HSP cursus manifestatie

Boek manifestatie en resonantie

Werken met energie en bewustzijn

 

In dit boek leer je meer over energie en bewustzijn. De nadruk ligt op je leven vormgeven vanuit jouw hogere, je spirituele  bewustzijn. Je leert meer over de werking van manifestatie en resonantie, de spirituele wetten die daarin een rol spelen. Er wordt in dit verband meestal over de wetten van aantrekking gesproken. Je gaat die toepassen in jouw leven. Tegelijkertijd  leer je waar de valkuilen zitten, waar je nog vanuit het ego, de illusie van afscheiding, aan het manifesteren bent. 

Je kunt beter sturing aan je leven geven als je leeft vanuit innerlijke leiding, vanuit je spirituele bewustzijn. Je gaat leven vanuit intuïtie, inspiratie en flow. Daardoor leef je bewuster en in lijn met wie je werkelijk bent, een spiritueel en creatief bewustzijn, dat tijdelijk een lichamelijk bestaan meemaakt. Je leert verschillende manieren om met je innerlijke leiding in contact te komen en allerlei valkuilen te vermijden.

Inhoudsopgave van dit boek.

Inleiding ........................................................................................................................ 7
Hoofdstuk 1 Overzicht en definities ............................................................................. 8
1.1 Energie, bewustzijn en materie.......................................................................... 9
1.2 Manifestatie en resonantie .............................................................................. 12
1.3 Trilling of frequentie......................................................................................... 14
1.4 Hoger en lager bewustzijn................................................................................ 16
1.5 Bewustwording................................................................................................. 28
1.6 Oorzaak en gevolg ............................................................................................ 35
Hoofdstuk 2 Manifestatie en resonantie in de praktijk.............................................. 40
2.1 De manifestatiedriehoek.................................................................................. 40
2.2 Invloed van het hogere bewustzijn ................................................................. 46
2.3 Invloed van het lagere bewustzijn.................................................................... 52
2.4 Invloed van het ego of het afgescheiden lagere bewustzijn ............................ 56
2.4.1 Veroordeling, schuld en straf.................................................................... 61
2.5 Het manifestatieproces.................................................................................... 64
2.6 Praktische toepassingen................................................................................... 68
2.6.1 Leren afstemmen op je intuïtie en inspiratie............................................ 69
2.6.2 Leren peilen/voelen van energie via spierreacties ................................... 74
2.6.3 Een reading leren doen............................................................................. 76
Hoofdstuk 3 Werken met intenties en betekenis....................................................... 82
3.1 Basisintentie ..................................................................................................... 82
3.2 Uitgebreide formulering van je intentie........................................................... 90
3.3 Vertrouwen en de invloed van je overtuigingen.............................................. 93
3.4 Negatieve overtuigingen opsporen.................................................................. 99
3.5 Alsof het er al is.............................................................................................. 102
3.6 Volgen van je intuïtie...................................................................................... 110
3.7 Intenties zetten en versterken ....................................................................... 114
Hoofdstuk 4………………………………………………………………………………………………………102
4.1 Resonantie, voelen of ervaren van energie....................................................119
4.1.1 Voelen en ervaren en zintuiglijke waarneming.......................................120
4.1.2 Voelen en ervaren en emoties................................................................123
4.1.3 Je leven in eigen hand .............................................................................126
4.2 Focussen en handelen ....................................................................................129
4.2.1 Handelen is altijd energetisch consequent .............................................129
4.2.2 Emotionele aspecten bij focus en handelen ...........................................133
4.2.3 Handelen vanuit bewust positieve focus ................................................137
Hoofdstuk 5 Werken met vorm (materie, kennis en vaardigheden) ........................142
5.1 Materiële verandering (lichaam, omgeving) ..................................................142
5.1.1 Lichaam ...................................................................................................143
5.1.2 Omgeving, omstandigheden ...................................................................147
5.2 Twee zijden van de medaille ..........................................................................151
5.2.1 Manifestatie en destructie ......................................................................151
5.2.2 Co-creatie en co-projectie.......................................................................154
5.3 Persoonlijke en intuïtieve ontwikkeling..........................................................155
5.4 Eindresultaat of proces?.................................................................................158
5.5 Overvloed materieel en immaterieel .............................................................159
5.5.1 De rol van geld.........................................................................................161
5.6 Overvloed, geven en ontvangen.....................................................................165
Hoofdstuk 6 De spirituele wetten, deel 1 .................................................................169
6.1 Wet van eenheid ............................................................................................169
6.2 Wet van overeenstemming ............................................................................171
6.3 Wet van trilling en onderliggende wetten......................................................173
6.3.1 Energiestroom.........................................................................................173
6.3.2 Trillingsfrequenties..................................................................................174
6.3.3 Trillingsveranderingen.............................................................................175
6.4 De afgeleide wetten van Wet van Trilling.......................................................178
6.5 Healing (Wet van bewuste transformatie van energie) .................................181
6.6 Wet van dynamische balans en Wet van ritme..............................................187
Hoofdstuk 7 Spirituele wetten, deel 2 ........................................................................33
7.1 Wet van Polariteit........................................................................................... 190
7.2 Wet van Oorzaak en Gevolg en onderliggende wetten.................................. 192
7.2.1 Elke oorzaak heeft een waaier aan gevolgen.......................................... 192
7.2.2 Krimp, stilstand en uitbreiding................................................................ 196
7.3 Wet van karma ............................................................................................... 196
7.4 Wet van overvloed ......................................................................................... 201
7.5 Wet van compensatie en van wederkerigheid............................................... 202
7.6 Synchroniciteit en toeval................................................................................ 203
Hoofdstuk 8 Afsluiting .............................................................................................. 206
8.1 Laatste tips bij de toepassing ......................................................................... 206
8.2 Afsluiting......................................................................................................... 20