dingen om gelukkig mee te zijn, maar ook onplezierige dingen om over na te denken en van te leren. Uiteindelijk gaat het erom vanuit onvoorwaardelijke liefde te leven.

Veel mensen zijn geneigd te denken dat nare dingen je overkomen door iets buiten je. Maar we leven in een energetisch universum, gelijke energieën trekken elkaar aan. Door dit mechanisme kan je die energie herkennen en besluiten deze te veranderen. Zo kan je vervolgens iets anders naar je toe te trekken. Daar is vaak veel zelfonderzoek voor nodig.

Als je bang bent voor iets in de buitenwereld, ben je eigenlijk bang voor iets in jezelf. Als je een oordeel hebt op iets in de buitenwereld, heb je eigenlijk een oordeel op iets in jezelf. Vraag je daarom af, wat in mij roept deze situatie op? Wat in mij voelt zich verbonden met deze energie? Realiseer je dat angsten en oordelen een onprettige verbinding laten zien. Zonder die onprettige verbinding zou je neutraal reageren, of in harmonie blijven.

In die zin is acceptatie van alles wat gebeurt niets anders dan acceptatie van jezelf, precies zoals je bent. Dus onvoorwaardelijk van jezelf houden leidt, omdat alles een spiegel is, ook tot een wereld die onvoorwaardelijke liefde kent. Je hoeft niet op anderen te wachten om dit te ervaren. Je hoeft alleen maar al je zelfgecreëerde voorwaarden los te laten.

 

 

 

 


 

Vervelende mensen

October 11, 2022

Vanuit het ego bezien is er van alles mis met mensen. Dat dient hij te corrigeren en dat is in zijn ogen een goede daad. Het ego gaat uit van zijn eigen normen, zo hoort het, zo moet het en niet anders. Die gedachtegang vertaalt zich in directe vorm in bemoeizucht of dominantie, de indirecte vorm is roddelen, steken onder water, passieve agressie. Kortom, hij gaat ‘vervelend’ doen tegen andere mensen, al vindt hij zelf dat hij er goed aan doet.

Iemand die continu vertelt wat je wel of niet moet doen, met allerlei ongevraagde adviezen komt, gelooft dat hij de foute wereld via jou moet corrigeren. Een wereldverbeteraar in het klein. Het gevaar is, dat je je slecht gaat voelen en heftig op die persoon reageert. Dan komt je eigen ego op en wilt die bemoeizuchtige ander corrigeren. Of je gaat je slecht voelen over jezelf en reageert verdedigend. Je wordt boos of angstig door die persoon.

Hetzelfde gebeurt met dominantie. Een dominant iemand wilt alles regelen volgens zijn eigen normen, om in eigen ogen de wereld te verbeteren. Hij moet de foute persoon controleren. Ook hier kan je in reactie op dat gedrag boos of angstig reageren. Dan stap je als je niet uitkijkt zelf in het ego.

Er zijn ook indirecte vormen van deze egoïsche gedachtewereld. Roddelen is iemand fout verklaren, maar dat gebeurt niet in iemands gezicht. Het heeft soms kwalijke gevolgen, zeker als mensen in het door het ego verzonnen verhaal over de ander meegaan. Als je het slachtoffer ervan bent, is dit goed voelbaar en kan boosheid en angst in je oproepen.

Steken onder water en passieve agressie zijn manieren om je stiekem te ondermijnen. Het is vaak goed voelbaar, maar soms lastig precies te duiden. Die ander denkt vanuit het ego jou hints te geven om jouw gedrag aan te passen aan zijn normen, jou te verbeteren of aan te vallen omdat je in zijn ogen slecht bent. En als je iemand zou aanspreken erop, ontkent hij het vaak, doet dan heel verbaasd of verklaart je voor gek.

Als je zo door mensen benaderd wordt, besef dan dat het niet met jou te maken, maar met het algemene wereldbeeld van die persoon. Hij of zijn vindt de wereld slecht en daarmee jou dus ook. Hij komt in zijn ogen altijd overal foute mensen tegen en is daardoor flink gefrustreerd geraakt. Hij leeft in een pijnlijk universum door zijn eigen manier van denken. Als iemand door het ego wordt overheerst, leeft hij in voortdurende angst en boosheid en gelooft dat de wereld slecht is. Het is een geestelijke gevangenis waar die persoon in leeft.  

