Omgaan met hooggevoeligheid

Boek Omgaan met Hooggevoeligheid

Dit boek is 14 april 2022 verschenen en in de boekhandel te koop of te bestellen.  Prijs € 34,95.  Bestelling via mij, dus ook met de kortste levertijd, kan via deze link: via mijn uitgever.  Natuurlijk is het boekook overal elders verkrijgbaar.

Hieronder vind je de beschrijving. 


Dit standaardwerk is bestemd voor mensen die hooggevoelig zijn en voor ouders, docenten en hulpverleners die te maken hebben met hooggevoelige mensen. Je krijgt tips om zelf beter met hooggevoeligheid om te gaan en/of andere mensen daarin te ondersteunen.

Dit boek beschrijft de gevolgen van zintuiglijke prikkels en de invloed van ‘mentale’ prikkels, oftewel ons denken. 

HSPs kunnen beter met hooggevoeligheid omgaan en hun positieve kenmerken beter tot hun recht laten komen als ze de volgende zaken zo veel mogelijk vermijden:

  1. de valkuilen van de positieve kenmerken,
  2. overprikkeling (= een overbelast zenuwstelsel),
  3. stress (= vechten, vluchten of verstarren in reactie op dreiging),
  4. verouderde of negatieve patronen uit het verleden,
  5. waaronder trauma, fobie en psychische stoornissen.

Punten 1 tot en met 4 behandel ik in dit boek. Punt 5 valt buiten de scope van het boek. Mocht je als HSP hiermee worstelen, dan raad ik je aan professionele hulp te zoeken. Al zal je aan de uitleg en tips in dit boek ook veel steun kunnen ontlenen.

In dit boek lees je hoe je de nadelen van de onder 1-4 genoemde punten kunt vermijden, en tegelijkertijd de positieve kanten van hooggevoeligheid kunt versterken. Dat is je persoonlijke ontwikkeling. Je leert hoe jij als HSP beter met je lichaam en geest kunt omgaan vanuit biologische en psychologische inzichten. Hierbij komen verschillende psychologische theorieën en methoden voorbij, die je praktisch leert toepassen.

Dit boek gaat daarnaast in op spirituele ontwikkeling. In spirituele stromingen wordt onderscheid gemaakt tussen de spirituele en egoïsche kijk op het bestaan. De egoïsche visie is op afscheiding gebaseerd, wat tot angst en oordeel leidt en stress en overprikkeling zal geven. De spirituele visie is gebasserd op eenheid met alles wat bestaat, wat tot liefde en vrede en harmonie leidt. De spirituele visie leidt daarom tot een prettiger leven.

In dit boek wordt dieper ingegaan op de energetische aspecten van ons bestaan. Je leert ervaringen te vertalen in energie en energetische uitwisseling, wat je helpt je energie beter te ‘beheren’. Het maakt je vitaler en helpt je meer bij jezelf te blijven.

Renée Merkestijn

Omgaan Met Hooggevoeligheid is een paperback op groot formaat (17×25 cm), omvat ca. 260 pagina’s en is rijkelijk voorzien van illustraties in kleur.