Motivatie

Ik zie de mens als een prachtig, levend, alomvattend en toch steeds veranderend bewustzijn en wil je ondersteunen dat zo te ervaren, blij te zijn met wie je bent. Ik werk vanuit een holistische visie, kijk naar het geheel van geest, lichaam en omstandigheden. Mensen zijn onderling verbonden en samen onderweg, allen gelijkwaardig, maar ieder uniek. Je kunt je steeds meer bewust worden van kwesties waarmee je geluk voor jezelf of anderen tegenhoudt en hoe je een andere levenshouding aan kan nemen. Ik wil mensen in dit bewustwordingsproces ondersteunen door onder meer te kijken naar energetische blokkades en belemmerende overtuigingen en patronen (healing, reading), maar ook inzicht te geven in de werking van geest en lichaam. 

In deze maatschappij wordt de mens voor wat betreft gezondheid helaas als machinemens gezien, zo van pil erin, mes erin, onderdeeltje vervangen en het machientje loopt weer. We leren amper hoe we goed voor onszelf moeten zorgen en stress en ziekte moeten vermijden. We hebben niet geleerd om naar de signalen van ons lichaam en onze emoties en onze intuïtie te luisteren en daarnaar te leven. We gaan door op ongezonde paden omdat we de symptomen, ofwel signalen, onderdrukken en negeren. Uit angst voor veranderingen, stellen we gepaste actie  uit, waardoor het op langere termijn lastiger wordt omdat we dan bijvoorbeeld ziek worden. In deze maatschappij overheerst ook vaak een soort ouder-kind relatiepatroon, niet alleen in de politiek en gezondheidszorg, maar ook in werk en relaties, omdat vanuit liefde en gelijkwaardigheid leven nog niet gemeengoed is. Dit maakt dat we soms moeite hebben eigen en andermans behoeften en keuzes te  respecteren, op basis van gelijkwaardigheid met elkaar om te gaan en een eigen oordeel te vormen. 

Hooggevoelige mensen voelen zich soms geroepen zich aan te passen aan de omgeving in plaats van hun eigen kracht te volgen. Deze kracht ligt in volwassen oordeel, liefdevolle omgang met jezelf en anderen en respect voor emoties en behoeften. HSPs negeren soms de signalen van hun lichaam en emoties, deze oproep tot verandering te negeren, vanuit aanpassing aan de grote groep. Hooggevoeligheid is nog niet geaccepteerd in deze maatschappij, waardoor het juist voor gevoelige mensen  lastig kan zijn hun weg te vinden in het dagelijkse leven. Het vergt bewustwording van de eigen en maatschappelijke patronen en overtuigingen en het vraagt om zoeken naar nieuwe wegen.  Ik wil hooggevoelige mensen helpen vanuit kracht en liefde te leven. Om zichzelf te zijn, evenwicht te vinden tussen lichaam, geest en omstandigheden, blokkades te overwinnen, inspiratie te vinden en hun levensdoelen praktisch vorm te geven.

Wat voor mij werkt bij het kiezen van mijn levenspad is het volgen van mijn intuïtie, hart en mijn plezier, mijn 'ja, dit is het'-gevoel, al kan ik het soms niet verklaren. Dus leven vanuit mijn spirituele bewustzijn, waarbij ik me verbonden weet met alle bewustzijn en uitga van eenheid. Dit vaak tegen alle angsten, mentale bezwaren en tegenwerking in, want bij elke keuze kom je deze weerstanden tegen in jezelf en in anderen. Ik vind altijd weer de motivatie om door te gaan, verder te gaan, oplossingen te vinden, dieper te kijken, nieuwe wegen in te slaan, door mijn innerlijke stem te volgen. Geluk heeft te maken met de bereidheid naar jezelf te kijken, jezelf te accepteren en een manier van leven te vinden die bij je past door je unieke zijn te herontdekken en daarnaar te leven. Dat is iets wat ik anderen wil meegeven.

Ik ontdekte dat mijn kracht is grote hoeveelheden informatie te ordenen, de essentie ervan te vinden en dit praktisch toepasbaar te maken voor mezelf en anderen.  Op welk terrein ook, spiritueel, mentaal, emotioneel, fysiek, praktisch. In zowel therapie als in cursussen maakte ik van deze kracht gebruik, zodat er ook voor anderen overzicht ontstaat. Ik help je de essentie vinden, waarmee je verder kunt in je leven. Ik ontdekte dat als je meer vanuit je innerlijk leeft, je spirituele bewustzijn,  het besef van eenheid, het leven stabieler wordt, je minder aan de ups en downs van de dagelijkse ervaringen bent overgeleverd. Je creëert je leven dan vanuit het besef van eenheid met alles wat bestaat, waarbij je tegelijk je unieke kwaliteiten gebruikt om daaraan bij te dragen.  Ik ga uit vanhet besef dat we tijdloze spirituele wezens zijn die een tijdelijk aards bestaan hebben gekozen.