Voor hooggevoelige en stressgevoelige mensen.

Corona en ons gewoontebeestje.

April 3, 2020
Corona en ons gewoontebeestje.

We zijn als mens gehecht aan gewoonten, aan vaste patronen in denken en doen. We ontlenen er zekerheid, ritme en veiligheid aan. Het geeft een gevoel van nuttig bezig zijn; onze zingeving is ermee verbonden. We ontlenen er onze identiteit aan. Als je iemand vraagt ‘Wie ben jij?” antwoorden mensen meestal met wat ze gewoonlijk denken en doen.  Ik ben degene die …. doet en ik doe dat omdat ik ….”. Het is fijn als je ‘weet wie je bent’. Dat stelt je gerust en geeft een duidelijke richtlijn over het inrichten van je leven. Dat is je ‘gewoontjebeestje’.

Je gewoontjebeestje houdt graag vast aan vaste patronen van denken en doen. Als dit patroon uitgedaagd wordt, ligt zijn zelfbeeld ondersteboven én zijn routine. Hij houdt niet van veranderingen, zeker niet als hij ze niet zelf heeft bedacht.

En dan is er opeens Corona! Wat doet het gewoontebeestje dan?

Het gewoontebeestje probeert eerst zolang mogelijk op oude voet door te gaan. Hij gaat er vanuit dat Corona een tijdelijk iets is, een pauze. Hij geniet er soms zelfs van, omdat hij de nadelige gevolgen van zijn vaste patronen in denken en handelen tijdelijk kan compenseren. Het ordelijke gewoontebeestje gaat huis en administratie ordenen. Het hard werkende gewoontebeestje gaat gewoon werken of kort genieten van een welverdiende rust. Het sociale gewoontebeestje gaat iedereen die hij kent bellen. Het creatieve gewoontebeestje gaat hele dagen creatief bezig zitten zijn. Het spirituele gewoontebeestje gaat meer mediteren. Het kennisgerichte gaat studeren of volgt continu het nieuws.

In de eerste fase volgt het gewoontebeestje zijn vaste patronen in denken en doen. Hij stelt zichzelf geen vragen, want hoewel de omgeving anders is, is hij zelf nog steeds wie hij altijd was.  Het gewoontebeestje ziet thuiszitten slechts als pauze. Hij denkt dat alles weer zal worden zoals het voorheen was, dus laat zijn patronen in denken en doen niet los.

Als het wat langer gaat duren, raakt het gewoontebeestje gefrustreerd. Hij gaat zich vervelen, zich ergeren, wordt boos of depressief, voelt zich nutteloos, wordt bang dat hij niet in zijn oude patroon kan terugkeren, is bang dat hij het allemaal niet aankan. Hij zoekt vervolgens manieren om die nare gevoelens te dempen, van het afleiding zoeken tot ongezonde zaken of zoekt schuldigen voor zijn ongemak. De pauze mag van hem nu wel eens voorbij zijn. Hij wilt over tot de orde van de dag,  terug naar zijn oude patronen in denken en doen.  Hij zal in deze tweede fase allerlei manieren verzinnen om zijn ongemak te verjagen, wilt vooral die ellendige gevoelens niet ervaren. Maar ja, hij zit nog steeds thuis en zit opgescheept met zijn nare gevoelens.

In de tweede fase begint het gewoontebeestje dus onvrede te voelen en gaat in innerlijk gevecht ermee, wilt terug naar het oude. Hij merkt eigenlijk voor het eerst op dat zijn oude patronen in denken en doen niet werken in deze nieuwe situatie. Het gewoontebeestje gaat zien hoezeer hij een gewoontebeestje is, maar wilt daar niet aan. Hij vindt nog steeds dat alles zoals hij het deed de beste manier is, zelfs al werkt het nu dan niet voor hem.

Pas in de derde fase ben je in staat te zien, dat het gewoontebeestje je dwarszit. Dan realiseer je je dat het misschien tijd is je gewoonten en patronen te onderzoeken. Je af te vragen of die patronen in denken en doen wel zo handig zijn en waren. Je gaat jezelf, dus eigenlijk je gewoontebeestje, nader onderzoeken.

In deze derde fase, zie je opeens beter dan ooit wat de voordelen en nadelen ervan waren. Misschien ontdek je dat je gewoontebeestje te eenzijdig gericht was en wel altijd werkte maar nooit kon ontspannen.  Misschien ontdek je dat je niet altijd plezier en vervulling hebt ervaren al deed je alles volgens je patronen. Misschien bleven bepaalde levensgebieden voor jou onontgonnen, omdat je gewoontebeestje alles bleef doen zoals hij het altijd deed.

Wat je zeker zal gaan zien in deze derde fase, is dat niet jij, maar jouw gewoontebeestje jouw leven probeerde te leiden! Dit is soms erg confronterend en roept de vragen op, Wie ben ik dan wel? Ben ik in mijn dagelijkse leven wie ik werkelijk ben of wil zijn.

In de derde fase kan je jezelf en je gewoontebeestje onderzoeken. Je hebt tevens de tijd om experimenteren met geheel andere patronen. Als je altijd werkte en weinig creatief bezig was, kan je eens creatief aan de slag. Als je altijd maar mensen belde om je beter te voelen, kan je eens in jezelf keren met meditatie. Als je altijd met plichten of anderen bezig was, kan je eens met jezelf aan de slag. Kijk vooral naar dingen waar je niet aan toe kwam of naar dingen die je nooit geprobeerd hebt. Omhels het nieuwe, omhels de verandering. Daag je gewoontebeestje uit door iets heel anders te denken of doen dan anders. Daarmee verdwijnen trouwens ook de nare gevoelens. Want hoewel je gewoontebeestje wilt dat alles hetzelfde blijft, is er ook een ‘jij’ dat wilt groeien, ontwikkelen, meer geluk wilt ervaren en het vermogen heeft hiervoor te kiezen. Je kunt het gewoontebeestje in jezelf veranderen, transformeren. 

Probeer in deze fase het ánders te denken en doen dan anders, vanuit het besef dat jij de veranderingen altijd  zelf in de hand hebt. Je bent niet overgeleverd aan je gewoontebeestje. Kijk ook eens naar wat je hebt gemist door je gewoontebeestje. Denk na hoe je, als straks alles voorbij is, je leven vorm wilt geven. Hoe ga je de nieuwe ervaringen in je bestaan integreren, waar wil je anders gaan denken of doen? De vraag in deze fase is dus, volg je nu en straks je gewoontebeestje, of integreer je nieuwe inzichten en nieuwe ervaringen?

Corona kan je helpen oude patronen in denken en doen te herkennen en los te laten. Dit kan de weg vrij maken naar een prettiger, evenwichtiger en uitdagender bestaan, vooral als je deze coronapauze daarvoor benut.

 

 

 

 


 

Stap in het onbekende.

March 27, 2020
Stap in het onbekende.

In een tijd waarin er een nieuw virus heerst waarvan zelfs experts niet veel weten, dien je je eigen expert te zijn. Moet je zelf door vaak tegenstrijdige informatie heen, om jouw keuzes te maken. 

Tegelijk weet je ook, dat je gewoonweg niet alles kan weten en zal weten. Dat er geen experts zijn waar je echt op terug kunt vallen. 

Toch zal je moeten kiezen.

Eigenlijk is dit altijd al zo geweest in je leven, het wordt alleen door corona uitvergroot. 

Dus vertrouw op jezelf, neem je stappen én weet dat je nooit dingen 100% zeker zult weten.

De Dwaas van de Tarot stapt altijd vol vertrouwen, zonder angst, in het onbekende.


 

Corona en naar binnen keren.

March 27, 2020
Corona en naar binnen keren.

In deze tijd van bijna lockdown, kan je naar binnen keren. Je kan helemaal bij jezelf komen. Zie dit als een kans. Zie het als een retraite!

Misschien ga je beseffen, nu het 'uiterlijke leven' rustiger wordt, wat werkelijk belangrijk is voor jou.

Misschien kom je zaken in jezelf tegen, die aandacht vragen, dingen die verwerkt moeten worden, maar ook mooie dingen die je je mag gaan realiseren.

De ene persoon stapt in angst en frustratie, de ander kan zijn rust vinden. Neem dit van jezelf waar en probeer rust te vinden erin.

Probeer ook het grote verband te zien. Dingen gebeuren collectief niet voor niets. Dus vraag je af waarom dit gebeurt voor ons allemaal.

Je bent hier ook niet voor niets op juist nu. Dus vraag je af waarom je hier persoonlijk bent.

De antwoorden liggen altijd in jezelf.

Kijk vooral naar de mooie effecten van dit gebeuren. Hoe de natuur zich in een paar weken herstelt. Hoe mensen elkaar steunen.

Wees positief.

De wereld verandert heel hard opeens. Veel harder dan de meesten voor mogelijk hadden gehouden.

Dit is een kans om na te denken en straks een betere wereld voor onszelf te creëren.


 

Spiritueel perspectief op Corona.

March 19, 2020

Eerst kort wat over bewustzijn. Je menselijke bewustzijn kent drie ‘lagen’, je ‘hogere’ bewustzijn dat eeuwig is en zich verbonden weet met alles wat bestaat en je ‘lagere’ bewustzijn dat tijdelijk is en verbonden is met tijd, materie en lichaam. Die twee maken deel uit van het ‘alomvattende’ bewustzijn. In wezen is er slechts één groot bewustzijn, maar we ervaren het als mens als ‘lagen’ door ons aardse perspectief.

Het doel van je menselijke leven is dat je vanuit je vrije wil gaat kiezen voor liefde, eenheid, harmonie, etc. In de praktijk betekent dat je lagere, aards gerichte, bewustzijn steeds meer vanuit de waarden van je hogere bewustzijn leert leven. Je hogere bewustzijn hoeft dit niet te leren, hij kent al onvoorwaardelijke liefde, harmonie, vertrouwen, geloof in scheppingskracht, verbondenheid met alles wat bestaat, compassie en overziet het geheel etc.

Ons lagere bewustzijn kan bij een te grote focus op overleven zich afgescheiden gaan voelen (van het hogere bewustzijn en van anderen) in plaats van verbonden met alles wat bestaat.  Het lagere bewustzijn is namelijk bang te sterven, omdat het fysiek verbonden is. Dan maakt hij bijvoorbeeld keuzes vanuit angst, controle, eigenbelang, oordeel.

In je dagelijkse leven sta je voortdurend voor ervaringen die je voor een keuze stellen. Omdat je een vrije wil hebt, mag je kiezen voor handelen vanuit liefde of vanuit bijvoorbeeld angst. Beide opties kennen oorzaak en gevolg. Als de gevolgen minder prettig zijn, kan je ontdekken dat er wellicht een liefdevoller en harmonischer weg is. Uiteindelijk leidt alles tot meer bewustzijn, liefde en harmonie. Er zijn geen goede of foute keuzes, want anders zou er geen vrije wil zijn.

Toepassing op Corona

Tijdens gevaar, ziekte etc. probeert het lager bewustzijn fysiek te overleven. Dat is ook de bedoeling, want zonder lichaam kan je niet meer leren bewuster en liefdevoller te leven, want dan ben je er niet meer.

Je hebt echter twee manieren van overleven. Je kunt het doen vanuit liefde en harmonie, door goed voor jezelf en voor anderen te zorgen en je hoger en lager bewustzijn te integreren. Dit vanuit de kennis dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, dus vanuit verbinding met de waarden van je hogere bewustzijn. Je kunt ook proberen te overleven vanuit angst, controle, strijd en eigenbelang, waarbij je eigen overleven zelfs ten koste van anderen kan gaan. Eigenlijk vraagt elke ziekte of crisis, dus ook bij Corona, je keuze te maken, kies je voor liefde of kies je voor angst.

Nu klinkt dat kiezen makkelijk als je het schrijft, maar we weten allemaal dat het niet meevalt om liefdevol te zijn, zeker in stressvolle en onduidelijke situaties. Je ziet mensen kiezen vanuit liefde, andere mensen vanuit angst, of soms van allebei wat. We zijn allemaal onderweg in onze bewustwording en Corona is voor iedereen een uitdaging, persoonlijk en collectief. Het raakt niet iedereen op exact dezelfde manier, maar het raakt in ieder geval iedereen en zal voor iedereen keuzes meebrengen.

Zorg dat je geen oordeel velt over mensen die vanuit angst reageren. Dat veroordelen gebeurt meestal vanuit het perspectief van het lagere bewustzijn dat in goed/kwaad denkt, in plaats van in bewustwordingsprocessen en vrije wil. We doen allemaal wat we kunnen vanuit onze mogelijkheden. We zijn allemaal bezig met ons leerproces, zowel persoonlijk als collectief.  

