Wie is Renée Merkestijn?

Ik werd op 7 maart 1960 in Rotterdam geboren. Ik werkte ruim 20 jaar in het bedrijfsleven en tien jaar als creatief freelancer. Daarna ben ik mijn praktijk begonnen in met als specialisaties hooggevoeligheid, stresshantering, zingeving en intuïtieve/persoonlijkeontwikkeling. De praktijk is gevestigd in Eext, waar ook retraites worden gehouden. Ik wil je wat vertellen over mijn motivatie  en levenspad.

Motivatie

Ik zie de mens als een prachtig levend, alomvattend en toch steeds veranderend bewustzijn en wil je ondersteunen dat zo te gaan ervaren, blij te zijn met wie je bent. Ik werk vanuit een holistische visie, kijk naar het geheel van geest, lichaam en omstandigheden. Mensen zijn onderling verbonden en samen onderweg, allen gelijkwaardig. Het is als een ketting: we nemen elkaar bij de hand, helpen elkaar vooruit, daarmee komen we allemaal verder. Uiteindelijk wil  alles wat leeft  geluk, liefde, plezier, dankbaarheid ervaren. Je kunt je steeds meer bewust worden van kwesties waarmee je geluk voor jezelf of anderen tegenhoudt en een andere levenshouding aan gaan nemen. Ik wil mensen graag in dit bewustwordingsproces en veranderingsproces ondersteunen door onder meer te kijken naar belemmerende overtuigingen en patronen.

In deze maatschappij wordt de mens voor wat betreft gezondheid helaas als machinemens gezien, zo van pil erin, mes erin, onderdeeltje vervangen en het machientje loopt weer. We leren amper hoe we goed voor onszelf moeten zorgen en stress en ziekte vermijden. We hebben niet geleerd om naar de signalen van ons lichaam en onze emoties te luisteren en daarnaar te leven. W gaan door op ongezonde paden omdat we de symptomen, dus die prachtige signalen, onderdrukken en negeren. Uit angst voor veranderingen, stellen we gepaste actie op korte termijn uit, waardoor het op langere termijn nog lastiger wordt omdat we dan ziek worden erbij. In deze maatschappij overheerst ook vaak een soort ouder-kind relatiepatroon, niet alleen in de politiek en gezondheidszorg, maar ook in werk en relaties, omdat vanuit liefde leven nog niet gemeengoed is. Dit maakt dat we soms moeite hebben de eigen en andermans behoeften en keuzes te  respecteren, op basis van gelijkwaardigheid met elkaar om te gaan en een eigen oordeel te vormen. 

Hooggevoelige mensen voelen zich soms geroepen zich aan te passen aan de omgeving in plaats van hun eigen kracht te volgen die ligt in volwassen oordeel, liefdevolle omgang met zichzelf en anderen en respect voor emoties en behoeften. Ze krijgen meer dan anderen signalen van hun lichaam en emoties die oproepen tot verandering, maar neigen tegelijkertijd tot aanpassing aan eenleven dat ongezond voor hen is, hen ongelukkig maakt.  Hooggevoeligheid is nog niet geaccepteerd in deze maatschappij, waardoor het juist voor gevoelige mensen  lastig kan zijn hun weg te vinden hierin. Het vergt bewustwording van de eigen en maatschappelijke patronen en overtuigingen en het zoeken naar nieuwe wegen.  Ik wil hooggevoelige mensen helpen vanuit kracht en liefde te leven. Om zichzelf te zijn, evenwicht te vinden tussen lichaam, geest en omstandigheden, blokkades te overwinnen, inspiratie te vinden en hun levensdoelen praktisch vorm te geven.

Levenspad

Ik heb heerlijke tijden gekend, fijne partners en vrienden getroffen, inspirerende en uitdagende banen gehad, genoten van de natuur en heb mijn creativiteit en spiritualiteit mogen ontwikkelen. Mijn moeilijke periodes hadden te maken met te weinig zelfliefde, lastige relaties, de dood van een partner, werkstress, faalangst, traumatische ervaringen en het zoeken naar een manier om van gevoel, verstand, creativiteit en spiritualiteit in mijn leven te combineren. Ik heb geleerd de problemen steeds weer te overwinnen. Ik weet dat het leven zowel ups als downs kent en ben ze allebei gaan waarderen. Een groot deel van mijn ervaringen hing samen met hooggevoeligheid.  Daar heb ik mee leren omgaan en daarin kan ik jou ook ondersteunen.

