LENORMAND BETEKENISSEN VAN DE KAARTEN 

De hieronder  gegeven betekenissen zijn summier. Meer betekenissen en uitgebreider betekenissen vind je in het handboek Lenormandkaarten van Renée Merkestijn.

1 Ruiter De ruiter brengt goed nieuws, is de bode. De kaart heeft met berichten, communicatie, ideeën, gedachten, contacten en bezoek te maken. Wegens het rijden op een paard ook met beweging, actie, levenskracht, vooruitgang, vervoer, onderweg zijn. Ruiter en paard samen duiden op samenwerking, afstemming, maar ook de teugels in handen nemen. Een voorbeeld van de uitgebreide betekenissen van 1 Ruiter uit het handboek Lenormandkaarten vind je op pagina Wat zijn Lenormandkaarten?

2 Klaverbladen. Dit is het gelukskaartje (klavertje vier) voor blijvend geluk, wensvervulling, welslagen, gezelligheid, geschenken, liefdesgeluk, hoop, vertrouwen, begrip, steun, rust, stabiliteit, eerlijkheid en waarheid en plezier. Wat wenst een mens nog meer? Dit is vaak het kleine geluk, waardering voor wat je hebt, terwijl 16 Ster vaak het grote geluk vertegenwoordigt.

3 Schip Volgens het versje is het Schip een teken van een gunstige reis of winsten/erfenis. Kernwoorden financiën en reizen, dus zaken, overeenkomsten, kosten, vakanties, buitenland, toerisme en mensen die werken op deze gebieden. In bredere zin levensreis en bestemming, koerswijzigingen in je levensreis. Je kan ook reizen in de geest. Het water duidt op chi of ki, dus energie, meegaan met de stroom en op heimwee en verlangen. Praktische betekenissen zijn water, zee, schip, boot, varen, kapitein op het schip zijn, dus heeft in die zin met leidinggevenden te maken.

4 Huis. Het Huis staat voor je eigen huis, zowel je woning, je priveleven, huiselijke omstandigheden, emotioneel je veilige haven, vertrouwde basis en relationeel gezien je naasten, familie, vrienden, buren, etc. Je eigen huis is ook je lichaam, energie en je innerlijk of persoonlijkheid. Het heeft zoals het versje zegt met maatschappelijke welvaart te maken en als valkuil schone schijn, zich beter voordoen. Als heer des huizes heeft de kaart te maken met vaderfiguren, autoriteiten en bijbehorende eigenschappen.

5 Boom. De Boom heeft volgens het versje met ziekte en gezondheid te maken, dus met vitaliteit, genezing, levenslust, maar ook de keerzijde kwalen, zorgen en praktisch gezien daarom met artsen, gezondheidszorg, verpleging. De Boom verwijst naar gestadige groei, verbetering en naar volgroeid zijn, volwassenheid, wijsheid, levenservaring. Daarnaast staat hij voor je stamboom, erfelijkheid, wortels, aarden. Ook is er een link met bomen, bossen, natuur. Als gezondheidstips goed aarden, lichaamswerk, de natuur in of een arts/therapeut inschakelen.

6 Wolken. De zwarte kant der wolken is onrustwekkend zicht, maar waar de blauwte doorschijnt, daar is het leven licht." Dit is een nuchter versje dat vertelt dat er altijd wel zorgen, problemen etc. zullen zijn, maar ook weer opklaringen, dus het gaat om tijdelijke problemen. De  Wolken verwijst astrologische gezien naar lucht, dus naar het mentale, juiste beoordeling, intellect, maar ook naar mentale problemen en negatief denken, stress. De kaart verwijst daarom ook weer naar autoriteiten, gezag, artsen, leidinggevenden, zakenlui, wetenschappers, dus naar een zekere positie en de  bijbehorende capaciteiten zoals ondernemingslust en verantwoordelijkheid.

7 Slang. De Slang is een kaart waar de meeste mensen van schrikken, zeker als ze het versje lezen dat rept van valsheid en verraad. De kaart heeft in negatieve zin met bedrog te maken, geniepige dingen in het leven, fraude, misleiding, huichelen en in algemene zin met het verborgene, met geheimen, met stress en innerlijke spanningen. De slang in het paradijs kan worden geassocieerd met verleiding en beïnvloeding, schijnwerelden, maar in positieve zin  met verborgen kennis en de hogere kennis van de mens, het spirituele. Omdat de slang vervelt heeft deze met transformaties te maken, veranderingen na een periode van groei. Het gif van praktisch gezien verwijzen naar gif, gevaarlijke stoffen, medicijnen en chemie.

