Tarieven en voorwaarden Praktijk Renée Merkestijn

Tarieven (alleen nog geldend voor mensen die nog in behandeling zijn. Ik neem geen nieuwe mensen meer aan.)

  • Uurtarief (healing of coaching) bedraagt € 64,00. 

Betaling en annulering

Betaling van de healing of coaching in de praktijk contant betalen of vooraf overmaken.  Bij telefonische consulten, afstandsbehandelingen en coachingstrajecten dient het bedrag vooraf te worden overgemaakt op rekeningnummer NL 36 RABO 01075 39233 t.n.v. Merkestijn, Rolde.  Bij annulering binnen 24 uur wordt het volledige tarief berekend. Bij ziekte kan je in plaats van betaling ook kiezen voor een afstandsbehandeling op de reeds afgesproken tijd.

Betaling van schriftelijke cursussen door het bedrag over te maken op rekeningnummer NL 36 RABO 01075 39233 t.n.v. Merkestijn, Rolde. 

Beroepsvereniging en privacy

Renée Merkestijn is erkend beroepsbeoefenaar en aangesloten bij de CAT onder therapeutnummer  CL2193-01-01-20, zie licentie. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanwezig.  Ik werk als energetisch therapeute conform de aanwijzingen van de CAT en voldoe aan de privacyregels. Daarnaast ben ik als docente geregistreerd bij CRBKO.

CRBKO