Tarieven en voorwaarden Praktijk Renée Merkestijn

Praktijk openingstijden

De praktijk in Eext is tot en met 19 september geopend op de woensdagen en donderdagen van 09.30-16.30 uur. Per oktober ga ik praktijk houden in Assen op enkele maandagen en vrijdagen. De exacte datums vind je in de agenda. Daarnaast geef ik vanaf oktober 2019 cursussen in Rolde. De cursusdagen vind je eveneens terug in de agenda.

Daarnaast kan je coachingstrajecten en afstandshealings  boeken op alle overige dagen van de week. Datum en tijd in overleg. Afstandshealings en telefonische/Skype/Whatsapp coachingstrajecten zijn zeker zo effectief als healing of coaching op locatie. Ideaal als je wat verder weg woont.

Tarieven 

  • Uurtarief (healing of coaching) bedraagt € 64,00. 
  • Prijzen cursussen, coachingsdagen en -trajecten, zie de betreffende pagina's.
  • HSP Kortingspakketten zijn goedkoper dan losse afspraken, als je van plan bent vaker te komen.
    Bijvoorbeeld 6 afspraken voor de prijs van 5. 

Afspraak maken

Je kunt me bellen of mailen voor een afspraak, of het contactformulier invullen.  

Betaling en annulering

Betaling van de healing of coaching in de praktijk contant of vooraf overmaken.  Bij telefonische consulten, afstandsbehandelingen en coachingstrajecten dient het bedrag vooraf te worden overgemaakt op rekeningnummer NL 18 ASNB 0942 4442 05 (het BIC-nummer is ASNB NL 21).  Bij annulering binnen 24 uur wordt het volledige tarief berekend. In geval van HSP-pakketten vervalt de sessie als je binnen 24 uur opzegt. Bij ziekte kan je in plaats van betaling ook kiezen voor een afstandsbehandeling op de reeds afgesproken tijd. 

Betaling workshops, cursussen, coachingsdagen: 50% uiterlijk drie weken van te voren, 50% bij aankomst (contant of vooraf overmaken).  Je inschrijving is pas definitief bij ontvangst van de  aanbetaling (NL 18 ASNB 0942 4442 05 ). De inschrijvingsvolgorde van cursussen en workshops vindt plaats op datum van de aanbetaling. 

Annuleren workshops, cursussen, coachingsdagen: Bij afzegging tot twee weken van te voren wordt 10% van de totaalsom berekend, bij twee weken 25% en bij één week 50% en binnen 24 uur het volledige bedrag. Als je een HSP pakket hebt, vervalt de cursus als je binnen 24 uur afzegt, als jouw plek was gereserveerd. Bij retraites wordt de gereserveerde tijd naar rato van de annuleringspercentages ingekort. 

Mocht een workshop, cursus onverhoopt van onze kant worden geannuleerd, dan wordt een nieuwe datum afgesproken of wordt de aanbetaling teruggestort.

Beroepsvereniging en privacy

Renée Merkestijn is erkend beroepsbeoefenaar en aangesloten bij de VVET (Verbond van Energetisch Therapeuten) onder zorgverlenerscode B156 en bij de overkoepelende organisatie RBCZ/TBNG onder code 106052R. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanwezig.  Ik werk als energetisch therapeute conform de aanwijzingen van de VVET en voldoe aan de privacyregels. Ik verwijs hiervoor naar bijgevoegde behandelingsovereenkomst.  Daarnaast ben ik als docente geregistreerd bij CRBKO.