8 Lijkkist. Deze kaart roept vaak precies de angsten en gevoelens op waar hij in negatieve zin voor staat: (Angst voor) de dood, ziekte, verlies, karma, levenslot, ondergang, plus alle reacties hierop zoals eenzaamheid, verdringing. Ze verwijst naar de donkere of verborgen kanten van jezelf en de maatschappij, machtsspel, obsessie, maskers, het occulte. Maar de dood is tevens een transformatie, het einde en meteen het nieuwe begin, als je het oude loslaat en verwerkt, gaat er een nieuwe deur open, dus dood en wedergeboorte. 
 
9 Ruiker. "De liefelijke ruiker van bloemen schoon en fris, spreekt slechts van blijde dingen en niet van droefenis," luidt het versje. De kaart heeft te maken met genegenheid, emotionele vervulling, plezier, schoonheid, gevoeligheid, intuïtie, spiritualiteit, ontspanning, viering, geschenken, alle fijne en mooie dingen in het leven met een positieve emotionele impact, harmonie, dingen lijken als vanzelf te gaan, flow.

10 Zeisen. De Zeisen is een kaart die vaak op gevaar duidt, meestal abrupte zaken zoals scheiding, onderbreking, schade, ruzie, ziektes, ongevallen, breuken, operaties, koortsaanval. Het is een noodlotkaart, iets wordt plotseling weggemaaid. Ook staat hij voor de emoties die gepaard gaan zoals angst, boosheid, stress. Natuurlijk is het niet altijd ellende, een zeis is gereedschap en heeft met oogsten wat je zaaide, vakmanschap, chirurgie, landbouw te maken en gevaarlijk werk. Psychisch met het doorhakken van knopen,  krachtig optreden, kunnen ingrijpen waar nodig. 

11 Roede. De Roede is een kaart die verwijst naar onheil, tweedracht en ziekten volgens het versje, de klappen van het leven, ruzies, machtsstrijd, woede, ziektes, strijd, impulsiviteit, dus het is zeer heftige energie. Maar die heb je in het leven ook nodig. In positieve zin, gekanaliseerd, kan deze sterke energie verwijzen naar fysieke kracht, aktie, daadkracht, ambitie, initiatief, grenzen stellen. Je ziet ook de bezem op de kaart, schoonmaken, opruimen, de bezem erdoor halen.

12 Vogels. Het versje luidt: "kort leed melden de vogels die dicht komen te staan, maar in de verte dat het op reis u wel zal gaan". Dus toevalligheden op je levensweg, hindernissen en meevallers. Het gaat hier niet om groots geluk of pech, maar dagelijkse dingen. Vogels hebben een nest, dus de kaart staat voor een veilig nest, gezin, of voor liefdesnest, intimiteit en verliefdheid. Vogelvlucht kan je associeren met reizen en trips, gedachtenvlucht, ideeën en uitvliegen, de vleugels uitslaan, korte berichtjes, dus telefoontjes, sms, alles met een zekere rusteloosheid of vluchtigheid. Vogels kwetteren en zingen, praten wordt ook weergegeven.

13 Kindje. Dit kindje spreekt van vriendschap die uw bestaan verblijdt en looft uw eigen goedheid en uw gedienstigheid." De tekst zegt het al, deze kaart duidt op prettige contacten en mensen met een sociale, vriendelijke instelling, op levensplezier. Hij staat ook voor kinderen, jongeren, jeugd, verlangen naar kinderen en het innerlijke kind, voor het goed naar je gevoel luisteren. Het duidt op nieuw leven, een nieuwe start, inspiratie, dromen die uitkomen, of iets in de beginfase, wat nog moet groeien. Alle eigenschappen van een kind, bijv. vrolijk, onbevangen, speels, afhankelijkheid, kinderlijk of kinds.

14 Vosje. Voorzichtig zijn zo maant u het vosje sluw en fijn, vertrouw niet te lichtzinnig wie om u henen zijn." Dit is ten eerste een waarschuwing tegen sluwheid en bedrog, dingen zijn misschien niet zoals ze lijken. Maar het kan in positieve zin aanduiden dat u dingen goed moet onderzoeken, uw verstand gebruiken, tactiek en strategie, intelligentie, kortom dat u weloverdacht en misschien omzichtig te werk moet gaan. Het verwijst naar de geest en psyche. Wegens het vossenhol en sterke sociale band van vossen staat de kaart voor gezin en sociale groepen en de zorg daarvoor.