Corona zal voor ieder mens een persoonlijke uitdaging vormen, maar zeker ook een collectieve uitdaging voor de mensheid. We zullen als gevolg ervan onze waarden gaan bezien. Op basis van onze inzichten keuzes maken en ook daarvan weer de gevolgen ervaren. Welke keuzes maken we?

De uitdaging van corona is dus, hoe gebruik je jouw keuzevrijheid? Kies je in antwoord op de coronacrisis voor liefde en begrip, voor de waarden van je hogere bewustzijn, of kies je voor angst, afscheiding en oordeel? 

Meer dan ooit kunnen gaan we ervaren, dat we eigenlijk allemaal één zijn en daar onze keuzes op baseren. Maar of je dit wel of niet doet, die is aan jou.


 

Hoofd en hart

December 23, 2019

Je hart kent empathie en reageert vanuit liefde. Je hoofd kan je daarin ondersteunen. Je hart wijst de weg en je hoofd helpt je in praktische zin, helpt je de beste wegen te vinden.

In deze tijd leven veel mensen meer vanuit hun hoofd dan vanuit hun hart. Gevolg is dat ze niet meer voelen wat liefdevol is, maar het moeten beredeneren. Dan hebben ze normen en wetten nodig om te bepalen wat goed of fout is. Zonder verbinding met het hart, zijn dit echter beperkte wegwijzers.

Als mensen volledig met hun hoofd geïdentificeerd raken, zijn hun gedachten en normen vaak de enige juiste in hun ogen. Dan stellen ze hun normen boven die van anderen en beoordelen anderen op basis van hun normen. Dit leidt vaak tot veroordelen. Dan verdwijnt het hart uit het verhaal.

Als het hart niet betrokken is, krijg je een meningenstrijd, wordt het hoofd tegen hoofd. Mensen verdedigen hun mening te vuur en te zwaard, uiten continue wat ze denken met veroordeling van andermans mening.  Ze verdwalen in hun hoofd, raken de verbinding met het hart kwijt.

Dit kan zo ver gaan, dat ze andere mensen verbaal en zelfs fysiek willen aanvallen. Sommigen doen niet anders, zijn continu in meningenstrijd. Denk aan mensen die altijd van alles vinden, denk aan Twittertrollen, denk ook aan extremisten die anderen willen vermoorden om een mening. Ze vinden dit zelfs gerechtvaardigd, want het gaat ze om meningen. Dan vergeten ze helemaal mensen als medemens te zien. Dan is de empathie en liefde verdwenen. Als ze naar hun hart zouden luisteren, zou alles er heel anders uitzien.

Dus wees bereid te kijken waar je hoofd het overneemt van je hart. Onderzoek of je misschien ongemerkt continu met meningen en normen bezig bent en je zelfbeeld daar ongemerkt door laat bepalen. Maak plek voor je hart en laat je hart de leiding nemen.

De enige vraag die je hoeft te stellen, wat zegt mijn hart hiervan, is dit liefdevol of niet? En als het hoofd het over heeft genomen, is de liefde en empathie vaak verdwenen en is er strijd. Keer terug naar je hart. 
 

Mag alles er zijn van jou?

May 26, 2019

Een gevleugelde uitspraak van veel spiritueel georiënteerde mensen is: ‘alles mag er zijn’. Prachtige uitspraak, helemaal mee eens. Maar dan de praktijk.

Onze mentale automatische piloot is sterk gericht op goed en fout. Een heleboel dingen zijn fout volgens onze mentale plaatjes van het leven. We vinden het niet oké als we ziek zijn, arm zijn, teleurgesteld zijn, boos zijn, moe zijn, het niet weten, niet gewaardeerd worden, eenzaam zijn, als mensen anders denken dan wij, als de wereld niet prettig is en vul maar in. De lijst is eindeloos. We gaan mentaal in gevecht met de situatie, de pijn of het probleem.

Als een ander mens iets uit deze niet-oké lijst noemt, slaat onze automatische piloot vaak metéén aan met oordelen, de eigen visie noemen, de ander willen veranderen, helpen, genezen, het voor hem of haar oplossen, ongevraagde adviezen of verklaringen of diagnoses geven, iemand ‘eruit halen' en vul maar in. Er wordt niet met aandacht geluisterd. Ook hier, het mag er dan mentaal niet zijn, deze situatie, de pijn of het probleem van de ander.

Het punt is dat we stress oproepen als we een situatie mentaal fout verklaren. Het stressmechanisme vernauwt ons bewustzijn tot vechten of vluchten, omdat er gevaar dreigt. Prima bij noodsituaties, als er een dikke beer op je afkomt en je meteen moet reageren. Maar het vraagt iets anders van je als een onprettige situatie langer duurt, als iets in je leven een chronisch probleem is geworden. Kortom, als het leven gewoon niet makkelijk is. En daar hebben we allemaal mee te maken. 

Het stressmechanisme creëert een gevoel van angst, boosheid en paniek. Je kan vanuit deze emoties noodsprongen maken die niet handig zijn. Je kunt vatbaar worden voor snelle en magische oplossingen, maar die zijn er bij chronische problemen niet.

De uitspraak ‘alles mag er zijn’ verwijst in wezen naar de aanvaarding van het leven zelf, inclusief de minder leuke kanten ervan, zonder dat jouw stressmechanisme voortdurend aanslaat door mentaal verweer. Het zorgt dat jouw emotionele reacties tot rust komen en je lichaam daardoor ook. Je functioneert mentaal, emotioneel en fysiek veel beter zonder stress.

Als je begint met, “Oké, het is niet leuk dat ik ziek ben of arm ben of eenzaam ben, maar dit hoort gewoon bij het leven,” heb je een rustiger startpunt. Je bewustzijn ‘verbreedt’ zich weer, in plaats van te vernauwen zoals bij stress.  Je bent in hier en nu, reageert vanuit realisme en innerlijke rust. 

Omdat de stress verdwijnt, kan je rustiger nadenken over de situatie en over wat je kunt doen op lange termijn om verbetering in je situatie te brengen. Deze veranderingen zal je meestal in kleinere, maar weloverwogen stapjes aanbrengen omdat je op de lange termijn gaat denken. Je bereikt daardoor beter resultaat dan vanuit stress en paniekvoetbal. Door de innerlijke rust functioneert je intuïtie ook veel beter, waardoor je aanvoelt wat voor jou de ‘goede weg’ is en geen zijsporen bewandelt.

‘Alles mag er zijn’ betekent niet, zoals sommige mensen denken, dat je alles maar gelaten over je heen laat komen. Het ‘alles mag er zijn’ is een uitgangspunt dat je helpt contact te maken met je rustige innerlijke bewustzijn, om van daaruit effectiever stappen te nemen in je leven als er problemen zijn. 


Meer weten? www.reneemerkestijn.com. Renée is energetisch therapeute en life coach, richt zich vooral op hooggevoelige en stressgevoelige mensen.


 

HSP en innerlijke kritische stemmen

April 21, 2019

Veel HSPs zijn ongelooflijk streng tegen zichzelf en voelen zich erg onzeker. Wat gebeurt er dan innerlijk? 

Je innerlijke kritische ouder staat altijd snel klaar met oordelen, kent honderden normen waaraan je moet voldoen, of het nu uiterlijk is, psychisch, maatschappelijk of spiritueel. Hij noemt in je hoofd allerlei voorwaarden en wil de boel controleren, omdat hij denkt dat het anders helemaal mis zou gaan met jou. Daarom spreekt hij je bestraffend of waarschuwend toe. En HSPs hebben een gevoelig straf/beloningscentrum, dus zijn gevoelig voor kritiek. Dit zijn dus vaak stemmen uit de opvoeding, die in levenssituatie commentaar leveren.

Ons innerlijke aangepaste kind reageert op dat innerlijke commentaar. Die vindt dat hij/zij aan de normen moet voldoen, voelt zich onzeker en gaat in reactie daarop als een idioot zijn best doen, zich vergelijken met anderen, zich aangevallen voelen, gaat protesteren, of veroordeelt zichzelf als hij/zij niet aan de normen voldoet. 
Hier zitten je negatieve overtuigingen en overlevingsmechanismen. Het aangepaste kind in je krijgt soms het gevoel dat het nooit goed genoeg zal zijn en voor de innerlijke kritische ouder is dat helaas soms ook zo.

Dit innerlijke gevecht doet pijn. Want dit koppeltje vertegenwoordigt in wezen de voorwaardelijke liefde. Dit zit veel HSPs dwars, omdat ze deze innerlijke dialoog niet doorzien en er daardoor aan overgeleverd raken.

Gelukkig is er nog het innerlijke natuurlijke kind en de zorgzame ouder die je in jezelf kunt leren aanspreken, die samen de onvoorwaardelijke liefde vertegenwoordigen. Zodat je liefdevoller met jezelf kunt omgaan.

Meer weten of hulp nodig? www.reneemerkestijn.com


 

HSP en mentale invloeden van anderen

March 18, 2019
HSP en mentale invloeden van anderen

Empathische mensen (en dat zijn HSPs nu eenmaal) kunnen voelen wat anderen voelen. Niet alleen fysieke ervaringen en emoties, maar ook mentale constructies! 

Dit betekent dat ze de ideeën, verwachtingen, oordelen en doelen van anderen, ook betreffende henzelf, oppikken. Nu geldt dit voor alle mensen, maar HSPs pikken gewoon meer op, dus ook meer mentale invloeden.

Het is belangrijk dat je als HSP in de gaten houdt welke ideeën van jezelf komen en welke ideeën van anderen, zodat je je eigen koers houdt. Daar dient het diepgaand verwerken mede voor.

Stuur mentale energie van anderen die je stoort energetisch weg, maak jezelf hiervan schoon. Je kunt jezelf onder de douche voorstellen dat alle ideeën, verwachtingen en oordelen etc. uit je energieveld gespoeld worden en in het afvoerputje verdwijnen. Of ze simpelweg laten verdampen uit je auraveld, misschien geholpen door wierook.

Minstens zo belangrijk is duidelijk te hebben wat je eigen ideeën, verwachtingen, oordelen en doelen zijn. Dit houdt je op jouw koers. Maak bijv. een moodboard met al je ideeën en doelen, kijk hier regelmatig naar en toets alles wat mensen vinden hieraan.

Meer weten of hulp nodig: Kijk eens op website www.reneemerkestijn.com

 


 

HSP en narigheid en strijd in de wereld

February 21, 2019

Veel mensen en zeker HSPs worstelen met de vraag hoe ze dienen om te gaan met narigheid in de wereld. Ze hebben last van de vaak heftige meningenstrijd die zich ontvouwt over het wereldtoneel, wat op zichzelf voor nog meer stress en conflicten zorgt. Mensen vallen elkaar soms meer aan, dan dat ze samen naar oplossingen zoeken.

Sommige HSPs raken zo gestrest van het nieuws, dat ze maar liever helemaal geen nieuws meer kijken. Anderen maken zich boos en uiten hun frustraties in gesprekken of op social media.  Weer anderen vinden de discussies die ontstaan zo stressvol, dat ze social media en discussieprogramma’s helemaal vermijden. De meningenstrijd kan uiteindelijk zelfs in fysieke strijd uitmonden. Sommige spiritueel gerichte mensen zeggen dat je je er helemaal niet mee moet bezighouden, anderen dat je juist iets moet doen aan alle narigheid.

Kortom, hoe ga je er het beste mee om? In dit stukje wil ik duidelijk maken, dat je beter niet vanuit stress kan reageren en geef een aantal mogelijkheden die je wat meer in balans kunnen houden.

Als prikkels een stressreactie geven, als jij gevaar signaleert, wil je vechten, vluchten of verstarren. Je bewustzijn vernauwt zich tot het gevaar en het probleem en je wilt dit gevaar en probleem zo snel mogelijk kwijt. De vechter zal vechten, de vluchter zal vluchten en als dit allemaal niet werkt verstar je. Een stressreactie is effectief voor fysieke gevaren, maar minder geschikt voor het zien van ellende op het nieuws of bij verschil in meningen en overtuigingen. Bij stress richt jij je meestal tégen iets of iemand. Daarnaast raakt je normale weloverwogen reactiepatroon uitgeschakeld. Daarom gebeuren er zoveel ‘rare dingen’ in de wereld, mensen reageren vanuit stress. Daarom verwordt vrijheid van meningsuiting tot strijd en conflict.