Wat voor mij werkt bij het kiezen van mijn levenspad is het volgen van mijn hart en mijn plezier, mijn 'ja dit is het'-gevoel, al kan ik het soms niet verklaren. Dit tegen alle angsten, bezwaren en tegenwerking in, want bij elke keuze kom je deze tegen. Ik vind altijd weer de motivatie om door te gaan, verder te gaan, oplossingen te vinden, dieper te kijken, nieuwe wegen in te slaan. Veel heeft te maken met de bereidheid om naar jezelf te kijken, jezelf te accepteren en een manier van leven te vinden die bij je past. Dat is iets wat ik anderen wil meegeven. Hieronder vertel ik je iets over mijn zoektocht.

Ik ben opgegroeid in een gezin waarin het verstandelijke, rationele en praktische hoofdzaak was. Je moest studeren, een goede baan vinden, het maken in het leven. Het creatieve en spirituele mocht er gelukkig ook zijn, maar dan alleen als hobby of interesse.

In eerste instantie heb ik geleefd 'zoals het hoorde'. Een baan van negen tot vijf in het bedrijfsleven, hard werken en studeren. Ik vond elke baan eerst prachtig, maar na een tijdje miste ik iets en koos een ander vak of andere baan. Typisch spanningszoekend HSP achteraf gezien. Ik was van 1979-2000 inkoopster, secretaresse, verkoopster van vorkheftrucks, systeembeheerder en programmeur. Mijn interesses vervulde ik in mijn vrije tijd en het idee daar mijn beroep van te maken vond ik een illusie.

Naast kwesties als werkstress en faalangst, kreeg ik op het persoonlijke vlak te maken met het overlijden van mijn partner en vond later een tweede langdurige relatie. In die periode neigde ik ernaar pijn weg te stoppen door steeds harder te knokken en afleiding te zoeken, wat zich later wreekte. In mijn vrije tijd hield ik me bezig met schilderen, schrijven, muziek, psychologie en spiritualiteit. De natuur ging een steeds grotere  plaats in mijn leven innemen, ik wandelde veel in binnen- en buitenland en had een siertuin en moestuin waar ik graag in vertoefde. Ik had het naar mijn zin, al waren er ups en downs.

In 2000 kwam ik in een flinke dip terecht omdat mijn werk zoveel energie opslokte. Ik besloot mijn baan op te geven en voor mezelf te beginnen. Ik wilde vooral mijn creativiteit meer ruimte geven. Ik vond freelance werk als puzzelmaakster voor Denksport en als schrijfster van verhalen. Dit heb ik tien jaar met veel plezier gedaan. In 2003 kwam mijn relatie ten einde en kreeg ik een totaal ander leven als alleenstaande en zelfstandig werkende vrouw. Dat vond ik in het begin helemaal niet makkelijk, maar daardoor was wel vrij om te gaan en te staan waar ik wilde.

In 2005 verhuisde ik naar Drenthe  en begon voor mij een geheel nieuw leven. Ik werkte de eerste jaren nog als schrijfster en puzzelmaakster. De prachtige Drentse natuur en mijn cottagetuin waren bronnen  van kracht en rust voor me. Ik had het druk met het verbouwen van een huis en het opbouwen van een nieuwe vriendenkring, ontmoette veel nieuwe lieve mensen. Tegelijkertijd werd ik  geconfronteerd met de gevolgen van traumatische ervaringen die in alle heftigheid boven kwamen door de omschakeling en een korte, moeizame relatie. Slecht met emoties om kunnen gaan (vooral met verdriet en boosheid), ondermijnende relatiepatronen; alles moest ik onder ogen zien. Deze crisis leidde tot een diepgaand zelfonderzoek, een zwaar proces met pieken en dalen. Het bracht me meer inzicht, harmonie en innerlijke rust.

Ik wilde het spirituele een grotere rol in mijn leven geven en begon aan een opleiding healing. Eén van mijn mooiste ontdekkingen werd dat ik me af kan stemmen op helende energie en die kan doorgeven aan andere mensen. Ik ontdekte tevens dat ik heldervoelend en mediamiek ben, wat eerst best spannend was, maar waar ik later rust in vond. Ik kwam tot mezelf, leefde vanuit mijn idealen, zocht mijn eigen weg, had veel oude pijn en patronen verwerkt.