15 Beer. Op de kaart staat dat de plompe beer voorbode is van heil en vrolijkheid, maar u zich moet wachten voor afgunst en nijd. De Beer heeft twee gezichten, de positieve vrolijke, vol van vertrouwen en moed, creatief, maar ook de plompe, boze en jaloerse. De Beer verwijst naar de moeder, het persoonlijke verleden en naar ouders en ouderen, iemand die je steunt en verzorgt, in werkgebied naar hogere in rang of mentor. Kan ook verwijzen naar lichamelijke kracht, sport, buitenleven.

16 Ster. De Ster is volgens het versje een goed teken, dus een gelukskaart. Je kan denken aan wensvervulling, meevallers, hoop, goede afloop, nieuwe doelen, maatschappelijk succes, roem, en bijbehorende positieve emoties, blijdschap, optimisme en eigenschappen die tot succes leiden zoals wilskracht, motivatie, vertrouwen, uitstraling. De sterren aan de hemel kan je associëren met visie, inspiratie, universum, hogere waarheid, inzicht, het astrale, verlichting, meditatie en hogere chakra's en natuurlijk gesternte, astronomie, luchtvaart en astrologie. Qua tijd de avond. Het gaat dus om groter geluk, waar Klaverbladen voor klein geluk staat.

17 Ooievaar. De kaart Ooievaar verwijst naar veranderingen, verhuizingen. Dat kan zowel praktisch zijn als innerlijk. Verandering in levenshouding, op reis gaan of een andere woning of ander werk. Het kan op veranderlijkheid en onrust wijzen. Traditioneel staat de ooievaar voor geboorte van een baby en alles wat daarmee te maken heeft.
Het heeft dus meestal met praktische veranderingen in je levenssituatie te maken, geboorte van iets nieuws

18 Hond. Het versje zegt dat de Hond van getrouwdheid de vriendelijke tolk is, kortom hij staat voor vriendschap, kameraadschap en trouw. Je kan deze kaart ook associëren met de karaktereigenschappen van een hond, aanhankelijk, waakzaam, speels, instinctief, een goede neus hebben, aan de lijn lopen, waakhond. Je kunt ook trouw aan jezelf zijn.

19 Toren. Het versje op de kaart noemt 'dat heil u tegenvloeit', dus duidt op positieve ontwikkelingen, groei, vooruitgang. Dit kan je op de diverse levensgebieden projecteren. Algemeen als een gelukkig levenspad en een lang leven. Maatschappelijk als een goede positie, carrière, succes en de eigenschappen die erbij horen om die te bereiken, bijvoorbeeld professionaliteit, ambitie. Het heeft praktisch te maken met grote gebouwen, die vaak door instanties of grote bedrijven worden ingenomen, gerechtsgebouw, kantoor, stadhuis, arbeidsbureau en  met openbaar gezag en instanties zoals de staat, belastingdienst, werkgevers, vakbond en officiële papieren, aktes. Denk aan in je torentje opsluiten, afzonderen,  of juist vanaf afstand bekijken, overzicht verkrijgen of lange termijn zicht.

20 Tuin. De Tuin staat voor schone vriendenschaar. De kaart verwijst in het algemeen naar groepen, dus vriendenkring, buren, kennissen, sociale gemeenschappen waarin je verkeert, gelijkgestemden, etc. Het verwijst daarom tevens naar het openbare leven en de ontmoetingsplekken daarin, zoals cultuur, theater, bijeenkomsten, vergaderingen, markten, uitgaansleven, maar ook parken, tuinen, meestal een gecultiveerde omgeving. Het heeft een link met ontspanning, vrije tijd, vakantie en met creatieve bezigheden, kunst, schoonheid, goede smaak, de kaart verwijst soms naar een zekere klasse.

21 Berg. De Berg staat volgens het versje voor een vijand en verdriet, dus voor tegenwerking, vertraging, problemen tegenkomen, vastzitten, plus je eigen reacties op de ondervonden weerstand, zoals frustratie en tobben. Tegelijk maakt weerstand je ook sterk, het maakt dat je bergen kan verzetten, ervoor wilt knokken, sterker uit de strijd komt, vaak door letterlijk over de berg heen te kijken of deze te beklimmen, dus hoop te hebben, volhouden, de moed erin te houden. Uiteindelijk bereik je uitzicht, bereik je de top, maar het vereist geduld en inzet. Het kan letterlijk berglandschap betekenen of verwijzen naar stenen, mineralen of beeldhouwen. 