Vechten tegen narigheid in de wereld kan zich uiten in schuldigen zoeken, fouten benoemen, boze berichten schrijven, protestmarsen, vijanden creëren. Je blaast tijdelijk stoom af, maar het lost de stress of het probleem niet op. Sterker nog. Als je de ander bestrijdt, voelt die ander zich bedreigd, gaat in verweer en dan krijg je nog meer strijd en verwijten. Kijk maar eens wat men elkaar op internet allemaal toevoegt. De stress blijft/groeit en het probleem blijft bestaan. Er wordt geen oplossing gezocht, maar veeleer met de vinger gewezen.

Bij stress kan je behalve vechten ook vluchten of verstarren. Uitspraken kunnen zijn: ik kijk er maar niet meer naar, ik houd mijn mond maar, ik kan in mijn eentje toch niets beginnen. Ook hier blijft de stress bestaan en het probleem wordt niet opgelost. Je hoopt misschien dat het probleem miraculeus verdwijnt of een ander het voor je oplost.

Dus reageren vanuit stress is in omgaan met narigheid in de wereld en bij verschil in meningen en overtuigingen meestal ineffectief. Maar wat kan je dan wel doen?

Je kunt het ‘tegen iets zijn’ omdraaien naar ‘voor iets zijn' en dat gaan uitdragen in je leven. Voor iets zijn in de zin van het positieve uitdragen en oplossingen verzinnen, met respect voor alle leven en voor menselijke waarden (bijv. grondwet).  Omdat je niet meer op gevaar focust, neemt de stressreactie af in je hoofd en in je gedrag. Je zoekt gemakkelijker naar oplossingen en gaat positiever reageren en handelen.

Dat hoeft niet met grootse gebaren zoals in de politiek gaan, dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar je kunt bijvoorbeeld benadrukken wat je wél wilt, het waarom en hoe ervan toelichten in gesprekken of op internet. Je kunt op social media voorbeelden publiceren van oplossingen voor een probleem. Je kunt in je dagelijkse leven vanuit jouw visie een aantal stappen ter verbetering van de wereld zetten. Misschien kan je elke dag iets doen voor het milieu, of mensen die het minder hebben ondersteunen. Je kunt altijd een bijdrage zijn.

Daarnaast kan je eventueel mensen die ergens tegen zijn en met stress en strijd reageren, eens vragen waar ze voor zijn, hoe ze dat met respect voor alle leven willen aanpakken. Zo buig je de stress en verwijten om in oplossingen  en worden gesprekken constructiever. Dit geldt ook voor je eigen gedachten. Als je focust op het negatieve, vraag jezelf dan af wat je wilt, in plaats van wat je niet wilt. Kijk vervolgens hoe je dat kan aanpakken of  hoe je op zijn minst een eerste kleine stap in de goede richting kan nemen. 
 
Je kunt een positieve  invloed uitoefenen op jezelf en op je omgeving. Zie je acties niet als een druppel op een gloeiende plaat. Want als iedereen dat ene kleine stapje doet, dan vormen al die druppels een oceaan en dat heeft een grote impact op de maatschappij.

De vaak geuite spirituele waarschuwing om geen nieuws te kijken en niet mee te doen aan discussies, is gericht op het hierboven omschreven effect dat mensen in de stress schieten en vanuit overleving met strijd reageren. Je kunt worden meegezogen in de meningsconflicten die vanuit stress ontstaan. Ook als je vanuit stress de situatie ontvlucht, ben je aan het  overleven vanuit angst.  Spiritueel gezien is het belangrijk op het positieve te blijven focussen, vanuit je rustige zelf te reageren, dus zonder oordeel (goed/fout) en zonder stress.

Een spirituele wet zegt 'energie volgt aandacht', ofwel waar je op focust wordt versterkt. Als je vanuit stress op narigheid en problemen focust, versterk je dus de stress, narigheid en de problemen. Eigenlijk geldt dezelfde tip als eerder: wees niet tegen iets, maar wees voor iets, zet dit in de wereld en vermijd stressreacties. 

Realiseer je tevens dat meditatie en gebed grote invloed hebben op je eigen energie (minder stress) en die het collectieve veld, wat is aangetoond met experimenten. Toen een kleine groep yogi’s dagelijks op vrede mediteerde, daalden in de steden waar ze dit deden de misdaadcijfers, verkeersongevallen etc. met tientallen procenten. Dus ook hiermee kan je bijdragen aan een betere maatschappij, naast natuurlijk de praktische punten die ik eerder noemde.

Samenvattend. Bij alle narigheid en strijd is het van belang niet vanuit stress te reageren, omdat dit de narigheid en strijd kan versterken. Reageer vanuit je rust, kijk wat je in positieve zin wilt bereiken in de wereld en zet daar stappen in, hoe klein ook. Als we met miljoenen mensen allemaal kleine stappen zetten, brengt dit een wereldwijde verandering teweeg.

 


 

Verslaving en onvervulde behoeften

January 5, 2019

Onder elke 'verslaving' (groot of klein) ligt een onvervulde behoefte. Bijvoorbeeld behoefte aan liefde, verbinding, plezier, rust, uitdaging, etc. 

In plaats van de behoefte rechtstreeks te vervullen, hebben mensen met een verslaving de vervulling ervan op een 'middel' geplakt, bijvoorbeeld op eten, drinken, drugs, sporten om de adrenalinekick, televisie kijken, internetverslaving, gokken, etc. Je smacht bijvoorbeeld naar plezier of rust, gunt het jezelf niet, maar een lekker hapje of drankje mag nog wel.

Het vervelende is, dat die vervanger slechts de behoefte tijdelijk dempt in plaats van werkelijk vervult. Dus de leegte blijft en komt meteen weer terug als je middeltje is uitgewerkt. Met als gevolg dat je nog eens probeert het gemis te verhelpen via dat middel. Dat gaat dus nooit werken. Je zult de werkelijke behoefte moeten vinden en dié zien te vervullen. Dan pas verdwijnt de vervangende behoefte, niet andersom.

Het gebruiken van puur en alleen wilskracht en controle bij een verslaving (een dieet of afkickprogramma of wat ook) werkt vaak averechts. Want het gemis wordt zo alleen maar groter. De druk bouwt op en er komt een moment dat je je zo rot voelt, dat je weer naar die vervanger grijpt. Dat gaat ook weer gepaard met - nog meer - oordeel, van jezelf of anderen, waardoor je je nog rotter voelt. Je hebt als je problemen ervaart juist méér liefde nodig, maar je krijgt minder

Het komt voor dat een dieet of afkickprogramma wel lijkt te werken, maar dit is vaak bijvangst. Je krijgt als je bijvoorbeeld afslankt vaak opeens bijval van mensen, dus meer liefde, maar dit stopt op een bepaald moment. Je komt in de sportschool in contact met mensen (liefde) en hebt opeens wat te doen (uitdaging). Het is niet het harde werken wat zorgt dat je afvalt, maar de vervulling van de oorspronkelijke behoefte. Maar zodra het gewoon is en je stopt met sporten, wordt de behoefte aan contact en uitdaging niet meer vervuld. Dat is nog een reden dat veel mensen in hun oude patroon vallen.

Je komt alleen van een verslaving af als je weet waar je verslaving voor staat, wat de onderliggende werkelijke behoefte is, en je daar daadwerkelijk iets aan doet. Vanuit liefde voor jezelf.

Meer weten? Hulp nodig om te ontdekken waar bij jou de 'crux' zit? Ik kan je als healer en coach begeleiden: www.reneemerkestijn.com. 

Grote veranderingen? Stap voor stap!

December 27, 2018

Veel mensen willen hun leven flink veranderen en proberen dat in één keer te doen. Dit gaat meestal na een paar weken mis. Hoe komt dat? Mensen vergeten meestal dat:

a. als je iets ‘erbij’  wilt doen, zal je elders ruimte moeten maken. Ook als je alleen maar een patroon verandert, kost een nieuw patroon aanleren je meer tijd en zal je die tijd ergens vandaan moeten halen.

b. veranderingen in de hersenen neurologisch ingeprogrammeerd moeten worden. Dit kost tijd en energie en je dient rekening te houden met af en toe terugval, omdat oude patronen hardnekkig zijn.

c. je werkelijk gemotiveerd dient te zijn, dus vanuit intrinsieke waarden moet werken en niet vanuit angst, impuls, zelfkritiek, omdat anderen het willen of om bij anderen in de smaak te vallen.  

d. veranderingen vaak lichamelijke, emotionele en mentale reacties kan geven, die je ook zult moeten verwerken wil je succes hebben. En dat kan best heftig zijn.

e. je het stap voor stap dient aan te pakken, omdat het anders teveel ineens wordt en je het opgeeft, wat zonde is.

Als voorbeeld van iemand die alles in één keer wilt doen. Je besluit biologisch te eten en gooit in één klap het roer om. Je gaat opeens elke week naar biologische winkels, vaker en gezonder koken, schrapt koffie, koemelk, suikers en witmeel van je menu en gaat vlees minderen. 

Dit zal je zeker in het begin veel extra tijd kosten, die van je vrije tijd afgaat. Je komt moe van je werk en moet opeens uitgebreid koken en menu’s samenstellen met producten die je misschien niet eens kent. Je moet overal over nadenken, niets gaat meer vanzelf. Je krijgt mogelijk lichamelijke en emotionele reacties, bijvoorbeeld ontwenningsverschijnselen. Je merkt dat de verleiding groot is om een dagje over te slaan en geeft jezelf op de kop. Of je wordt bang dat je het niet kan en dan komen oude onzekerheden naar boven. Dit alles bij elkaar kan zorgen dat het je teveel wordt en je besluit te stoppen. Je vindt het te moeilijk, niet haalbaar en wordt er alleen maar gestrest van. 

Hoe kan het beter, met hetzelfde voorbeeld biologisch eten? Het belangrijkste is je motivatie, die moet van binnenuit komen en positief zijn. Bijvoorbeeld, als ik biologisch eet, voel ik me fitter en gezonder, wordt mijn weerstand groter en de smaak van de producten is beter, dus het is meer genieten. Herinner jezelf hier regelmatig aan. Een doel als afvallen is vaak een verborgen zelfkritiek en vaak ook extern gemotiveerd en gaat je dus niet helpen.

Vervolgens kijk je wat voor jou de eerste stap, makkelijke kleine stap zal zijn. Kies een kleine verandering om je motivatie hoog te houden en het herprogrammeren van patronen makkelijk te maken. Bijvoorbeeld in plaats van koffie neem je bamboekoffie,  of elke ochtend neem je een stuk fruit bij je ontbijt, of als je in je eigen supermarkt kan kiezen tussen gewoon en biologisch eten, koop je de biologische versie. 

Je zult merken dat het makkelijker gaat omdat het zo’n eenvoudige stap is. Ook de fysieke en emotionele reacties zullen minder zwaar zijn, kleine veranderingen geven minder hevige reacties. Het boodschappen doen kost niet eens meer tijd dan anders. Maar je zult wel al snel ervaren dat gezonder leven iets met je doet, al was het maar omdat je het lekkerder vindt.

Zo’n stap houd je een aantal weken vol, totdat het automatisch gebeurt, het een gewoonte is Dan pas neem je een volgende stap. Als die tweede stap weer een gewoonte is geworden, neem je de volgende stap. Neem er in totaal desnoods een jaar de tijd voor. Stap voor stap werkt gewoon het beste. Omdat de kans van opgeven vele malen kleiner is, zal je uiteindelijk sneller je doel bereiken dan je ooit had gedacht! En bij elk stapje voel je je trots op jezelf. Je kunt al je voornemens uitvoeren, maar kies een voor jou behapbaar tempo (behalve bij medisch gevaar vanzelfsprekend).

Stap voor stap heeft nog een bijkomend voordeel. Je zult gaandeweg met nieuwe en betere oplossingen komen dan je in eerste instantie had verzonnen. Je ontdekt nieuwe zaken en je visie groeit mee naarmate je verandert. Zeker met zaken die een grote impact op je levensstijl hebben.

Om als voorbeeld te dienen. Mijn stappen afgelopen jaar waren ongeveer dit: bamboekoffie, eigen brood bakken, droge producten als rijst en macaroni volkoren en biologisch kopen, verse geitenmelk, verse producten bij biologische winkels , minder maar gezonder vlees, vlees vervangen door biologisch vlees en vleesvervangers. Toen ben ik het reizen gaan beperken (ecologisch standpunt) door alle versproducten van lokale biologische boeren in een box te laten komen. Dit geeft minder kilometers dan wanneer elke klant naar de boer rijdt. En verser dan dat kan bijna niet. Het grappige is, dat het proces me door het reizen in eerste instantie meer tijd kostte, maar nu minder tijd, plus ik geniet meer en voel me beter.