Kijk uit dat je niet meegaat erin, ofwel zelf in het ego stapt met al zijn angsten en oordelen. Veroordeel niet jezelf, maar evenmin die ander. Leer manieren om er rustig onder te blijven en conflicten te vermijden. Het is echter niet met manieren op te lossen, als je onbewust gelooft dat je een slecht mens zou zijn , want ze projecteren meestal hun wereldbeeld op jou.  Mensen kunnen je alleen raken, als ze een onbewuste negatieve gedachte over jezelf formuleren.  Blijf in je kracht staan, blijf geloven in jezelf. Want als je dat kan, kan je rustiger reageren. En andersom, let op dat je ditzelfde gedrag niet naar anderen vertoont, onderzoek dan waarom je zo'n pijnlijk wereldbeeld hebt dat je dit doet.


 

Rare tijden

October 2, 2022

Dat we in rare tijden zitten, weten de meeste mensen inmiddels. Wat is er aan de hand en hoe ga je daarmee om?

We zitten in een grootscheeps veranderingsproces. Verandering roept  angst en daarmee stress op. Sommige mensen zullen bij stress vechten, anderen zullen vluchten en veel mensen zullen verstarren. Het primitieve overlevingsmechanisme treedt op de voorgrond.

Ook worden onze onbewuste inhouden getriggerd als je veel nieuwe dingen meemaakt. Je komt angsten en oordelen tegen waarvan je vaak niet eens wist dat je ze had. Dat geeft stress.

Bij een veranderingsproces ga je nadenken over de vraag het verleden en de toekomst. Je bekijkt wat voor jou van werkelijke waarde is. Wat je wilt meenemen naar de toekomst en wat je wilt loslaten. Dit is op zich al stresserend. Maar verschillende mensen hebben verschillende antwoorden, dat kan botsen en geeft nog meer stress.

Dus hoe ga je daarmee om?

Neem jezelf en andere mensen ten eerste niet kwalijk dat ze vanuit stress reageren. Word daar niet bang van. Heb daar ook geen oordeel op. Want dan ga je opnieuw vanuit stress reageren en versterk je stress in jezelf en anderen. Dus probeer zo kalm mogelijk te blijven, maar accepteer tegelijkertijd dat dit niet altijd zal lukken in deze rare tijden.

Besef dat het stressmechanisme je in een bepaald standje zet, vechten, vluchten of verstarren en herken dit in jezelf. Probeer dit te verminderen, want door stress heb je minder toegang tot je normale capaciteiten, kan je niet meer goed nadenken of functioneren. Stress is geschikt voor oplossen van problemen op de korte termijn, niet voor de lange termijn zoals nu. 

Leer omgaan met al je triggers, zorg dat je niet vanuit stress daarop reageert.

Als je trigger angst is, je bang bent voor bepaalde mensen of situaties, onderzoek ze en probeer een reëel beeld te vormen. Stel jezelf geestelijk gerust, maar neem nuchter de stappen om opdoemende praktische problemen het hoofd te bieden. Angsten voor schaarste, ziekte, conflicten, afwijzing, etc. kunnen heel diep zitten. Zie ze onder ogen en stel jezelf gerust, zodat de angst niet regeert. Kijk waar ze eventueel realistisch zijn en jij je moet voorbereiden. Dit geeft zelfvertrouwen en zorgt dat angst afneemt. Denk bij schaarste aan preppen, of bij conflicten aan vrediger communicatieve vaardigheden, bij afwijzing aan van jezelf houden zoals je bent, bij ziekte aan goede zelfzorg.

Als je trigger oordeel is, besef dan dat oordeel iets anders is dan onderscheidingsvermogen. Je kunt onderscheiden dat iemand iets doet wat jij niet zo prettig vindt, iemand  iets denkt waar jij het niet mee eens bent, iemand iets van je wilt dat jij niet wilt. Met oordeel keur je echter de persoon af en kom je vaak in een rechtvaardiging van eigen onprettig gedrag, zoals mensen uitschelden, pesten, negeren, buitensluiten, etc.  

