Reading door Renée Merkestijn

Reading is het verkrijgen van informatie uit energie- en bewustzijnsvelden, die via de fysieke normale zintuigen niet altijd voor iedereen waarneembaar is. Het is subtieler omdat je met energie werkt. Het is ook mogelijk met symbolen voor die energie te werken, bijvoorbeeld via de Lenormandkaarten. 

Vormen van reading die ik toepas:

  • Aurareading. Door bij een healing de energie 'af te tasten' krijg ik informatie over iemands functioneren. Meer informatie hierover vind je terug op deze website onder healing. Als ik een healing geef, vertel ik altijd wat ik ervaar. 
  • Heldervoelende waarnemingen. Bij mijn waarnemingen maak ik gebruik van vragenbriefjes, foto's en voorwerpen, die ik in een gesloten envelop (dus blind) ontvang en 'energetisch lees'. Ik kan de energie oppikken die met de vraag, persoon of situatie samenhangt en de energie voor je vertalen.  Ook de energie van overledenen kan ik oppikken, dus ben tevens wat ze noemen mediamiek.
  • Lenormand kaarten. Ik gebruik deze kaarten om mensen te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling, hun proces van bewustwording. Welke energie speelt een rol in bepaalde levenskwesties? Waar zit hun kracht en zwakte? Wat werkt mee en tegen? Ik heb een boek over Lenormand geschreven (via mij en boekhandel verkrijgbaar). 
  • Siberisch stenenorakel. Dit orakelbord is ontworpen door de Sjamanen en geeft inzicht in hoe mensen in het leven staan, in welke fase ze zich bevinden, hoe ze zich ontwikkelen. Een reading ondersteunt je bij levensvragen en bij je persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. 
  • Er is nu nog een aparte website over kaartlezen en het orakel (www.lenormandkaarten.com), maar de informatie komt binnenkort op deze website te staan. Op dit moment kun je op deze website alvast wat korte informatie vinden over Lenormand en zelf kaarten trekken, deze informatie wordt geleidelijk uitgebreid.