Zo werkt het met elke grote levensverandering. Doe het altijd met de juiste motivatie en doe het stap voor stap. 


Meer weten? Hulp nodig bij een veranderingsproces van een healer en coach? Kijk dan eens op www.reneemerkestijn.com 

 

Ego is als een kind met PTSS

November 23, 2018

In sommige spirituele kringen wordt het ego verketterd. Je moet er van af. Je moet het bevechten. Het is bijna het moderne woord voor duivel geworden. Je kunt het echter zien als dat deel van jezelf, dat nog niet inziet dat je altijd verbonden bent met de bron en dat je ware aard het leven zelf, onvoorwaardelijke liefde is. Het ego is het deel dat is gaan geloven, dat je liefde moet verdienen, dat er voorwaarden zijn en dat leidt tot geloven in oordeel, bestraffing en beloning. 

Als je je afgesloten voelt van de bron, van onvoorwaardelijke liefde, voel je je eenzaam en boos en teleurgesteld, vind je het leven een tranendal  Om je nog een beetje goed te voelen, ga je allerlei voorwaarden verzinnen om 'goed' te worden, omdat je verzint dat je 'slecht' zou zijn of de mens 'slecht'is, dat je liefde moet verdienen. Je wordt nooit 'goed', als je je leven bekijkt vanuit oordeel, want er is altijd weer een nieuwe voorwaarde die zich aandient.

Als je een oordeel hebt op jezelf, anderen en de wereld, ga je daarop acteren, door bijvoorbeeld jezelf of anderen af te keuren en slecht te behandelen, omdat je denkt vanuit jouw voorwaarden en oordeel.  Vanuit dit oordeel doe je ook anderen pijn, in het klein, maar ook in het groot. Oorlog is niet anders dan het oordeel dat er goed en fout bestaat en dat die fouten bestraft moeten worden.

Dus als je pijn hebt, ga je daarop acteren en anderen weer pijn doen. De ander gaat daar ook weer op acteren vanuit de hem aangedane pijn. Dan is het cirkeltje rond. Het ego is als een kind met PTSS, een posttraumatische stressstoornis. Die is eeuwig in strijd gewikkeld.

Het heeft geen enkele zin om dit ego te bestraffen, want dan doe je precies waar hij in gelooft en versterk je de pijn. 
Het enige wat helpt is onvoorwaardelijke liefde. Ga inzien dat het lijden wordt veroorzaakt door de idee dat er geen liefde is of door de idee dat je die zou moeten verdienen.

Je mag onvoorwaardelijk van jezelf houden, je mag dus ook van het ego houden, die heeft gewoon liefde en begrip nodig. Want het ego draagt de pijn van een verleden vol van voorwaarden, oordeel en pijn en heeft geen idee hoe het daarmee om moet gaan, behalve te vechten of te vluchten of te verstarren.

Dus vergeef dat getraumatiseerde kind in jezelf, wees er goed voor. Neem het aan de hand en laat zien dat liefde onvoorwaardelijk is. Zo kan het ego en het (persoonlijke en collectieve) trauma genezen.


 

Storend internet en overprikkeld raken

October 22, 2018
Storend internet en overprikkeld raken

Storend internet 

Ofwel: hoe HSPs moe worden, gemanipuleerd worden en van hun prioriteiten worden gehaald.

Hebben jullie dat nu ook, HSPs? Dat als je een webpagina bezoekt, ze meteen tegen je beginnen te 'gillen'? 'We value your privacy', komt er in beeld terwijl je net lekker rustig wilt lezen. 'No you don't value my privacy at all,', denk ik dan. Of ze willen dat je een abonnement neemt, terwijl je net één regel hebt gelezen.


Wat dacht je van Facebook die week na week berichten middenin je beeld zet, lekker storend, met als keuze: 'Wil je dit soort berichten voortaan onderin je scherm hebben? Mogelijke antwoorden. 'Ja graag' of 'Nu niet'. Maar het antwoord 'Nee nooit' staat er niet bij. Hoezo keuze?

Of als je met je pc aan de gang wilt en er geroepen wordt: 'Even geduld, we zijn je systeem aan het updaten'. Moet je tien minuten wachten met je werk. Ze hadden ook kunnen vragen, komt het nu uit dat we een update doen?

En elke keer komt weer die ene advertentie voorbij, vooral als je ooit iets had gezocht op internet. En nieuwe advertenties proberen ze ook op je uit, voortdurend, tientallen keren word je aandacht gevangen, dus afgeleid van waar je mee bezig was.

Je denkt misschien, dat is toch normaal, maar realiseer je als HSP het volgende:

 • Je wordt bewust voortdurend uit je concentratie gehaald. En als je eruit bent, duurt het pakweg 5 minuten voordat je er weer in zit. Dus het is zeer slecht voor je productiviteit en efficiency.

 • Als die meldingen zijn allemaal extra prikkels. Daar zit je als HSP niet op te wachten. Wie wel trouwens?

 • Wat ook gebeurt, is dat jij je prioriteiten niet meer volgt, maar onbewust bezig bent met andermans doelen. Belangrijk voor anderen is sowieso lastig voor HSPs. De marketing psychologen achter internet weten precies hoe ze zorgen dat jij hun belangrijk gaat vinden. Bijvoorbeeld veel herhalen, zodat het 'bekend' wordt en uiteindelijk 'geliefd' en uiteindelijk 'gekocht'.Je wordt dus gemanipuleerd.

 • Ook energetisch is het slecht voor je, want energie volgt aandacht. Je energie gaat voortdurend naar al de flitsende boodschappen. Daar word je als HSP dus erg moe van op den duur. Terwijl je het niet eens bewust registreert, en niet snapt waarom je zo moe bent. Is de bedoeling ook, want ze willen je onbewuste aanspreken.

Tip: Zet bij alles waar je kan, die automatische boodschappen en pop-ups uit, zoals van social media en mails. Helaas is dat zoals je hierboven al ziet niet altijd mogelijk. Want het is zo ontzettend slecht voor je gezondheid, concentratie en je productiviteit. 

Nog een tip: wees zeer selectief in de systemen die je gebruikt (prioriteiten stellen) en neem dit punt van storing mee in je beoordeling van een systeem. 

De belangrijkste tip: beperk het gebruik van internet tot wat echt belangrijk is voor jou. Laat niet het internet bepalen wat jij doet in je leven, maar bepaal wat jij met internet doet in jouw leven.

 


 

HSP, prikkels en emoties

August 6, 2018

Hieronder een citaat uit de cursus HSP coach, omgaan met hooggevoeligheid door Renée Merkestijn bij het instituut NHBO Nederland en bij Centrum voor Afstandsonderwijs in België. Meer informatie vind je op de website www.reneemerkestijn.com, ook als je zelf als HSP gecoacht wil worden.

De keten van prikkel, gedachte, emotie, lichamelijke reactie, gedrag bepaalt in grote mate hoe jij het leven ervaart, hoe jij je voelt en wat je doet, hoe jij je gedraagt. Hoe meer prikkels jouw zenuwstelsel ontvangt en doorlaat, des te meer emoties jij in principe kan ervaren, zowel instinctief als in reactie op een gedachte.

Het zenuwstelsel van hooggevoelige mensen krijgt meer prikkels binnen dan gemiddeld. Hun zenuwstelsel wordt fysiek meer belast dan bij de meeste mensen. Het betekent tevens dat de keten van gedachten, emoties en lichamelijke reacties sneller op gang komt door de grote hoeveelheid prikkels, zowel in de positieve als in negatieve zin.

Emoties hebben een directe invloed op ons lichaam. Bij angst krijgen we bijvoorbeeld hartkloppingen en gaan transpireren. Dit is de werking van het autonome zenuwstelsel. Deze fysieke reactie kan de angstreactie versterken, zeker bij hooggevoelige mensen die zich toch al meer bewust zijn van hun fysieke reacties. Je krijgt dan een kettingreactie.

Bijvoorbeeld: Er gebeurt iets onverwachts (prikkel) en dat maakt je bang (emotie als instinctieve reactie). Die angst leidt tot hartkloppingen (lichamelijke reactie). Door die hartkloppingen word je nog banger, bijvoorbeeld door de gedachte dat er iets mis met je lichaam is. Dit leidt tot meer angst. Je kunt in een vicieuze cirkel terechtkomen. Dit leidt makkelijk tot overprikkeling, een overbelast zenuwstelsel.

Hooggevoelige mensen hebben een meer dan gemiddelde hoeveelheid prikkels te verwerken en ervaren daarom ook meer emoties, wat kan leiden tot overprikkeling. Je ziet dit gehele proces terugkomen in de eigenschappen zoals Elaine Aron die benoemt/ 

De consequentie is dat er bij hooggevoelige mensen sprake is van meer genieten, maar ook meer lijden, afhankelijk van de hoeveelheid en soort prikkels en bijkomende gedachten. Op prikkels en de instinctieve reacties/emoties kun je weinig invloed uitoefenen, op de bijkomende gedachten wel. Dit vereist een zeker bewustzijn, leren zien waar je gedachten koestert die je emotioneel raken en daarmee je waarneming en gedrag beïnvloeden.

De cursus ook doen? Ga naar de website van de school of van Renée Merkestijn (www.reneemerkestijn.com). Ook kan Renée je persoonlijk coachen als je beter met je hooggevoeligheid om wilt gaan.


 

Happiness, wat is dat?

August 6, 2018

Happiness, wat is dat eigenlijk? Hieronder volgt een citaat uit de cursus Happiness Coach die wordt gegeven door Renée Merkestijn via het NHBO en het Centrum voor Afstandsonderwijs.

Wat we meestal leren is dat happiness afhangt van condities en omstandigheden, van de effectieve vervulling van onze behoeften, wat ons vervolgens een gevoel van geluk en eigenwaarde zal geven. De idee is dus dat we pas als aan alle behoeften is voldaan, gelukkig zullen zijn.

Happiness is hierdoor aan voorwaarden verbonden en we projecteren happiness naar een moment in de toekomst. Happiness is hiermee gelijk aan de ultieme behoeftenvervulling. Daar komt bij dat als onze eigenwaarde laag is, we vinden dat we onze behoeften niet mógen of niet kúnnen vervullen, of we vinden steeds nieuwe behoeften die moeten worden vervuld in een eindeloze reeks. Hierdoor voelen we ons vaak leeg en teleurgesteld in het leven, in onszelf of in anderen. We ervaren het leven als een veelheid van problemen. Happiness ligt dan altijd gevoelsmatig buiten bereik, omdat omstandigheden en behoeften nu eenmaal altijd voortdurend veranderen.

Happiness is een innerlijke levenshouding, sterk verbonden en een innerlijk besef van waarde. Als je weet dat je waardevol bent en geluk mág ervaren, als je weet dat je in staat bent of in ieder geval kunt leren je behoeften te vervullen, voel jij je happy. Zelfs al ben je niet volmaakt, zelfs als niet al jouw behoeften zijn vervuld, voel jij je happy. Het is het besef dat je gelukkig kan en mag zijn, zonder dat je eerst aan allerlei zaken zou moeten voldoen. Het is verbonden met het besef van de waarde van alle mensen. Als jij jezelf en anderen als waardevol ziet, zijn andere mensen geen rivalen meer, maar kan je gelijkwaardige en gelukkige relaties aangaan.

Je hebt met een happy levenshouding ten eerste vertrouwen in jezelf en het leven. Je onderzoekt actief welke behoeften je wenst te vervullen, hoe je dit gaat doen en neemt de nodige stappen. Je kijkt daarbij niet naar anderen maar gaat uit van jezelf. Je bent gelukkig met jezelf, leeft in het hier en nu en komt vanuit deze happy levenshouding in actie om je behoeften, zonder anderen in hun geluk te dwarsbomen. Het wonderlijke is dat die positieve, happy levenshouding zorgt dat jij je behoeften makkelijker vervult, omdat jij je zelfverzekerder en optimistischer voelt en beter omgaat met tegenslag. Het zorgt dat je relaties positief ervaart, omdat je uitgaat van kracht en vertrouwen en niet meer hoeft te ‘overleven’ of de strijd hoeft aan te gaan. Het betekent dat je ook anderen helpt, omdat je anderen kan waarderen en hen niet als rivalen ziet. Het betekent dat je elk moment van het leven waardeert, niet voortdurend het idee hebt dat er iets mis is, omdat het leven niet helemaal aan jouw mentale ideaalbeeld voldoet.