Oordeel zorgt dat de verbinding tussen mensen verbroken wordt en dat is niet alleen pijnlijk, maar roept opnieuw angst en oordeel op, dus stress. Beter is te aanvaarden dat iedereen anders is. Je kunt uitleggen waarom je iets vindt of doet, de ander laten uitleggen waarom hij iets vindt of doet. Je kunt het zelfs eens worden dat je het niet eens wordt, zonder oordeel. Als andere mensen jou oordelen, laat het los en ga je eigen weg. 

Uiteindelijk komt het erop neer, dat je moet weten wat jouw waarden zijn, wat jij belangrijk vindt in het leven en dat nastreven voor jezelf, maar gun het anderen dit ook te doen, respect te hebben voor elkaar. Het is onmogelijk dat we allemaal hetzelfde denken of doen. We hebben een aantal basisbehoeften gemeen, maar voor de rest zijn we altijd verschillend. Iedereen zoekt daar zijn weg in.

Deze nieuwe waarden ontwikkelen kan ook betekenen dat er nieuwe groepen ontstaan in de maatschappij. De ene groep leeft zus, de andere groep leeft zo. Ook hier, laat je angsten en oordelen hierop los.  Het motto is dan leven en laten leven. Je hoeft die andere mensen niet te veranderen of iets op te dringen en zij jou niet. Kies voor mensen die ongeveer dezelfde waarden hebben als jijzelf en bouw dit samen uit.

 

 

 

 


 

Marxisme, fascisme, kapitalisme

September 25, 2022

Hoe verhouden bovenstaande politieke ideologieën zich tot de polariteit? 

Er zijn twee polen, het individuele belang en het gemeenschappelijke belang. Als deze tot het uiterste gaan, wordt gaat het individuele belang ten koste van het gemeenschappelijke belang, of gaat het gemeenschappelijke belang ten koste van het individuele belang. Dit wordt met 'extreem' aangeduid.

Het uiterste individuele belang kan je zien als puur kapitalisme, ieder voor zich. Het uiterste gemeenschappelijke belang kan gek genoeg zowel marxisme als fascisme zijn. Beide ideologieën kunnen namelijk het individuele belang ondergeschikt maken aan het collectieve belang. Het links of rechts maakt hier dus niets uit. Je dient te kijken waar het midden ligt en waar ze eventueel teveel naar één pool streven.

Wereldwijd lijkt enerzijds het gemeenschappelijke belang boven het individuele belang te worden gesteld, controle van burgers door de overheid. Maar tegelijkertijd hebben veel kapitalistische organisaties enorme macht over overheden gekregen, waardoor hun individuele belangen boven het gemeenschappelijke belang wordt gesteld. Beide uitersten zijn in het huidige bestel naar voren gehaald. Het midden is zoek.

Beide uitersten zijn aan het ego gelinkt, die wilt uit angst alleen zijn eigenbelang nastreven (kapitalisme), of alle mensen controleren (marxisme, fascisme). In principe was  democratie een middenweg, het volk kiest. In een democratie kan je echter nog steeds voor beide uitersten kiezen in plaats van het midden. 

Laten we hopen dat we in staat zijn in het huidige bestel het midden te kiezen tussen gemeenschappelijk en individueel belang.


 

Creditcard economie

September 16, 2022
Creditcard economie

Sinds de jaren 70 leeft de wereld op schuld, op een creditcard. Er wordt geld uit het niets gecreëerd en dat moet dan met rente worden terugbetaald. Daarom moet de inflatie altijd minimaal 2% zijn.

Inflatie ontstaat door scheppen van meer geld dan je hebt, je neemt krediet op. We hebben een creditcard economie. Wat we met dat geld meer kunnen produceren wordt economische groei genoemd. Maar het is vaak alleen groei van de hoeveelheid geld in omloop. Soms staat daar inderdaad productie tegenover, maar vaak leidt het alleen tot geld smijten en het creëren van bubbels in de aandelen- en huizenmarkten en onbeperkte verstrekking van overheidsleningen en -subsidies. Dan lijk je rijk te zijn, maar als de bubbel klapt, blijft alleen de werkelijke economische waarde over.