Geleidelijk werd ik me ervan bewust dat ik mijn kennis en inzichten door wil geven. Ik volgde naast mijn healing-opleiding cursussen op het gebied coaching en counseling. Dit resulteerde in het starten van een eigen praktijk in 2009. Het maken van puzzels stopte als eerste, later stopte ik met het schrijven van verhalen. In het begin lag de praktijk nadruk op het geven van healings, later kwam er coaching bij, omdat ik dat beter vond passen bij het bewustzijnsproces dat mensen doormaken. Het geven van cursussen vond ik ook enig om te doen.

Schrijven kon ik niet laten, al kostte de opbouw van mijn praktijk veel tijd.  Ik gaf schrijfcursussen in buurtcentra. In 2010 verscheen een boek over Lenormandkaarten, een 'uit de hand gelopen hobby' van me. Dit bleek onverwachts een mooie aanvulling  op mijn praktijk in healing en coaching, omdat kaarten mensen inzicht geven in je leven. Het boek leidde er ook toe dat ik als intuïtief consulente op een telefoonlijn ging werken en online kaartleggingen begon te ontwikkelen. 

In mijn praktijk begon ik me te specialiseren, hoogsensitiviteit werd de kern. Ik merkte namelijk dat juist hoogsensitieve mensen een lange weg lopen om geluk te vinden in deze prikkelrijke en gehaaste maatschappij. Dat juist zij zich soms eerst teveel aanpassen aan anderen, het geijkte pad lopen al kost het bergen energie. Dat juist zij daardoor veel stress ervaren en in een crisis of burn-out terechtkomen. Hoe lastig dat ook is, het toont wel een nieuwe weg, waardoor ze gelukkiger leren leven.

Op mijn eigen weg kwam ik een uitdaging op gezondheidsgebied tegen. Ik bleek Lyme te hebben, maar dit werd een jarenlang niet ontdekt. Gevolgen waren hevige pijn- en vermoeidheidsklachten. Het viel niet mee om mijn werk te doen, te doseren, om te gaan met de klachten en beperkingen en tochplezier te blijven vinden in alles.  Het ziekte- en genezingsproces heeft me veel inzichten gegeven die ik ook weer in mijn praktijk kon gebruiken. Het zorgde dat ik  prioriteiten ging stellen, mijn energie beter beheerde. Ik leerde positief te blijven, met vertrouwen in het leven te staan, al verloor bij momenten natuurlijk best wel eens de moed. Uiteindelijk werkte de beperking als bevrijding. 

Naast mijn praktijkwerk schrijf ik studieboeken voor NHBO Nederland en voor het Centrum voor Afstandsonderwijs in België en begeleid studenten die zich willen bekwamen op het gebied van hooggevoeligheid, kaartlezen en in het schrijven van levensverhalen, mijn drie specialisaties. Wegens mijn specialisme op het gebied van HSP en stress, werkte ik in 2015 en 2016 op een Sociocratische school als docent-begeleider. Op dit moment focus ik me op de praktijk (healing, coaching, retraites), op kaartlezen en op mijn werk als docente en schrijfster. Ik ben bezig met een vierde studieboek op het gebied van coaching en reeks boekjes over hooggevoeligheid. Voor mij is dit het soort leven wat als  hooggevoelig mens prettig en vervullend is, al heb ik vanzelfsprekend ook nog mijn wensen, leerprocessen en tegenvallers.

Het leven, ons bewustzijn is eeuwig, de reis naar groei en vervulling in dit leven gaat altijd door. Tot nu toe heeft deze reis me veel inzicht gegeven en dat inzicht deel ik graag met jou. Ik wil je helpen je levenspad te bewandelen vanuit je kracht en inspiratie.  Voor mij zijn mijn persoonlijke doelen, interesses, kwaliteiten en het een bijdrage aan de wereld willen zijn samengevallen. Dat wens ik jou ook toe.

Wil je weten hoe ik jou kan helpen?

Neem gerust contact op als je vragen hebt over de healing , coaching, retraites, cursussen, thuiscursussen of mijn werk als kaartlezer en paragnoste.