Veel happy mensen hebben vertrouwen in zichzelf en anderen, maar voelen ook een wat ik noem spirituele verbinding. Ze hebben een gevoel van zingeving dat boven het alledaagse bestaan uitstijgt en er doorheen vloeit. Die spirituele verbinding maakt dat ze het leven als zinvol ervaren, ondanks tegenslag. Dit hoeft niet zozeer een geloof in een god te zijn, maar kan ook een geloof in het goede van het universum, de natuur en zelfs de mensheid als geheel zijn. Er is een basaal vertrouwen in het leven, wat het leven ook mag brengen.

Dit stukje komt uit de cursus Happiness Coach, die ik geef via het instituut NHBO. Je kunt de cursus volgen via thuiscursus.nl in Nederland en centrumvoorafstandsonderwijs.be in België. En vanzelfsprekend kan je wilt bij mij langskomen voor coachingsgesprekken, als je merkt dat jij jezelf niet zo gelukkig voelt. Er is wat aan te doen.


 

Gedachten waarnemen

June 26, 2018We hebben ongeveer 50 gedachten per minuut en veel daarvan zijn herhalingen van oude gedachten.

We vertellen onszelf steeds opnieuw dezelfde verhalen, vaak gericht op wat er mis is.

Als ons gevraagd wordt hoe het met ons is, praten over wat we hebben meegemaakt (verleden), wat we willen (toekomst) en wat we denken over het nu, in plaats van te voelen hoe het met ons is.

Dit is allemaal hoofdwerk en het geeft onrust als je gelooft dat jij dit mentale gebeuren bent.

Jij bent degene die dit berichtje leest, hier en nu, degene die zijn/haar lichaam voelt en gewaar is, ademt en beweegt.

Jij bent degene die kan ervaren dat dit berichtje gedachten oproept en kan zien hoe vluchtig ze zijn.

Jij bent degene die kan zien dat het denken aan sommige gedachten kan hechten, ze belangrijk gaat verklaren, in weerstand kan gaan.

Jij bent degene die kan ervaren dat het hechten aan gedachten weer emoties en lichaamsreacties oproept en kan zien dat je vervolgens daar weer aan kan gaan hechten.

Je bent degene die dit proces, dit spel van het hoofd, alleen maar gewaar hoeft te zijn. Het komt alleen allemaal langs, als wolken aan de hemel.

 

Lenormand kaarten doortellen

June 3, 2018
Een leuke techniek om meer informatie te verkrijgen over getrokken Lenormand kaarten, is het doortellen. Je telt hierbij de kaartnummers van twee of meerdere kaarten bij elkaar op en brengt de uitkomst terug tot een getal van 1 tot en met 36 (het aantal kaarten in het spel).

Die doorgetelde kaart geeft meer informatie over de kaarten waaruit hij voortkomt. Lees hem dus niet als een 'extra' kaart, de getrokken kaarten zijn altijd leidend bij de interpretatie. 

Stel je trekt de kaarten 15 Beer en 2 Klaverbladen.
15 + 2 = 17.
17 is de kaart 17 Ooievaar in de Lenormand. Dus de Ooievaar vertelt wat meer over de combinatie 15 Beer en  2 Klaverbladen. Raak niet in de war met de numerologische manier van tellen, die op 8 zou uitkomen! Plus, ga de 17 Ooievaar niet als een derde kaart duiden, maar puur als diepere informatie over de combinatie waar hij uit voortkomt.

Stel dat je boven de 36 uitkomt, bijvoorbeeld met de kaarten 26 Boek en 16 Ster. Dan haal je er 36 vanaf (of een veelvoud ervan als je veel kaarten doortelt):
26+16 = 42
42-36= 6
6 is de kaart 6 Wolken de Lenormand. Dus 6 Wolken zegt wat meer over de combinatie 26 Boek en 16 Ster. Ook hier, raak niet in de war met de numerologische manier van tellen, al komt de uitkomst in dit geval op hetzelfde uit! Plus, ga 6 Wolken niet als een derde kaart duiden, maar lees het als diepere informatie over de combinatie waar hij uit voortkomt.

Wil je ook leren kaartlezen met Lenormand? Bezoek dan eens de website www.lenormandkaarten.com. Ik geef workshops, heb een boek uitgegeven, geef een schriftelijke cursus via NHBO en er is op Facebook een besloten oefengroep. Renée Merkestijn is tevens energetisch therapeute en coach, met specialisatie hoogsensitiviteit.


 

Therapie of therapeuteren?

June 3, 2018

Therapeuteren noem ik het, als therapie of coaching wordt beleefd of gemaakt wordt tot een (ver)oordelend gebeuren, waarbij het uitgangspunt is dat er iets mis is met je en dat die fouten broodnodig moeten worden gecorrigeerd. Langdurig zelfs misschien, waarbij wellicht de ene therapie na de andere wordt gevolgd. Hier ligt de nadruk op de gebreken van de mens en is het uitgangspunt dat de mens niet oké is. Hier is het het ego of lager zelf of de innerlijke criticus, die focust op problemen en fouten en daarmee bezig blijft.

In woorden van je innerlijke Ouder-, Volwassene en Kindposities. Bij therapeuteren is het de Kritische Ouder die de therapie ‘leidt’ en het Aangepaste Kind ‘corrigeert’. Het is in wezen een voortzetting van een oud egospel, waarbij ‘jij’ dient te worden aangepast aan de normen en verwachtingen van de maatschappij. In meer spirituele termen, er wordt dan een ego-vals ego spel gespeeld, het ego veroordeelt het ego.

Therapie heeft te maken met steeds meer ruimte creëren voor je unieke zelf, waarbij je belemmeringen vanuit je verleden opruimt die uit het ego voortkomen. Het heeft met groei te maken, waarbij het uitgangspunt is dat ieder mens oké is en in staat is zijn unieke mogelijkheden aan te boren, dus zonder veroordeling. Je brengt je nieuwe inzichten in de praktijk. Hier is het de ziel, of het hoger zelf, of hoe je het ook noemen, die wilt groeien.

Bij therapie kijkt de Volwassene in jou hoe jij je leven op een volwassen manier kan vormgeven. Hoe het Natuurlijke Kind in jou in zijn behoeften kan voorzien, hoe de Zorgzame ouder in jou je hierin kan ondersteunen, kortom, hoe jij jezelf kan zijn, waarbij je op een weloverwogen manier rekening houdt met anderen. Vaak zijn het juist de normen en verwachtingen van een te sterk aanwezige Kritische Ouder en Aangepast kind, die zorgen dat je aan knellende overtuigingen en patronen vast blijft zitten.

Onderzoek altijd of je therapie volgt vanuit het ego of je ziel. Het ego zal continu op fouten en problemen focussen en nooit tevreden zijn. Spiritueel gezien kan je zeggen: energie volgt aandacht en een te grote de focus op fouten en problemen zal deze in leven houden of zelfs versterken. Of is het vanuit de ziel, die graag positieve veranderingen aan wilt gaan, zonder oordeel op je huidige manier van zijn. Je focust op het oké zijn en op je mogelijkheden en groei en dan zal je die ookversterken, gezien de wet 'energie volgt aandacht'.

Renée Merkestijn is energetisch therapeute en coach, met als specialisatie hoogsensitiviteit. Ze heeft een praktijk in Eext, werkt ook op afstand en geeft schriftelijke cursussen.


 

HSP en de spiegel van problematische relaties

April 8, 2018

Veel HSPs zijn kwetsbaar ten opzichte van mensen die een ‘uitdaging vormen’ om het zo maar eens uit te drukken. Denk aan relaties met narcisten, slachtoffertypes, dominante of agressieve persoonlijkheden en pestkoppen.

HSPs blijven in dit soort relaties vastzitten, omdat ze in de valkuil van hun mooie kwaliteiten stappen. Valkuil betekent het woordje ‘te’ ervoor.  Ze worden dan te meelevend, te analytisch, te hulpvaardig, te sociaal, te zelf-reflecterend. Ze stellen geen grenzen en raken emotioneel en mentaal in dit soort relaties verstrikt. En na een tijdje raken ze vaak zwaar overprikkeld en uitgeput.

Een andere reden is, dat dit soort mensen iets van jou spiegelen. Vaak wordt spiegelen opgevat als ‘wat de ander doet, wil jij stiekem ook doen’, maar dat is onjuist en geeft een schuldgevoel. Het is niet zo dat jij alle aandacht wilt of de baas wilt spelen of anderen zou willen pesten. Dat is een verkeerd begrip van het spiegelprincipe.

Deze voor jou lastige mensen laten jouw verborgen overtuigingen zien. Het zijn de omgekeerde of tegenovergestelde overtuigingen van degene waar je problemen mee ervaart. Het zijn deze overtuigingen die worden getriggerd en ongemerkt worden versterkt door de ontmoetingen met de ander, waardoor je erin blijft hangen met alle kwalijke gevolgen van dien.

Een voorbeeld.

Een narcist heeft ongeveer de volgende overtuigingen. Ik ben oké, de ander is niet oké. Mijn behoeften gaan voor die van anderen. Anderen dienen in mijn behoeften te voorzien. Als er conflicten zijn, is het altijd de schuld van de anderen.

Wat zou dit zijn als je ze ‘omkeert’? Dan wordt het: Ik ben niet oké, de ander is oké. Andermans behoeften gaan voor die van mij. Ik dien in andermans behoeften te voorzien. Als er conflicten zijn, is het altijd mijn schuld. Komen deze laatste overtuigingen je bekend voor, HSP? Dit zijn de pijnpunten waarop een narcist vat op je krijgt. Dit zijn de negatieve overtuigingen die je mag ombuigen.

Nog een voorbeeld.

Een pestkop heeft ongeveer de volgende overtuigingen: Het is erop of eronder en dus zorg ik dat ik bovenop kom. Ik maak me groot en ik maak jou klein. Ik ben machtig en de ander is onmachtig.

Wat zou dit zijn als je ze ‘omkeert’? Dan wordt het: Het is erop of eronder en dus zorg ik dat ik altijd onderop blijf. Ik maak me klein en ik maak jou groot. De ander is machtig en ik ben onmachtig. Komen deze laatste overtuigingen je bekend voor, HSP? Dit zijn de pijnpunten waarop een pestkop vat op je krijgt. Dit zijn de negatieve overtuigingen die je mag ombuigen.

Het zijn je negatieve overtuigingen die maken dat je in het spel wordt gezogen en moeite hebt eruit te komen. Door dit ‘omkeren’ leer je waar de ingang zit en waar jij anders mag gaan denken over jezelf. Dit leidt tot meer innerlijke kracht en zo word je minder kwetsbaar voor problematische relaties. Het leert je ook nee te zeggen en voor jezelf op te komen en jezelf te gaan waarderen.

Renée Merkestijn is life coach en healer, gespecialiseerd in hoogsensitiviteit. Meer informatie vind je op de website www.reneemerkestijn.com


 

Hoger en lager bewustzijn

March 8, 2018

De Nederlandse term bewustzijn kan verwarring geven. Het kan namelijk naar twee heel verschillende dingen verwijzen:

1. Bewustzijn in de zin van aards bewustzijn, verbonden met lichaam, voelen en denken. Ofwel bewustzijn van je dagelijkse functioneren. Vaak wordt dit ego genoemd of lager bewustzijn, het is je persoonlijikheid,  is verbonden met tijd en vorm. Hier zit je besef van uniek zijn, maar ook van afscheiding en daarmee angst. Het ego is bang, omdat het besef heeft van zijn tijdelijkheid, het ego sterft als het lichaam sterft.
2. Bewustzijn in de zin van tijdloos bewustzijn, vaak hoger zelf, hoger bewustzijn, presence, awareness of  consciousness genoemd. Dit is je hogere, tijdloze, vormloze bewustzijn, dat niet aan de aarde gebonden is. Hier zit je besef van eenheid met alle leven, hier zijn we gelijk en vredig.

Het lagere bewustzijn raakt vaak te sterk verbonden, gehecht of geïdentificeerd met het aardse ‘gedoe’. Het ego kan denken dat hij/zij slechts bestaat uit zijn lichaam, emoties en denken, de vorm en tijd. Tijd verstrijkt en alle vormen veranderen. Dit betekent dat je aardse lichaam en daarmee het  lagere bewustzijn ooit sterft. Daarom ervaart het ego angst en wil alles controleren.