Als je van je creditcard leeft, kom je uiteindelijk in de problemen. Dat is nu wereldwijd aan de hand. We hebben via geldschepping onze schulden zo hoog op laten lopen, dat we het niet meer terug kunnen betalen. Dit zorgt ook voor snel  stijgende inflatie, in wezen is inflatie een verborgen vorm van afbetalen van je schulden. Want je geld krijgt zijn werkelijke waarde terug, je geld blijkt veel minder waard dan je dacht. Door onze creditcard, hebben we onszelf rijk gerekend.

Het gevolg is dat eerst de gewone mensen in de problemen komen door inflatie. Tevens degenen die onbeperkt geld creëerden, zoals overheden, banken, grote bedrijven, beleggers, wat weer wordt afgewenteld op de gewone mensen. Als de overheid failliet gaat, de bank omvalt, de grote bedrijven stoppen met produceren, beleggers geen geld meer in de reële economie steken, is er geen geld meer en worden we armer.

De mogelijkheden om te verdienen vallen weg, het leidt tot banenverlies, tot recessie. We moeten echter nog steeds via belastingen en inflatie de schulden terugbetalen, al hebben we minder geld. Je zag dat indertijd in Italië gebeuren. De overheid leende teveel geld , maar de gewone mensen werden de dupe. Kortom, doordat de grote spelers op de markt jarenlang hun creditcard onbeperkt hebben gebruikt, moeten de gewone mensen het bezuren.

Het is mooi dat de overheid mensen met overheidsgeld probeert te helpen. Maar besef wel: het is of belastinggeld ofwel je eigen geld, of opnieuw geldschepping als ze geld ervoor lenen. Het is opnieuw geld opnemen van de collectieve creditcard. Het moet uiteindelijk worden terugbetaald door jezelf, of via belastingen of inflatie.

De enige oplossing bij inflatie en recessie is zuinig leven. Ook als je een overheidsextraatje krijgt voor energie of voeding. Gebruik je geld voor dingen van werkelijke waarde, voor dingen die je echt nodig hebt of direct kunt gebruiken, of voor dingen die lang hun waarde blijven houden. Probeer in verband met stijgende prijzen voorraad aan te leggen. Steek jezelf vooral niet onnodig in de schulden of gokken met je geld.

 


 

HSP: gedachtenveld, emotieveld

September 12, 2022
HSP: gedachtenveld, emotieveld

We maken allemaal deel uit van een collectief energieveld. Er is een mentaal veld, er is een emotioneel veld. Als individueel mens zijn we zenders en ontvangers van energie. We pikken gedachten uit dit veld op (ontvangen) en kiezen er voor deze al of niet te omarmen en uit te zenden (zenden). We pikken emoties uit dit veld op (ontvangen) en besluiten deze al of niet eigen te maken en uit te dragen (zenden).

In wezen zijn gedachten en emoties vaak niet zozeer dingen die ontstaan in jouw eigen hoofd, maar die je besluit op te pikken en er iets mee te doen. Zo kan je uit het veld vredige gedachten en emoties oppikken, die omarmen en weer uitzenden, maar ook bozige gedachten en emoties. De keuze is aan jou.

Op het moment dat je ze ontvangt, accepteert en besluit uit te zenden, wordt dit voor jou de realiteit. Je maakt gedachten en emoties letterlijk reëel. Je denkt dat het waar is, maar je hebt in wezen besloten ze voor jezelf waar te maken.

Een HSP beseft meestal wel dat ze een heel sterke ontvanger van gedachten en emoties uit het energieveld zijn. Wat ze meestal niet beseffen, dat je kunt kiezen of je ze omarmt, uitzendt en ze daarmee jouw ervaring maakt.

Besef dat je negatieve gedachten en emoties niet hoeft te omarmen of uit te zenden.

Besef dat als je gelukkig wilt zijn, je vooral de positieve gedachten en emoties kunt omarmen en uitzenden.

 

 


 
 
 

Make a free website with Yola