Aura- en chakrahealing 

Bij aura- en chakrahealing  wordt gewerkt met energie en energievelden om genezing tot stand te brengen. Je energie, de aura en de chakra's, worden geharmoniseerd, waardoor de energie beter gaat stromen. Je komt in geestelijk en fysiek meer in balans, blokkades worden opgeruimd.  

Ik ben gespecialiseerd in ondersteuning van hoogsensitieve mensen (HSPs).  Healing ondersteunt hen bij bewustwording en veranderingsprocessen, helpt om stress, oude pijn en patronen los te laten en ruimte te maken voor een nieuwe, meer liefdevolle levenshouding in de relatie met jezelf en anderen. Ik help je tevens jezelf te healen, de verantwoordelijkheid voor je eigen ervaringen op te nemen. 

Ik geef een healing op afstand. Je kunt onder de recensies en ervaringen vinden wat een afstandshealing met mensen doet. 

Met aura- en chakrahealing worden energetische blokkades weggehaald.  De energiestroom wordt hersteld en je kan dit ervaren als meer innerlijke rust en meer energie en plezier. Aurahealing werkt door op fysiek (cellen, DNA), emotioneel, mentaal als spiritueel niveau Ik vertel je wat ik waarneem in jouw energie (reading) en geef oefeningen en adviezen om de ingezette verandering en bewustwording te bestendigen en versterken.

Houd er rekening mee dat er meerdere healings nodig kunnen zijn. Soms merk je direct na één healing verschil, soms duurt het iets langer. Zeker bij chronische klachten is er meer tijd nodig. Healing is geen tovermiddel waarmee je in één uurtje van jarenlange klachten af kunt komen. Het is een bewustwordingsproces, waarbij het soms zelfs voorkomt dat je eventjes meer last krijgt, omdat oude spanningen worden 'aangeraakt' en zullen moeten worden verwerkt, dit kan ook deel zijn van het genezingsproces. 

Aura en chakra uitleg

Je levensenergie breidt zich ver buiten je fysieke lichaam uit. Dit energieveld noemen ze de aura (zie foto als voorbeeld). Via dit energieveld wissel je voortdurend informatie uit met de wereld. Dit betekent dat de energie voortdurend stroomt. Maar soms worden ervaringen tijdelijk of langdurig als blokkade 'opgeslagen' en dit beïnvloedt de manier waarop je in het leven staat en bepaalt jouw lichamelijk en geestelijk welzijn.  

Vaak ontstaan door herhaling van bepaalde gedachten en emoties vaste patronen in je energieveld en daarmee in je leven Je trekt daardoor ook steeds dezelfde zaken aan, zowel aards of energetisch. Een blokkade in de energiestroming kan bijvoorbeeld ontstaan als je jezelf slachtoffer voelt van situaties, in plaats van beseft dat jij de creatieve vermogens hebt je leven te veranderen. Een blokkade helpt je omdat het zo vervelend voelt, te beseffen wat het probleem is. Het helpt je uiteindelijk in je bewustwordingsproces. Wat je vaak herhaalt, wordt bestendigd, totdat je het doorziet en een andere houding aanneemt en vervolgens die prettiger houding herhaalt en bestendigt. Hierdoor gaat de energie weer stromen, word je bewustzijn bevrijd van blokkades.

In de aura bevinden zich een aantal energiecentra, de chakra's. Zij creëren het auraveld. Elk chakra is verbonden met specifieke lichaams- en levensgebieden. Je hartchakra heeft bijvoorbeeld fysiek te maken met hart, longen, armen en handen en werkt in op het levensgebied liefde en relaties. Elke chakra straalt uit naar de wereld, dus zendt energie uit en ontvangt energie, je bent daarmee met alles en iedereen verbonden. Je leeft niet alleen op de wereld, maar je bent één met de wereld, al ben je nog steeds een uniek spiritueel wezen.

Aurafoto Renée Merkestijn 2013