Die angst verdwijnt als je besef krijgt van en in verbinding komt met je tijdloze bewustzijn.Het spirituele is eigenlijk in verbinding zijn met je hogere bewustzijn, daardoor vind je rust, de bevrijding van angst. Het betekent niet dat jij je aardse ervaringen moet afzweren. Je kunt je aardse bewustzijn ook ontwikkelen, maar raak niet met je ervaringen geïdentificeerd. Dan kom je weer in de angst terecht.

Het leven in besef van en verbinding met je hogere bewustzijn vraagt oefening, omdat het aardse bestaan ons soms zo kan opslokken, dat we vergeten dat er een tijdloos en vormloos bewustzijn is, wat hieraan ten grondslag ligt.

Meer weten? Kijk dan eens bij de HSP verdiepingscursus op de website www.reneemerkestijn.com


 

Manifestatie en bewustwording

March 6, 2018In ons energielichaam bevinden zich een aantal energiekanalen, de nadi’s. In het midden loopt de sushumna. Daar omheen, als een soort helix van ons hoofd naar basischakra, de ida en de pingala.

 • ·         Ida is de maanenergie, verbonden met de rechterhersenhelft en het bewustwordingsproces.
 • ·         Pingala is de zonenergie, verbonden met de linkerhersenhelft en is de manifestatiestroom, vorm en creatie.
 • ·         Die samen voeden de sushumna met nieuwe levensenergie, wat ons lichaam onderhoudt.  Als de energie goed stroomt, blijven we gezond.

Wat betekent manifestatie nu eigenlijk praktisch in ons leven, in termen van intentie, denken, emoties en handelen? Je hebt een bepaalde intentie, die zet je om in een gedachte, die krijgt kracht door je emoties en dit leidt tot handelen en je geeft het vorm. Je idee wordt werkelijkheid.

Die manifestatie vindt plaats of deze aspecten (intentie, denken, emoties, handelen) nu positief of negatief, bewust of onbewust zijn.  Het betekent, dat je niet anders kan dan manifesteren, altijd de werkelijkheid mede creëert, of je dit nu beseft of niet. Dit is je enorme kracht als schepper van je werkelijkheid.

Door wat je waarneemt in het proces en als eindresultaat aanschouwt, dus de consequenties van de manifestatie, krijg je in wezen feedback, waardoor jij je bewuster wordt van wat je in gang zet en wat je wilt of niet wilt. Dat is weer het bewustwordingsproces. Dan kan je de intentie, je gedachten erover, je emoties en je daden wijzigen. Dus manifestatie en bewustwording staan in wisselwerking.

Waarom ongelukkig?

Waarom, als we onze werkelijkheid kunnen scheppen en als we door het leven bewuster kunnen worden, gaat er zoveel dingen ‘mis’. We zouden toch allemaal op geluk kunnen focussen?  

Wat we vaak vergeten is angstige gedachten en emoties zeer krachtig zijn en een manifestatie geven, die jouw angst laat zien. Als jij denkt ‘dat lukt me niet’ manifesteer je al snel tegenslag of uitstel. Als je bang bent, focus je ongemerkt op gevaar en manifesteer je minder snel of misschien zelfs precies die dingen waar je  bang voor bent. Het kan ook dat we uit angst steeds denken aan wat we niet willen in plaats van aan wat we wel willen.

Misschien heb je niet helemaal duidelijk wat je wilt of zit er tegenstrijdigheid. Die kom je tegen bij zaken als, het wel willen (ja) maar bang zijn voor wat ze zeggen (nee). Elke 'maar' roept een drempel op en dan komen dingen niet van de grond. De belemmeringen laten je echter precies zien, waar jij jezelf belemmert.

Zorg er voor dat je een positieve intentie neerzet, benoem wat je wel wilt (in plaats van wat je niet wilt), voed het met positieve gedachten, emoties en daden en leer je negatieve overtuigingen en angsten onder ogen te zien om belemmeringen weg te nemen.

Er is veel meer hierover te vertellen. Heb je belangstelling, dan kan je de HSP verdiepingscursus volgen in Eext, of een persoonlijke afspraak maken, meer informatie vind je op www.reneemerkestijn.com.

 

 

HSP en overvolle agenda's

February 8, 2018
HSP en overvolle agenda's

HSP’s zijn soms:

 • overmatig consciëntieus en behulpzaam
 • nemen teveel hooi op de vork
 • voelen zich voor alles en iedereen verantwoordelijk
 • hebben moeite met nee zeggen en met grenzen stellen.

Dit is het ideale recept voor een overvolle agenda, overvraagd worden en voortdurend moeten dealen met crisissituaties. Dit houd je niet vol.

 • Je raakt overprikkeld of wordt ziek en moet dan afspraken afzeggen.
 • Er ontstaan voortdurend crisissituaties bij anderen, op werk of privé, die je probeert op te lossen ten koste jezelf en andere afspraken.

Dus eigenlijk, heel vervelend om te zeggen tegen de consciëntieuze HSP, ben je niet trouw aan jezelf en ook niet betrouwbaar voor anderen.  Al denk je soms van wel, omdat je altijd zoveel doet, altijd zo hard je best doet om anderen te helpen, het altijd zo druk hebt. Je bent eigenlijk voortdurend bezig om brandjes te blussen en je planning om te gooien.

Voorkomen is beter dan genezen. Je probeert, als je dit patroon herkent, waarschijnlijk de gevolgen ‘aan de achterkant’ te regelen:

 • Ik ben zo moe en overprikkeld ik neem nu maar even rust, dat is goed voor me.
 • Ik heb zoveel te doen, ik ga nu afspraken schrappen, dat is slimmer.

Vaak gesterkt door het idee dat je als HSP nu eenmaal niet zoveel aankan als anderen. Maar je vergeet dat het  hier ‘aan de voorkant’ mis gaat. Je bent aan het genezen, in plaats aan het voorkomen. Jouw agenda mag gewoon meer ruimte krijgen. Hier wat tips:

 • Kijk voordat je afspraken maakt of die echt prioriteit hebben voor je en zeg alleen ja tegen belangrijke zaken en alleen ja als er echt ruimte is in je agenda.
 • Plan voldoende ruimte in je agenda in voor je broodnodige rust en maakt niet teveel afspraken, stel voor jezelf een maximum.
 •  Leer nee zeggen als Jan en Alleman je hulp inschakelt en je daardoor geen tijd voor jezelf hebt.
 • Onderzoek de overtuigingen, die je aanzetten tot superhard werken, pleasen, redden, angst voor afwijzing, etc.

Vorkomen is nog altijd beter dan genezen. Als je dit doet ontstaat er meer ruimte in je agenda, rust in je leven en in je hoofd en je krijgt tijd voor zaken die werkelijk belangrijk voor je zijn.

Renée Merkestijn is HSP life coach en energetisch therapeute. Ze heeft een praktijk in Eext, Drenthe, waar zij mensen begeleid via healing, coaching, cursussen en retraites.  Ze leert je omgaan met hooggevoeligheid en stress, te leven vanuit kracht en inspiratie. Zie www.reneemerkestijn.com.   Zij is tevens docente bij de onderwijsinstellingen NHBO en CVA en geeft thuis cursussen op het gebied van hooggevoeligheid, kaartlezen met Lenormand, levensverhaal schrijven en happiness coaching.

 


 

Overprikkeling en stress bij hoogsensitiviteit

December 14, 2017

Hoogsensitieve mensen krijgen via de zintuigen meer prikkels en informatie binnen dan gemiddeld.  Ze horen, zien, ruiken, proeven en voelen meer, ook meer nuances. Deze prikkels komen vanuit hun omgeving en vanuit hun eigen lijf. Dit wordt de Sensorische Sensitiviteit genoemd.

Zintuiglijke prikkels leiden tot een emoties, zoals boosheid, angst, verdriet, blijdschap etc.  Emoties zijn namelijk een reactie op een prikkel. Bij hoogsensitieve mensen zijn de emoties sterker, intenser, dan gemiddeld. Dit wordt de Emotionele Intensiteit genoemd.

Al die prikkels en al die emoties moeten worden verwerkt. Je moet deze lichamelijk, gevoelsmatig en mentaal (via je denken) en spiritueel verwerken. Dat heet bij Elaine Aron het Diepgaand Verwerken. Niet alleen achteraf, maar ook vooraf kan je diepgaand met zaken bezig zijn. 

Als je die grote hoeveelheid zintuiglijke prikkels en de intense emoties niet goed kan verwerken, kan je zenuwstelsel overbelast raken. Dan werken de andere drie eigenschappen niet meer goed. Dit resulteert in bijvoorbeeld lichamelijke pijn, emotioneel van streek zijn, niet meer goed kunnen denken. Dit is de vierde eigenschap, de Overprikkelbaarheid.

Vaak gaat het overprikkeld zijn, een overbelast zenuwstelsel, samen met een stressreactie. Je ervaart overprikkeling meestal als zeer bedreigend. De adrenaline gaat stromen, je wilt Vechten of Vluchten, of raakt misschien Verstard. Andersom komt ook voor. Als er veel stress in je leven is, zijn er meer prikkels, meer emoties, is er meer te verwerken en kan je zenuwstelsel vervolgens overprikkeld raken. Meestal gaan overprikkeld zijn en stress samen. Zeker als je niet hebt geleerd hoe ermee om te gaan.  

De stress raak je kwijt door een actieve reactie, beweging meestal. De overprikkeling raak je eerder kwijt door rust. Dus je dient vaak eerst te ontladen door beweging en vervolgens tot rust te komen door bijvoorbeeld te aarden of een ademhalingsoefening te doen.

Als je overprikkeld en gestrest bent, is tot rust komen komen als HSP lastiger. Er is een tussenstapje nodig, eerst bewegen dan rust, om weer in normale doen te geraken. Dan functioneert alles weer zoals het hoort en kan je beter onderzoeken wat er moet gebeuren om in de toekomst stress of overprikkeling te voorkomen.

Na dit zelfonderzoek kan je leren je leven anders aan te pakken en dit nieuwe denken of gedrag te oefenen. Dit kost eerst inspanning, maar na enige tijd wordt deze nieuwe manier van leven gewoonte.

In alle stappen in het veranderingsproces waarmee je beter leert omgaan met hoogsensitiviteit, kan ik je ondersteunen als energetisch therapeute en stresscounselor. Voor meer informatie verwijs ik je naar mijn website www.reneemerkestijn.com.


 

Lenormand kaartlezen en legpatronen

November 21, 2017

Bij het kaartleggen kan je een bestaand legpatroon kiezen om de kaarten te leggen, of zelf een legpatroon ontwerpen aan de hand van je vraag.

Veelgebruikte bestaande legpatronen zijn:

 • ·        Verleden, heden toekomst
 • ·        Het Keltische Kruis
 • ·        De Grote legging


Je bepaalt voordat je de kaarten schudt en uitlegt, de betekenis van een bepaalde positie. Dus al bij het schudden, houd je de vraagsteller, de vraag en het legpatroon in gedachten. De eerste kaart die je plaatst in het  legpatroon Verleden-Heden-Toekomst zegt wat over het Verleden, de tweede kaart over het Heden en de derde kaart over de Toekomst.

Houd bij het duiden van de kaarten altijd de vraag goed in de gaten. Stel dat iemand een vraag stelt over een relatie, dan zegt de kaart op positie Verleden iets over hoe de relatie was in het verleden. Door dit patroon te kiezen, kan je de ontwikkeling in de relatie zien vanuit het verleden, naar het heden en vervolgens naar de toekomst toe.

De kaartlezing betreft altijd de vraagsteller. De kaart op positie verleden geeft aan hoe de relatie in de beleving van de vraagsteller was. Wil je weten hoe de partner het heeft ervaren, kan je dezelfde legging voor de partner doen. Je kunt ook op elke positie een kaart voor zowel de vraagsteller als voor de partner leggen. Dan kan je zien hoe de wisselwerking tussen die twee was, is en wordt. Daarnaast kan je één kaart nemen voor ‘het stel’ als vraagsteller, maar per persoon geeft wat meer duidelijkheid over ieders bijdrage.

Als je meer wilt weten over hoe iemand vanuit het verleden naar het heden is toe gegaan, kan je de techniek van het doortellen gebruiken, waar ik in een later blog op terug zal komen. In het kort, je telt de nummers van de kaarten bij elkaar op (bijv. 10 Zeisen plus 25 Ring, samen 35) en vertaalt deze laatste in een kaart. 35 is het Anker. Het Anker vertelt dan wat meer over de veranderingen die plaatsvonden, dus wat meer over 10 Zeisen en 25 Ring als proces van verleden naar toekomst toe. Als je boven de 36 uitkomt, haal je er 36 af, om de onderliggende kaart te vinden. Verwar dit niet met de manier van tellen die ze in de numerologie toepassen, daar tellen ze de losse cijfers op, bij de kaarten tel je de kaartnummers op. Als je per positie twee kaarten legt, één voor de vraagsteller en één voor de partner, kan je ook die twee doortellen om wat meer over de relatie te zien op dat tijdstip.

