Tarieven en voorwaarden Praktijk Renée Merkestijn

Praktijk openingstijden

Op de agenda vind je mijn praktijkdata en cursusdata in Assen. Ook is het mogelijk om online een coachingstraject te volgen of healings op afstand te boeken. 

Tarieven 

  • Uurtarief (healing of coaching) bedraagt € 64,00. 
  • Prijzen cursussen, coaching en coachingstrajecten, zie de betreffende pagina's.
  • HSP Kortingspakketten zijn goedkoper dan losse afspraken, als je van plan bent vaker te komen.
    Bijvoorbeeld 6 afspraken voor de prijs van 5. 

Afspraak maken

Je kunt me bellen of mailen voor een afspraak, of het contactformulier invullen.  

Betaling en annulering

Betaling van de healing of coaching in de praktijk contant betalen of vooraf overmaken.  Bij telefonische consulten, afstandsbehandelingen en coachingstrajecten dient het bedrag vooraf te worden overgemaakt op rekeningnummer NL 36 RABO 01075 39233 t.n.v. Merkestijn, Rolde.  Bij annulering binnen 24 uur wordt het volledige tarief berekend. Bij ziekte kan je in plaats van betaling ook kiezen voor een afstandsbehandeling op de reeds afgesproken tijd. In geval van HSP-pakketten vervalt de sessie als je binnen 24 uur opzegt. 

Betaling workshops, cursussen, coachingsdagen: uiterlijk drie weken van te voren.  Je inschrijving is pas definitief bij ontvangst van de  betaling . De inschrijvingsvolgorde van cursussen en workshops vindt plaats op datum van de aanbetaling. 

Annuleren workshops, cursussen, coachingsdagen: Bij afzegging tot twee weken van te voren wordt 10% van de totaalsom berekend, bij twee weken 25% en bij één week 50% en binnen 24 uur het volledige bedrag. Als je een HSP pakket hebt, vervalt de cursus als je binnen 24 uur afzegt, als jouw plek was gereserveerd. Bij retraites wordt de gereserveerde tijd naar rato van de annuleringspercentages ingekort. Coachingstrajecten zijn bindend voor 3 maanden en er kan in principe geen restitutie plaatsvinden. Bij ernstige ziekte reken ik voor de reeds gehouden weekafspraken het normale tarief per week en restitueer alleen dat wat daar eventueel boven de totaalprijs uitkomt, omdat de speciale kortingsprijs alleen geldt voor het geheel doorlopen van het traject. 

Mocht een workshop, cursus onverhoopt van onze kant worden geannuleerd, dan wordt een nieuwe datum afgesproken of wordt de aanbetaling teruggestort.

Beroepsvereniging en privacy

Renée Merkestijn is erkend beroepsbeoefenaar en aangesloten bij de CAT onder therapeutnummer  CL2193-01-01-20, zie licentie. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanwezig.  Ik werk als energetisch therapeute conform de aanwijzingen van de CAT en voldoe aan de privacyregels. Daarnaast ben ik als docente geregistreerd bij CRBKO.

CRBKO