22 Weg. De kaart de Weg wordt meestal met twijfels, onzekerheid en dualiteit geassocieerd, wikken en wegen, mogelijkheden onderzoeken (de weg kwijt zijn, de weg zoeken) maar uiteindelijk wordt een weg gekozen. De kaart staan dan voor een nieuwe weg inslaan, keerpunt, andere levensrichting kiezen, nieuwe avonturen, reizen. Praktisch kan de kaart op wegen, straten, vervoer, transport, reizen en onderweg zijn duiden.

23 Muizen. Muizen verwijzen naar diefstal, maar het versje vermeldt ook dat het verlorene terugkeert. De kaart heeft te maken met diefstal, ondermijning, kleine verliezen, tekorten en niet alleen op financieel gebied, maar bijv. ook lichamelijk, in relaties of geestelijk. Maar zoals het versje aangeeft, het is vaak tijdelijk, een weerzien/herstel vindt plaats na een periode van gemis. Het woord muizenissen brengt je bij piekeren, zorgen, teleurstellingen, iets knaagt aan je. Muizen worden meestal gezien als ongedierte, dus overlast, plaag, infectie, een onuitroeibaar iets. Tegelijk kan het om vermeerdering gaan, expansie, toevloed, denk aan de vele nakomelingen die muizen hebben. 

24 Hart. Het versje op de Lenormand kaart 24 Hart geeft al aan dat dit een zeer positieve kaart is: "Van goedheid en van liefde is 't hart de klare bron. En 't is op levens wegen, de blijde warme zon." De kaart heeft te maken met liefde, romantiek, hartszaken en verbondenheid. Met levensplezier, wensen die uitkomen, verbetering, maar ook met schoonheid, kunst, charme en positieve karaktereigenschappen, sociaal, warm, liefdevol, etc. Het verwijst naar dingen doen vanuit je hart, je passie en plezier.

25 Ring. De Ring heeft met relaties te maken, niet alleen de partnerrelatie, maar ook vriendschappen, collega's, zakelijke banden, vriend-schappen, etc. Meestal is er sprake van een bezegeling ervan, dus kan staan voor trouwboekje, contracten, diploma's. Het duidt in het algemeen op prettige relaties, verbondenheid, trouw, harmonie. Ring heeft  cirkel, afronding, eeuwigheid te maken, levenscirkel van leven en dood, reïncarnatie. En heel praktisch met sieraden of rondes doen.

Volgens het versje komt het Boek melden dat er een geheim is , dus de kaart verwijst naar het verborgene, onbekende,  onbewuste, mysterie, het occulte. Het Boek kan letterlijk een boek of publicatie zijn, papieren, of te maken hebben met studie, kennis, je hersenen. Als levensboek heeft het te maken met wijsheid, inzicht, levenservaring. Je kan een bladzijde omslaan, maar ook een boek dichtslaan. Boek en Schip zijn de kaarten die vaak met buitenland worden geassocieerd.

27 Brief. De Brief belooft groot geluk. In het algemeen duidt de Brief op het ontvangen van positieve berichten en verheugend nieuws. Ook kan het draaien om documenten die iets vastleggen, bijvoorbeeld aktes en rapporten, meestal iets officieels. Brief heeft met besluiten te maken, maar ook met analyses en diagnoses, iets wordt definitief. Dus met de brief wordt iets vastgelegd of rondgemaakt. Hij staat vaak voor een ja op vragen.

28 Heer. Dit is de persoonskaart van het spel voor een man, ze vertegenwoordigt de vraagsteller, de persoon waarvoor je de kaarten legt. Ze duidt in de grote legging het hier en nu aan. De kaarten eromheen geven de belangrijkste gebeurtenissen of karaktereigenschappen aan. Als je kaarten legt voor een vrouw, vertegenwoordigt deze kaart de eventuele partner (liefdespartner, maar ook zakenpartner). Hij kan staan voor mannelijke eigenschappen, yang, energie, ratio, ambitie, kracht, je mannetje staan, etc. Het versje spreekt over koning/heer een hoogste in rang en van vreugdebrenger, dus goed nieuws, nieuw begin. 