Naast bestaande kaartleggingen, kan je zelf legpatronen ontwerpen. Stel je wilt iets weten over een relatie, op verschillende deelterreinen. Dan kan je bijvoorbeeld kaart 1 voor de fysieke kant, kaart 2 voor de emotionele kant, kaart 3 voor de mentale kant en kaart 4 voor de spirituele kant kiezen. Het is ook handig een samenvattende kaart te leggen als kaart 5.

Er is nog veel meer te vertellen over de Lenormand. Wil jij meteen aan de slag met kaartlezen, dan is het boek Lenormandkaarten wellicht iets voor je. Ook is er via NHBO Nederland en via CVA België een uitgebreide cursus kaartlezen met Lenormand te verkrijgen, waarbij je door mij persoonlijk wordt begeleid. Meer informatie over al deze mogelijkheden vind je op  www.lenormandkaarten.com. Voor mijn werk als energetisch therapeute en coach voor hooggevoelige mensen, verwijs ik je naar www.reneemerkestijn.com .

 

Geluk is een levenshouding

October 26, 2017

De meeste mensen verbinden geluk aan voorwaarden. Als ik eenmaal een leuke (…. baan, man, vrouw,  auto…) heb , als ik eenmaal een mooi (…huis, kledingstuk….), als ik maar eenmaal meer (... geld, tijd, vrijheid ...) heb, dán zal ik me gelukkig voelen. Als …  dan … wijst op voorwaarden aan geluk.

Die voorwaarden betekenen ten eerste vaak uitgesteld geluk. Je bent niet gelukkig hier en nu, omdat je jezelf vertelt dat je iets mist. Het kan je onzeker maken omdat het nooit zeker is of je iets zal bereiken. Als je het doel al bereikt, kan je het kwijtraken, wat je weer bang  kan maken. Omdat het leven uit ups en downs bestaat, kan je gevoelsmatig schommelen. Als het meezit voel jij je gelukkig, als het tegenzit voel jij je ongelukkig. Je maakt jezelf voor je geluk afhankelijk van omstandigheden.

Geluk is een gevoel en het is net als met denken: alleen jij, niets of niemand anders, bepaalt hoe jij denkt en hoe jij je voelt.  Geluk is in die zin een keuze en je bent aan niets of niemand overgeleverd. Natuurlijk kan je bij tegenslag eerst verdrietig, bang of boos zijn. Dat zijn emoties en die horen erbij en duren meestal niet lang.

Geluk of ongeluk is echter vooral een keuze.

Je kunt kiezen om bij tegenslag langdurig en volledig van streek te raken en gestrest te reageren. Dan voel jij je beroerd en reageert niet meer effectief op de situatie. Het voelt alsof het je overkomt en zolang het doel niet is bereikt voel jij je ongelukkig.

Je kunt bij tegenslag beter kiezen die eerst te verwerken, dan de situatie rustig te bekijken en in actie komen. Vanuit innerlijke rust kun je effectiever reageren. Dat geeft je het gevoel dat je iets kan doen aan een situatie. Al heb je het doel nog niet bereikt, je reageert vanuit zelfvertrouwen. Als er geen oplossingen mochten zijn, kan je altijd nog de situatie bewust accepteren. Alles beter dan jezelf steeds verder van streek te maken en ongelukkig te voelen.

Mooier is, wanneer je er bewust voor gaat kiezen je gelukkig te voelen, ondanks eventuele tegenslag. Je kunt in elke situatie op de goede dingen letten en je gedachten en gevoelens in een positieve richting sturen. Hierdoor voel jij je rustiger en gelukkiger en kan eventuele tegenslag beter aan, je kan makkelijker je doelen bereiken.

Geluk is niet iets wat je toevalt of ontvalt. Geluk is vooral een levenshouding.

Meer weten? Kijk dan eens op de website www.reneemerkestijn.com, HSP life coach en healer
 

HSP en moeheid

October 18, 2017

Moeheid is een veelvoorkomende klacht bij HSP’s. Daar zijn verschillende oorzaken voor te vinden.

Om bij de vier kenmerken van hooggevoeligheid te beginnen. HSP’s ontvangen meer prikkels dan gemiddeld door hun zintuiglijke gevoeligheid. Die prikkels leiden tot emoties, die bij HSP’s toch al intensiever  zijn. Vervolgens dienen deze prikkels en emoties te worden verwerkt, waardoor ze vaak dieper  nadenken over zaken. Dat kost allemaal energie, fysiek, emotioneel en mentaal. Ze verbruiken dus meer energie dan gemiddeld. Dit betekent dat ze moeten zorgen de rust en de tijd te nemen, willen ze niet moe of overprikkeld raken.

De rust en de tijd nemen. Ik hoor sommige mensen nu al protesteren. Er is geen rust! Ik heb geen tijd! Ik heb een drukke baan en kinderen! De maatschappij eist dit! En ik loop nu al achter!  

We leven in een maatschappij waarin ons wordt geleerd dat steeds harder werken tot beter resultaat leidt.  Wat niet waar is trouwens. Het gevolg is, dat stress normaal gevonden wordt en zeggen dat je het druk hebben bijna een compliment waard is. HSP’s hebben de neiging daaraan mee te doen,  omdat ze hoge normen en waarden hebben op werk- en sociaal gebied. Ze willen het goed doen, willen voor mensen klaar staan. Maar ze hebben daar sneller last van, moeheid. En gelukkig maar! Hun gevoelige lichaam waarschuwt acuut wanneer ze over hun grenzen gaan. Alleen, wil je daar dan naar luisteren? Of ga je liever door, wacht je tot een burn-out zorgt dat je wel veranderen moet? Realiseer je als HSP dat het oude gezegde ‘krakende wagens leven het langst’ veel waarheid bevat, want als je wagen kraakt, ga je vroegtijdig repareren. Ofwel, ga als HSP  beter voor jezelf zorgen, luister naar je lijf.

Een ander aspect is, dat HSP’s vaak zo op anderen gericht zijn, dat ze zichzelf vergeten. Daarnaast kan moeheid en stress ertoe leiden, dat ze gaan compenseren, tijd  besteden aan zaken die niet belangrijk zijn en dus hun energie verspillen. Denk aan uren voor de buis hangen omdat je zo moe bent.  Nu is het prima om er voor andere mensen te zijn, ook prima om gewoon een dagje lekker rond te lummelen. Maar als teveel van je tijd hierin gaat zitten, ben jij je kostbare tijd en energie aan het verspillen.

HSP’s moeten leren hun prioriteiten te stellen. Doe je dit als HSP niet, dan voel jij je vaak voortdurend overgeleverd aan de gekte van de dag. Bij prioriteiten stellen hoort tijd voor jezelf vrijmaken, voor je plezier, ontwikkeling en rust,  in werkelijk contact met anderen treden in plaats van oppervlakkig gepraat, werk doen waar je werkelijk plezier in hebt in plaats van met tegenzin of alleen omdat het een plicht. Als je aan je prioriteiten werkt, krijg je gewoon meer energie.

Bij het stellen van prioriteiten hoort ook het grenzen stellen aan jezelf en aan anderen.  Dat laatste is voor veel HSP’s een lastige. Hoe stel ik grenzen? Vinden ze me dan nog aardig, krijg ik geen ruzie?  In relaties gaat het uiteindelijk om het geluk van alle betrokkenen. Als je grenzen niet bewaakt, steeds maar ja zegt bijvoorbeeld, kom je uiteindelijk  op een punt dat je het niet meer kunt opbrengen en dan barst de bom. Dit is niet nodig, als je tijdig grenzen aangeeft.

Grenzen stellen is in het belang van iedereen, veel meer dan alles gewoon maar toelaten. Of misschien af en toe eens flink boos te worden en het er vervolgens toch weer bij te laten. Je zult als HSP merken dat als je op een gezonde manier grenzen stelt, je niet alleen gewaardeerd wordt, maar er een heleboel frustratie uit je leven verdwijnt en daarmee de moeheid.

Je kunt stellen dat veel HSP’s soms té consciëntieus en empatisch kunnen zijn, waardoor ze zichzelf vergeten, geen prioriteiten en grenzen stellen en daardoor voortdurend moe zijn. 

Er is vanzelfsprekend nog veel meer over dit onderwerp te vertellen. Dat doe ik onder meer in mijn HSP basiscursus en in mijn coachingstrajecten via Skype. Heb je belangstelling, schroom dan niet contact op te nemen. Praktijk Renée Merkestijn, Eext, www.reneemerkestijn.com; reneemerkestijn@hotmail.com of telefoon 0592-858710.

 

 

 

.

 

  

 

HSP en het heilige moeten

September 18, 2017

Veel HSP’s lijden onder de druk van 'het heilige moeten'. Ze moeten hun plichten doen. Ze moeten het goed of zelfs perfect doen. Ze moeten er zijn voor anderen en altijd meedoen met de anderen. Wat je werkelijk moe maakt, is het moeten, niet het doen. Moeten jaagt je op.

Moeten maakt moe!

Omdat HSP’s bevattelijk zijn voor de normen en verwachtingen van de maatschappij en van anderen, jagen ze zichzelf op. Nu doen bijna alle Westerse mensen dit, maar HSP’s zijn er gevoeliger voor en hebben sneller last van de consequenties in hun denken, emoties en lichaam. Ze raken overprikkeld.

HSP’s denken vaak dat er iets mis met hen is, als ze niet mee kunnen meekomen in het hectische leven. Terwijl er in werkelijkheid iets mis is met de overtuigingen in deze maatschappij, die op angst zijn gebaseerd.  

Mensen die veel moeten zijn bang. Bang dat er iets mis is of mis zou kunnen gaan als je niet perfect bent of niet presteert.  Dan word je niet gezien, niet beloond, raak je arm of eenzaam. Vul maar in. Er is druk van de buitenwereld om mee te doen.  Je ziet de reclame dankbaar gebruik maken van onze angsten. Dit leidt tot veel moeten.

Het plezier in de activiteiten zelf valt weg als je veel moet. Als je naar je werk moet omdat je geld moet verdienen een aanzien moet hebben, komt er dwang op te staan. Dan ben je niet plezierig aan het leven, maar aan het overleven en vechten. Als het je teveel wordt kan je als reactie vluchten of verstarren. Maar vechten, vluchten en verstarren duiden op een stressmechanisme.Niet alleen is je plezier weg, je gezondheid lijdt er onder. Je houdt het niet vol. Niet voor niets zijn er zoveel mensen ziek, geestelijk en lichamelijk. 

Hooggevoelige mensen worden eerder geconfronteerd met hun klachten, door hun prikkelgevoeligheid. Ze willen daar vaak vanaf, maar in wezen is het een waarschuwing dat je over je grenzen heengaat. Je lichaam vertelt je dat jij jezelf opjaagt met al dat heilige moeten. Wees blij met de waarschuwing en doe er wat mee.

Ik zie HSP’s vaak pas  tot bezinning komen over de normen en verwachtingen, over het heilige moeten, na een crisis of ziekte. Het is beter eerder naar je klachten te luisteren en je manier van denken en je levensstijl aan te passen.  

Bepaal wat je werkelijke waarden zijn,  wat jij innerlijk belangrijk vindt in het leven. Laat je niet leiden door de normen en verwachtingen van anderen, onderzoek jouw waarden. Wat wil je zijn, voelen en ervaren? Bij waarden kun je denken aan plezier, diepgang, verbinding, rust, creativiteit.  Waar gaat het je om?  Laat je waarden bepalen wat je kiest in het leven,  vertaal je waarden in acties. 

In jezelf en bij anderen kan weerstand ontstaan als je naar waarden wilt gaan leven. Het heilige moeten is een verslaving waar velen aan leiden. De veelgehoorde angst is dat als mensen vanuit plezier en rust werken, dit te weinig productie of resultaat geeft en tot schaarste leidt. Terwijl allang is aangetoond dat als je leeft en werkt vanuit plezier en rust, mensen juist gelukkiger, productiever en creatiever zijn.

Het is de onderliggende op angst gebaseerde overtuiging die ons opjaagt, waardoor we continu van alles moeten. Dus onderzoek die overtuiging is en vervang die door een betere. Richt je leven in vanuit jouw waarden!