29 Vrouw. Dit is de persoonskaart van het spel voor een vrouw, ze vertegenwoordigt de vraagstelster, de vrouw voor wie je de kaarten legt. Ze duidt in de grote legging ook het hier en nu aan De kaarten eromheen geven de belangrijkste gebeurtenissen of karaktereigenschappen aan. Als je kaarten legt voor een man, vertegenwoordigt deze kaart de partner. (liefdespartner, zakenpartner). De kaart kan staan voor vrouwelijke eigenschappen.  gevoel, yin. En als je het versje leest voor voorspoed, geluk, vervulling van wensen. In antwoord op een vraag krijg je dus een gunstig antwoord.

30 Lelie. De Lelie spreek van onschuld en blijde levensbaan, zegt het versje. Dus de kaart staat voor geluk op alle terreinen, liefdsegeluk, familiegeluk, maatschappelijk succes, plezier in je werk etc. en voor zuiverheid, eerlijkheid, goede bedoelingen, respect. De heer in het medaillon wordt vaak verbonden aan een autoriteit, de wet, en iemand die als beschermheer en/of adviseur optreedt, in de meest brede zin.

31 Zonne. De zon heeft met geluk en blijheid te maken, de zonzijde van het leven, dus ook met succes en verbetering op elk terrein. Het verwijst naar licht, bewustwording, inzicht. Zon is ook de astrologische zon, dus persoonlijkheid, het zelf, scheppingskracht, zelfvertrouwen, ambitie. Daarnaast kan de kaart verwijzen naar  roem, charisma, de zomer, warmte, vuur, energie en elektriciteit.

32 Maantje. De tekst geeft aan: ziet het vriendelijk maantje van dichtbij op u neer, dan meldt het een schoon loopbaan, dan wacht u roem en eer. Dus de Maan heeft te maken met werk, loopbaan, maatschappelijk succes en vooruitgang. Daarnaast kan je de Maan associëren met het spirituele, mystieke, het onderbewuste en wisselende emoties, herinneringen, wensen/dromen en de astrologische maan. Wegens het verband met de maancyclus ook met vrouwen, moeder. Praktisch bijvoorbeeld de nacht, en en vloed. 

33 Sleutel. De Sleutel duidt op welslagen en wensvervulling, op oplossingen en openingen, de juiste weg vinden en succes hebben. Daarnaast is het de sleutel tot kennis en het hart, zelfkennis, het hart openen. Het is de kaart van het positieve advies, als je deze op een vraag krijgt geeft het een positieve bevestiging en zekerheid. En als er problemen zijn, zegt de sleutel dat er oplossingen worden gevonden.

34 Vissen. Vissen heeft volgens het versje met heil te maken, dus geluk op alle gebieden, materieel succes, relatiegeluk, geestelijke groei en visie, uitbreiding in algemene zin. Door de verbinding met water en zee ook met gevoelens en gevoelsleven. Het is een positieve kaart, die een schip onderweg laat zien en wordt ook verbonden met financieel succes.

35 Anker. Lenormandkaart 35 Anker heeft volgens het versje te maken met welvaart en trouw. Je anker vinden verwijst naar stabiliteit, betrouwbaarheid, regelmaat, houvast, verankeren, gronden,
structuur, aanhoudend. Daarom ook naar vastheid en continuïteit in relaties, werk, beroep en in privéleven, een veilige thuishaven en naar welvaart en een zekere welstand. Bij overmaat kan het naar gehechtheid en vastzitten verwijzen, bij ziekte naar chronische kwalen. In de liefde is er trouw en zekerheid.

36 Kruis.Kruis heeft gezien het versje een slechte naam, kan verwijzen naar onheil, karma, leerschool. Maar denk ook aan religie, geloof en innerlijke verdieping. Of een kruis ergens over zetten, afsluiten en opnieuw beginnen. Het heeft vooral met het aardse, vormgeven, structureren, ordenen te maken en met vertraging. In het algemeen duidt het Kruis op vertraging of tegenslag die je tot nadenken aanzet maar ook zelfverkozen verdieping, die je een andere weg doet vinden, bijv. een reorganisatie en niet zozeer op een einde van iets. Het is een van de drie karmakaarten (Zeisen, Lijkkist en Kruis), waarbij Zeisen een plots verlies weergeeft, meer het noodlot. De Lijkkist is het einde van een fase maar ook een nieuw begin, net zoals de dood een overgang is en het Kruis is vaak meer dragen en reorganiseren.