Renée Merkestijn is HSP life coach en chakrahealer. Ze heeft een praktijk in Eext, Drenthe, waar zij mensen begeleid via healing, coaching, cursussen en retraites.  Ze leert je omgaan met hooggevoeligheid en stress, te leven vanuit kracht en inspiratie. Zie www.reneemerkestijn.com.   Zij is tevens docente bij de onderwijsinstellingen NHBO en CVA en geeft thuis cursussen op het gebied van hooggevoeligheid, kaartlezen met Lenormand, levensverhaal schrijven en happiness coaching.

 

 

Lenormand als inzichtskaarten

September 5, 2017

Kaartlezen stelt je in staat te reflecteren op je leven, waarmee dieper inzicht ontstaat in je karakter en je situatie. De kaarten laten de mogelijkheden en de te overwinnen obstakels zien die op dat moment spelen en voorzien je van advies.  

De meeste mensen kennen de Tarot, een oud spel. Maar ook de Lenormand is een oud spel dat zijn diensten heeft bewezen. De oorspronkelijke Lenormandkaarten kennen een eenvoudige afbeelding. Dit beeld of symbool staat voor specifieke energieën en kenmerken en het zijn vaak archetypen. De Lenormandkaarten duid je middels associatie met dit beeld.

In de Tarot zijn de afbeeldingen verhalend en bevatten vele oude symbolen die je meer vertellen over de betekenis. Dit zie je ook in de moderne versies van de Lenormand. De extra symbolen zijn via associatie aan de kaart toegevoegd door de ontwerpers.

Hoe duid je een Lenormandkaart via associatie?
 

De kaart 31 Zonne. Een aantal mogelijke associaties zijn: de zon als hemellichaam,  warmte, licht, het leven, levenskracht, energie,blijheid, roem, helder zicht. Het staat voor het archetype van de held of de vader. Via de astrologie verwijst het naar de persoonlijkheid, mannelijkheid, zelfexpressie, leiderschap en het zonneteken Leeuw.

De juiste vraag stellen.

Als je een vraag stelt aan de kaarten en daar één kaart voor uitlegt, dien je de betekenissen te relateren aan je vraag om de juiste duiding te krijgen.

Stel je vraag was:  Wat zijn mijn sterkste karaktertrekken? Je trekt 31 Zonne. Dan duidt het op een krachtige persoonlijkheid die actief in het leven staat, van het leven geniet, expressief is, een warm en hartelijk karakter.

Stel dat je vraag was: Wat zijn mijn slechtste karaktertrekken? Dan duidt die 31 Zonne op overdrijving van de zonnekracht, dus bijvoorbeeld op narcisme, teveel aandacht vragen, overmoed, de baas willen spelen.

Stel je vraag was: Wat is mijn zwakst ontwikkelde karaktertrek? Dan ontbreekt dus zonnekracht. Dat kan duiden op weinig vitaliteit, weinig daadkracht, een wat sombere instelling.

Kaarten combineren.

Je kunt ook een vraag stellen en daar twee of meer kaarten voor trekken. Die vormen dan samen je antwoord. Dit betekent dat je de betekenissen moet combineren.  Dit vereist nogal wat oefening.  De kaarten beïnvloeden elkaar, ze kunnen elkaars betekenissen versterken of verzwakken. Ze kunnen ook samen een geheel nieuwe betekenis geven. Een voorbeeld met  31 Zonne en 5 Boom.


Je kunt het beste met de betekenissen van de losse kaarten beginnen. De betekenissen van de kaart 31 Zonne waren al genoemd.  5 Boom kan duiden op een boom, op levensenergie en gezondheid, langzame groei, wijsheid, stamboom, afkomst, erfelijkheid, je wortels, de natuur.

Je ziet al dat beide kaarten met levensenergie en gezondheid te maken hebben. Ook heeft de zon met vader te maken en de boom met stamboom, beiden verwijzen wellicht naar iemands achtergrond.

De vraag helpt je de combinatie te duiden.

Als iemand vragen stelt over zijn gezondheid, kan je hier een positief antwoord op geven. De zon staat voor levenskracht, de boom voor gezondheid of  geleidelijke groei. Iemand is gezond, of herstelt gemakkelijk van eerdere kwalen.

Als iemand vragen stelt over zijn karakter, combineer je de betekenissen die met karakter te maken hebben:  een warm karakter (zon) gericht op familie (boom) kan wijzen op een echt familiemens.  Of hoger inzicht (zon) en wijsheid (boom), iemand die  op persoonlijke ontwikkeling is gericht en dit wellicht ook doorgeeft aan anderen (zon uitstralend aspect).

Meer informatie over Lenormand.

Er is nog veel meer te vertellen over de Lenormand. Wil jij meteen aan de slag met kaartlezen, dan is het boek Lenormandkaarten wellicht iets voor je. Ook is er via NHBO Nederland en via CVA België een uitgebreide cursus kaartlezen met Lenormand te verkrijgen, waarbij je door mij persoonlijk wordt begeleid. Meer informatie over al deze mogelijkheden vind je op  www.lenormandkaarten.com. Voor mijn werk als energetisch therapeute en coach voor hooggevoelige mensen, verwijs ik je naar www.reneemerkestijn.com . 

 

 


 

 

 

HSP en irritatie en rotdagen

September 4, 2017

Irritatie en 'rotdagen' treden vaak op als je als HSP overprikkeld bent. Dan heb je nergens plezier in, denkt alleen aan vervelende dingen, niets wilt lukken, je bent snel boos, zit jezelf in de weg. Zo’n dag waarop mensen je vragen of je met je verkeerde been uit bed bent gestapt. Ook je innerlijke criticus kan je verwijten maken over jezelf. Kortom, je hebt een rotdag.

Irritatie en boosheid geven aan dat er een grens is overschreden. Een van de belangrijkste dingen die je als HSP kunt leren, is je negatieve emoties te zien als een signaal aan jezelf. Ze vertellen je dat er iets veranderd mag worden aan een situatie. Of het nu angst is, jaloezie, boosheid, verdriet, emoties vragen je te luisteren en de juiste actie te nemen om in evenwicht te komen. Door ze te negeren of onderdrukken, gaan ze alleen maar ‘harder roepen’.

Een veel voorkomende oorzaak van irritatie is moeheid.  HSP’s die nog niet goed met hun energie omgaan, neigen over hun grenzen heen te gaan (fysiek, emotioneel en  mentaal), met als gevolg moeheid en irritatie. Het heeft geen zin om door te gaan in het hoge tempo dat je had.  Het heeft geen zin om jezelf of andere mensen de schuld te geven. Dan maak je het alleen maar zwaarder voor jezelf.

De eerste stap is: tot rust komen. Ga wandelen, doe een dutje, neem een warm bad, doe een meditatie, kleur een mandala in. 

De tweede stap is: doe alleen dingen waar je plezier aan beleeft. Of als alternatief routineklusjes die weinig aandacht vragen.

Als je van tuinieren houdt, ga je tuinieren. Als je van lezen houdt, pak je een boek.  Ben je op je werk of heb je de zorg voor een gezin, dan kies je bij voorkeur de leuke klussen, als alternatief routineklusjes die weinig aandacht vragen. 

Je zult merken dat je lage energieniveau en irritatie sneller voorbij zijn, dan wanneer je doorgaat op de normale voet. Je zult tevens merken dat je de ‘schade’ altijd inhaalt als je goed luistert naar jezelf.  Het zal uiteindelijk geen verloren dag blijken te zijn, al probeert je innerlijke criticus je dat wijs te maken.

Als derde stap, onderzoek of er onder die moeheid en irritatie een andere laag zit. 

Waar zijn andere grenzen overschreden? Behandelen mensen je respectloos (zie eerder blog), ben je met de zorgen van anderen bezig, neem je teveel hooi op je vork, ben je perfectionistisch? Je irritatie en boosheid laten je weten dat het tijd wordt om hier wat aan te gaan doen, dus maak een nieuw plan. Wat ga je doen om dat te veranderen? Zo gebruik je jouw irritatie en boosheid nuttig.

Renée Merkestijn is HSP life coach en energetisch therapeute/healer. Ze heeft een praktijk in Eext, Drenthe, waar zij mensen begeleid via healing, coaching, cursussen en retraites. Zij is docente bij de schriftelijke onderwijsinstellingen NHBO Nederland en CVA België, geeft cursussen op het gebied van hooggevoeligheid, kaartlezen, biografie schrijven en happiness coaching. Zij is tevens paragnoste en werkt met Lenormand kaarten, voor meer inzicht in jezelf en je leven.

 

 

 

 

 

 

HSP en vertrouwenskwesties

August 4, 2017

“Ik vertrouw je niet,” zegt je partner tegen je, “want mijn ex belazerde mij ook.”

“Ik vertrouw je niet,” zegt een klant tegen je, “want een collega van jou heeft me benadeeld.”

“Ik vertrouw je niet,” zegt iemand, “want alle mensen zijn hetzelfde.”

HSP's vinden het lastig als mensen wantrouwen uit het verleden op hen projecteren. Dit gebeurt als iemand slechte ervaringen heeft gehad met  'iemand zoals jij'  (een andere man, vrouw, dienstverlener, collega, baas, of wat ook) en bang is dat jij ook zo zult zijn, of zelfs bang is dat alle mensen zo zijn. De pijn is niet goed verwerkt en verleden en heden lopen door elkaar.

De negatieve emoties van iemand die wantrouwig is, komen als een grote golf  energie op je af; dit is bijna fysiek voelbaar voor een HSP. De woorden hebben zo’n emotionele lading, dat  het kan lijken of jij persoonlijk iets verkeerd hebt gedaan en daarom aangevallen wordt.

Je kunt als HSP soms defensief of boos op andermans wantrouwen reageren. Of mogelijk wil je de ander voortdurend geruststellen. Allebei met de boodschap: “Maar ik ben echt wel te vertrouwen, hoor.” 

Woorden halen wantrouwen niet weg, sterker nog, woorden en pogingen je betrouwbaarheid te ‘bewijzen’ kunnen wantrouwen versterken. Iemand kan door de hevige emoties volledig in het verleden terechtkomen. Dan maakt hij of zij je verwijten die eigenlijk voor iemand anders bestemd waren. Iemand kan zelfs uit jouw emotionele reactie concluderen dat je blijkbaar ook niet te vertrouwen bent. Als je zelf een issue hebt met vertrouwen, zijn de poppen natuurlijk helemaal aan het dansen.

 • Houd als HSP in de gaten of andermans wantrouwen echt voor jou bestemd is. Zo niet, houd jezelf voor: “Dit gaat niet om mij”, in plaats van defensief te worden.

 •  Blijf rustig, laat het wantrouwen bij de ander, ga niet in de emoties mee. 

 • ·Verwijt de ander nooit diens wantrouwen, want hiermee versterk je iemands pijn. Mensen zijn niet wantrouwig omdat het zo leuk is om wantrouwig te zijn!

 • Als je de neiging hebt zelf heftig te reageren, is het tijd misschien om je eigen verleden te onderzoeken op het punt van vertrouwen.

Ga als HSP niet als klaagmuur functioneren om iemand gerust te stellen, te troosten of te redden. Je snapt als HSP vaak heel goed waar iemands pijn vandaan komt. Wellicht ben je geneigd eindeloos naar de verhalen uit iemands verleden te luisteren. Als Klaagmuur kan je onbedoeld iemands pijn bevestigen en versterken, zeker als je eigen nare ervaringen wilt opsommen. Maak verschil tussen de klaagmuur (medelijden) en medeleven, waarbij je naar elkaar luistert en elkaar positieve feedback geeft.

De eerste stap is altijd inzicht. Is iemand terecht wantrouwig om iets wat jij deed, of schuilt het probleem in iemands verleden? Let op je eigen reacties, misschien reageer je heftig omdat je eigen wantrouwen een rol speelt. Praat op een rustige manier over dit soort zaken, zonder verwijten of klachten. Neem zo nodig eerst een stap terug om rustig na te denken over wat er gebeurt, zodat het niet escaleert. Wees zo duidelijk mogelijk naar elkaar over wat vertrouwen is voor jou. Benoem concreet wat het betekent in de relatie, in gedrag en afspraken.

Wil je meer weten, dan is de cursus basiscursus ‘omgaan met hooggevoeligheid’ misschien iets voor je. Coachingsgesprekken via Skype zijn eveneens mogelijk. Nadere informatie over mijn HSP praktijk vind je op mijn website www.reneemerkestijn.com.